HäststamHäststam

Worbatzia ox

FA 19/86

Arabiskt Fullblod, sto

1986 hos Karin Morefors
2005
Profilbild

Foto: Barbro Flenmark


Färg: skimmel, stjmne

Stamtavla

Probat ox
Arabiskt Fullblod
Pohaniec ox
Arabiskt Fullblod
Comet ox
Arabiskt Fullblod
Abu Afas ox
Arabiskt Fullblod
Carmen ox
Arabiskt Fullblod
Planeta ox
Arabiskt Fullblod
Nabor ox
Arabiskt Fullblod
Pienoczka ox
Arabiskt Fullblod
Borexia ox
Arabiskt Fullblod
Exelsjor ox
Arabiskt Fullblod
Aquinor ox
Arabiskt Fullblod
Eleonora ox
Arabiskt Fullblod
Bogoria ox
Arabiskt Fullblod
Laur ox
Arabiskt Fullblod
Bulgotka ox
Arabiskt Fullblod
Worotzka ox
Arabiskt Fullblod
Dopo ox
Arabiskt Fullblod
Pohaniec ox
Arabiskt Fullblod
Comet ox
Arabiskt Fullblod
Planeta ox
Arabiskt Fullblod
Dokala ox
Arabiskt Fullblod
Doktryner ox
Arabiskt Fullblod
Alfa ox
Arabiskt Fullblod
Wormusa ox
Arabiskt Fullblod
Mustafar ox
Arabiskt Fullblod
Comet ox
Arabiskt Fullblod
Musailima ox
Arabiskt Fullblod
Worskla ox
Arabiskt Fullblod
Laur ox
Arabiskt Fullblod
Wilga ox
Arabiskt Fullblod

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Pappa
2002 Sto Amazone ox Arabiskt Fullblod Agronom ox
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting