HäststamHäststam

Griedel NSTg 247

Alias: Azello

Groningen, hingst

1919
Profilbild

Foto: okänd

Stamböcker:
NSTg - Nederlandsch Stamboek Tuigpaard 247


Färg: brun
Höjd: 163 cm

Stamtavla

Friedel 330252212
Oldenburgare
Erbfürst 330201307
Oldenburgare
Erbgraf 330150000
Oldenburgare
Ehrenberg 330138396
Oldenburgare
Namenschwester 330922996
Oldenburgare
Indiana 331205899
Oldenburgare
Capitain 180133694
Oldenburgare
Jugurtha 330954188
Oldenburgare
Gundeline 331155700
Oldenburgare
Ailrat 180119387
Oldenburgare
Magnat 180086074
Oldenburgare
Anina
Oldenburgare
Die Gelehrte 330588892
Oldenburgare
Tello 180119087
Oldenburgare
Sto e. Rynald
Oldenburgare
Zelly I GrPS 2829A
Groningen
Willem I GrPS 49
Oldenburgare
Volkbert 330127191
Oldenburgare
Enno 180113585
Oldenburgare
 
Varuna 330156888
Oldenburgare
Matador 330109083
Oldenburgare
Frodina
Oldenburgare
Constantine GrPS 846A
Groningen
Emigrant II GPS 58
Oldenburgare
Emigrant 180092575
Oldenburgare
okänd härstamning
okänd härstamning  
 

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
1923 Hingst Koekoek FrPS 438B Holländsk Körhäst Arama I NSTg 1729hb
1924 Sto Luchie NSTg 2401 Holländsk Körhäst Fuldova I NSTg 2860hb
1924 Sto Lympha NSTg 2256 Holländsk Körhäst Gamora NSTg 1483
1925 Sto Miedelda NSTg 2839 Holländsk Körhäst Gustane NSTg 1820
1925 Sto Mirzada NSTg 2400 Holländsk Körhäst Fuldova I NSTg 2860hb
1927 Sto Ovia I NSTg 3636hb Holländsk Körhäst Cavia I NSTg 2144hb
1928 Sto Proma I NSTg 3867hb Holländsk Körhäst
1929 Sto Rieda NSTg 3041 Holländsk Körhäst Gustane NSTg 1820
1930 Sto Sjenetta NSTg 3398 Holländsk Körhäst Geka NSTg 1835
1930 Hingst Suldovo GPS 68 Holländsk Körhäst Fuldova I NSTg 2860hb
1931 Sto Tacato I NSTg 4359hb Holländsk Körhäst
1931 Sto Tellusa NSTg 3963 Holländsk Körhäst Melchiora I NSTg 3459hb
1931 Hingst Tijdman NSTg 348 Holländsk Körhäst Jetta NSTg 1964
1932 Hingst Umeerman NSTg 342 Holländsk Körhäst Jetta NSTg 1964
1932 Sto Urda NSTg 3672 Holländsk Körhäst Mirzada NSTg 2400
1933 Sto Vestala NSTg 3936 Holländsk Körhäst Jetta NSTg 1964
1934 Sto Diana GPS 976 Gelderländare Dorata GPS 587hb
1936 Sto Adante Sgldt. 11299 Gelderländare Radame NSTg 2927
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting