HäststamHäststam

NPS - Nederlandsch Paarden Stamboek (118)

Stamboksnummer Kön Namn Ras
9A Sto Lisa NPS 9A Holländskt Varmblod
17 Hingst Nelson NPS 17 Oldenburgare
28 Hingst Agamemnon NPS 28 Holländskt Varmblod
56 Hingst Tancred NPS 56 Holländskt Varmblod
69 Hingst Agamemnon NPS 69 Oldenburgare
79 Sto Bruno NPS 79 Holländskt Varmblod
95 Hingst Julius GePS 18v Oldenburgare
100 Hingst Young Magnat II GePS 2v Oldenburgare
154 Hingst Alderick NPS 154 Oldenburgare
281 Hingst Roland NPS 281 Gelderländare
328 Hingst Waltram II NPS 328 Oldenburgare
356 Hingst Elegant NPS 356 Holländskt Varmblod
429 Hingst Waltram NPS 429 Groningen
445 Hingst Flocq NPS 445 Holländskt Varmblod
451 Hingst Alderick III NPS 451 Holländskt Varmblod
463 Hingst Catalon GePS 61v Holländskt Varmblod
486 Hingst Bravo NPS 486 Holländskt Varmblod
494 Hingst Adelbert NPS 494 Holländskt Varmblod
503 Hingst Secus NPS 503 Holländskt Varmblod
528 Hingst Prins Bismarck NPS 528 Holländskt Varmblod
537 Hingst Nobel NPS 537 Holländskt Varmblod
551 Hingst Frans IV NPS 551 Holländskt Varmblod
577 Hingst Weltmann NPS 577 Oldenburgare
584 Hingst Immo NSTg 23 Oldenburgare
589 Hingst Ruthard NPS 589 Oldenburgare
630 Hingst Victor IV NPS 630 Holländskt Varmblod
630 Sto Kol NPS 630 Holländskt Varmblod
637 Hingst Isenhard GPSa 60g Groningen
646 Hingst Harras II NPS 646 Östfrisisk Häst
654 Hingst Pretendent FrPS 347B Holländskt Varmblod
655 Hingst Frederik Willem Paul II NPS 655 Östfrisisk Häst
658 Hingst Carolus GrPS 117 Holländskt Varmblod
662 Hingst Harras NPS 662 Holländskt Varmblod
713 Hingst Condor NPS 713 Holländskt Varmblod
717 Hingst Kern NPS 717 Östfrisisk Häst
742 Sto Emma NPS 742 Holländskt Varmblod
752 Sto De Vos NPS 752 Holländskt Varmblod
756 Hingst Sultan XII NPS 756 Östfrisisk Häst
759 Hingst Damas NPS 759 Holländskt Varmblod
766 Hingst Xerxes NPS 766 Holländskt Varmblod
815 Sto Magna GePS 1v Holländskt Varmblod
822 Hingst Model NPS 822 Holländskt Varmblod
824 Hingst Hertog van Oldenburg NPS 824 Oldenburgare
831 Hingst Bravo NPS 831 Holländskt Varmblod
833 Hingst Ernst GrPS 102A Östfrisisk Häst
858 Hingst Elegant III NSTg 26 Gelderländare
864 Hingst Adelbert III NPS 864 Holländskt Varmblod
871 Hingst Thor NPS 871 Östfrisisk Häst
872 Hingst Allright NPS 872 Holländskt Varmblod
878 Hingst Ernest NSTg 18hb Holländskt Varmblod
886 Hingst Cicero NSTg 32 Holländskt Varmblod
897 Hingst Reclame II NPS 897 Holländskt Varmblod
903 Hingst Lieberman NPS 903 Östfrisisk Häst
908 Hingst Tubanter II NPS 908 Östfrisisk Häst
912 Hingst Ecuijer NPS 912 Holländskt Varmblod
915 Hingst Martin IV NPS 915 Oldenburgare
917 Hingst Joost NSTg 24 Gelderländare
918 Hingst Ehrenberg NSTg 31 Oldenburgare
919 Hingst Gardist NPS 919 Östfrisisk Häst
927 Hingst Frits VI NSTg 28 Holländskt Varmblod
943 Hingst Imperator GePS 65v Oldenburgare
960 Hingst Ehrenknabe NSTg 29 Oldenburgare
961 Hingst Wilhelm V NPS 961 Oldenburgare
984 Hingst Sultan II NPS 984 Östfrisisk Häst
988 Hingst Maitrank NSTg 17 Östfrisisk Häst
990 Hingst Kuno NSTg 46 Oldenburgare
991 Hingst Arthur II NPS 991 Östfrisisk Häst
993 Hingst Tancred NPS 993 Oldenburgare
994 Hingst Cicero III NSTg 15 Groningen
996 Hingst Elegant V NSTg 13 Oldenburgare
1004 Hingst Frits VII NPS 1004 Holländskt Varmblod
1032 Hingst Iwan GPS 62 Groningen
1037 Hingst Tello FPS 377B Östfrisisk Häst
1055 Sto Emma II NPS 1055 Holländskt Varmblod
1291 Sto Christien NPS 1291 Holländskt Varmblod
1358 Sto Bruno NPS 1358 Holländskt Varmblod
1703 Sto Emma II GePS 122v Holländskt Varmblod
1705 Sto Virginie GePS 4v Holländskt Varmblod
2117 Sto Marie NPS 2117 Holländskt Varmblod
2131 Sto Witvoet NPS 2131 Holländskt Varmblod
2410 Sto Olga NPS 2410 Holländskt Varmblod
2431 Sto Nellie NPS 2431 Holländsk Körhäst
2573 Sto Rosa NPS 2573 Holländskt Varmblod
2630 Sto Emma VI NPS 2630 Holländskt Varmblod
2631 Sto Betsy NPS 2631 Holländskt Varmblod
2700 Sto Irma II NPS 2700 Holländskt Varmblod
2831 Sto Laura NPS 2831 Holländskt Varmblod
3061 Sto Roos III NSTg 28hb Holländskt Varmblod
3066 Sto Hendrika NPS 3066 Holländskt Varmblod
3072 Sto Ada NSTg 8 Holländskt Varmblod
3112 VB Sto Frodine NPS 3112 VB Holländskt Varmblod
3160 Sto Marthalena I NSTg 68hb Holländskt Varmblod
3183 Sto Madam NPS 3183 Holländskt Varmblod
3214 Sto Lina NSTg 1 Holländskt Varmblod
3411 Sto Mina NPS 3411 Holländskt Varmblod
3423 Sto Zwarte NPS 3423 Holländskt Varmblod
3468 Sto Polly I NSTg 172hb Holländskt Varmblod
3487 Sto Antje NPS 3487 Holländskt Varmblod
3495 Sto Marie NPS 3495 Holländskt Varmblod
3648 Sto Nelly NPS 3648 Holländskt Varmblod
100 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting