HäststamHäststam

El-Haifi ox

Arabiskt Fullblod, hingst

1935
Profilbild

Foto: okänd


Färg: brun

Stamtavla

Kuhailan Haifi ox
Arabiskt Fullblod
desert stallion    
 
   
 
desert mare    
 
   
 
Pomponia II ox
Arabiskt Fullblod
Mazepa I ox
Arabiskt Fullblod
Mazepa ox
Arabiskt Fullblod
 
 
Lania ox
Arabiskt Fullblod
Al-Nabi ox
Arabiskt Fullblod
Pamela ox
Arabiskt Fullblod
Fanfara ox
Arabiskt Fullblod
Kohejlan ox
Arabiskt Fullblod
Medwin ox
Arabiskt Fullblod
Bibi ox
Arabiskt Fullblod
Nimfa ox
Arabiskt Fullblod
El-Kebir I ox
Arabiskt Fullblod
Mlecha ox
Arabiskt Fullblod

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
1949 Sto Czaruta ox Arabiskt Fullblod Mabruta ox
1951 Hingst Brytan ox Arabiskt Fullblod Bryla ox
1951 Hingst Kuhailan-Kharas I ox Arabiskt Fullblod Bryla ox
1953 Hingst Ar Haifi ox Arabiskt Fullblod Arwila ox
1953 Hingst Assur ox Arabiskt Fullblod Anomalia ox
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting