HäststamHäststam

Czort ox

Arabiskt Fullblod, hingst

1949 hos Nowy Dwór, Polen
1973
Profilbild

Foto: okänd


Färg: brun, bls
Höjd: 152 - 175 - 19 cm

Stamtavla

Wielki Szlem ox
Arabiskt Fullblod
Ofir ox
Arabiskt Fullblod
Kuhailan Haifi ox
Arabiskt Fullblod
desert stallion
desert mare
Dziwa ox
Arabiskt Fullblod
Abu Mlech ox
Arabiskt Fullblod
Zulejma ox
Arabiskt Fullblod
Elegantka ox
Arabiskt Fullblod
Bakszysz ox
Arabiskt Fullblod
Ilderim ox
Arabiskt Fullblod
Parada ox
Arabiskt Fullblod
Gazella II ox
Arabiskt Fullblod
Kohejlan ox
Arabiskt Fullblod
Abra ox
Arabiskt Fullblod
Forta ox
Arabiskt Fullblod
Kuhailan abu Urkub ox
Arabiskt Fullblod
Kuhailan Zaid ox
Arabiskt Fullblod
Kuhailan Abu Junub ox
Arabiskt Fullblod
Kuhaila al Ziyadah ox
Arabiskt Fullblod
22 Kemir ox
Arabiskt Fullblod
Kemir ox
Arabiskt Fullblod
17 Mersuch I ox
Arabiskt Fullblod
Porta ox
Arabiskt Fullblod
Nedjari ox
Arabiskt Fullblod
Nibeh ox
Arabiskt Fullblod
Nedjarine ox
Arabiskt Fullblod
Jerychonka ox
Arabiskt Fullblod
Nizam ox
Arabiskt Fullblod
Chluba ox
Arabiskt Fullblod

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
Hingst Haifi ox Arabiskt Fullblod Edessa ox
Sto Planica Polsk Angloarab Plaza
1960 Sto Rusalkaa ox Arabiskt Fullblod Rusznica ox
1960 Sto Santa ox Arabiskt Fullblod Sabellina ox
1961 Sto Grandessa Polsk Angloarab Grossetta
1961 Sto Kanossa ox Arabiskt Fullblod Canberra ox
1961 Sto Rezeda ox Arabiskt Fullblod Ruzcina ox
1962 Hingst Czortan ox Arabiskt Fullblod Mortissa ox
1962 Sto Sala ox Arabiskt Fullblod Sabellina ox
1963 Hingst Krezus ox Arabiskt Fullblod Kreolka ox
1963 Sto Ruta ox Arabiskt Fullblod Rusznica ox
1964 Sto Algoa ox AHR 200638 Arabiskt Fullblod Algonkina ox
1964 Sto Pemba ox Arabiskt Fullblod Penza ox
1964 Hingst Sabbat ox Arabiskt Fullblod Sabellina ox
1965 Hingst Banzaj ox Arabiskt Fullblod Bandola ox
1965 Hingst Etan ox Arabiskt Fullblod Etna ox
1965 Sto Peonia ox Arabiskt Fullblod Penza ox
1965 Sto Rokada ox Arabiskt Fullblod Rokitka ox
1965 Hingst Sambor ox Arabiskt Fullblod Sabellina ox
1965 Sto Taryba Polsk Angloarab Tabula Nera
1966 Sto Bajra ox Arabiskt Fullblod Bajdara ox
1966 Hingst Elfur ox Arabiskt Fullblod Ellora ox
1966 Hingst Formosan Angloarabiskt Halvblod Formacja
1967 Hingst El Paso ox Arabiskt Fullblod Ellora ox
1968 Sto Aleksja ox Arabiskt Fullblod Algonkina ox
1968 Sto Bajdea ox Arabiskt Fullblod Bajdara ox
1968 Sto Kassawa ox Arabiskt Fullblod Kassala ox
1969 Sto Enora ox Arabiskt Fullblod Engracja ox
1969 Hingst Pierrot ox Arabiskt Fullblod Pierzga ox
1970 Sto Tirana ox Arabiskt Fullblod Tiveriada ox
1970 Sto Witryna ox Arabiskt Fullblod Wierka ox
1973 Sto Basn ox Arabiskt Fullblod Bajka ox
1973 Sto Basn ox Arabiskt Fullblod Bajka ox
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting