HäststamHäststam

Dyska ox

Arabiskt Fullblod, sto

1950
Profilbild

Foto: okänd


Färg: brun

Stamtavla

Wielki Szlem ox
Arabiskt Fullblod
Ofir ox
Arabiskt Fullblod
Kuhailan Haifi ox
Arabiskt Fullblod
desert stallion
desert mare
Dziwa ox
Arabiskt Fullblod
Abu Mlech ox
Arabiskt Fullblod
Zulejma ox
Arabiskt Fullblod
Elegantka ox
Arabiskt Fullblod
Bakszysz ox
Arabiskt Fullblod
Ilderim ox
Arabiskt Fullblod
Parada ox
Arabiskt Fullblod
Gazella II ox
Arabiskt Fullblod
Kohejlan ox
Arabiskt Fullblod
Abra ox
Arabiskt Fullblod
Forta ox
Arabiskt Fullblod
Kuhailan abu Urkub ox
Arabiskt Fullblod
Kuhailan Zaid ox
Arabiskt Fullblod
Kuhailan Abu Junub ox
Arabiskt Fullblod
Kuhaila al Ziyadah ox
Arabiskt Fullblod
22 Kemir ox
Arabiskt Fullblod
Kemir ox
Arabiskt Fullblod
17 Mersuch I ox
Arabiskt Fullblod
Porta ox
Arabiskt Fullblod
Nedjari ox
Arabiskt Fullblod
Nibeh ox
Arabiskt Fullblod
Nedjarine ox
Arabiskt Fullblod
Jerychonka ox
Arabiskt Fullblod
Nizam ox
Arabiskt Fullblod
Chluba ox
Arabiskt Fullblod

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Pappa
1958 Hingst Dramat ox Arabiskt Fullblod Rozmaryn ox
1961 Sto Dessa ox Arabiskt Fullblod Grand ox
1965 Sto Dysputa ox Arabiskt Fullblod Comet ox
1968 Sto Desdemona ox Arabiskt Fullblod Celebes ox
1969 Hingst Damocles ox Arabiskt Fullblod Celebes ox
1970 Sto Dora ox Arabiskt Fullblod Bajdak ox
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting