HäststamHäststam

Tofteruggen (NO) T-223

C-18989

Kallblodig Travare, hingst

1949 hos Johan Norum, Norge
Profilbild

Foto: Erik Widén

Stamböcker:
Norsk Traverstambok 223


Färg: svart

Stamtavla

Toftesvarten (NO)
Kallblodig Travare
Toftegubben (NO)
Kallblodig Travare
Gorm (NO)
Kallblodig Travare
Elegant N 902
Dölehäst
Fjaera
Dölehäst
Fjaera
Dölehäst
Tofte N 821
Dölehäst
Lydia N 2467
Dölehäst
Gubben Sylfiden (NO) T-254
Kallblodig Travare
Salomon (NO) T-61
Kallblodig Travare
Kong Salomon N 790
Dölehäst
Authen-Sylfiden (NO) T-113
Kallblodig Travare
Tullik (NO)
Kallblodig Travare
Gubben III (NO) T-47
Kallblodig Travare
Turid N 8229
Dölehäst
Flaksa (NO)
Kallblodig Travare
Garbergsvarten (NO) T-147
Kallblodig Travare
Simson (NO) T-67
Kallblodig Travare
Jakken (NO)
Kallblodig Travare
Lydia N 6075
Dölehäst
Vargina N 10204
Dölehäst
Tormod N 933
Dölehäst
Vollabruna N 4579
Dölehäst
Muntra (NO)
Kallblodig Travare
Gelmin (NO) T-73
Kallblodig Travare
Paven N 1027
Dölehäst
Dalterna N 5645
Dölehäst
Daltypa II N 9314
Dölehäst
Rap N 747
Dölehäst
Daltypa N 3689
Dölehäst

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
Sto Tofthild (NO) Kallblodig Travare Listig (NO)
1954 Sto Nordina (NO) Kallblodig Travare Normana (NO)
1954 Sto Schuvarda (NO) Kallblodig Travare Schudina (NO)
1954 Valack Tofteblixt (utslagen) Kallblodig Travare Dalfjälla
1954 Hingst Toftelyn NT 6 Kallblodig Travare Björkötindra 7990
1954 Sto Vinta (NO) Kallblodig Travare Atlas Vira (NO)
1954-06-10 Valack Tofte Nimbus Kallblodig Travare Nivea
1954-06-29 Valack Toppe Kallblodig Travare Seila 13159
1954-07-22 Valack Toftegubben Kallblodig Travare Säterdocka 9733
1955 Hingst Seier Ruggen (NO) Kallblodig Travare Tekla (NO)
1955 Hingst Toftebjörn (NO) Kallblodig Travare Jevni N 21119
1955 Valack Toftestjärn Kallblodig Travare Dalfjälla
1955-04-25 Hingst Toftekometen Kallblodig Travare Björkötindra 7990
1955-07-24 Valack Toftar Kallblodig Travare Lora 10599
1956 Sto Heitulla (NO) Kallblodig Travare Tulla Teddy (NO)
1956 Sto Heksa (NO) Kallblodig Travare Olufine (NO)
1956 Valack Mikkon (NO) Kallblodig Travare Mikke (NO)
1956 Sto Tofte Aase (NO) Kallblodig Travare Buldra (NO)
1957 Valack Doppan (NO) Kallblodig Travare Skovsrud-Svarta (NO)
1957 Sto Maytulla (NO) Kallblodig Travare Tolly Ergel (NO)
1957 Sto Toftedocka Kallblodig Travare Myntdocka
1957 Sto Toftejänta (utslagen 1964) Kallblodig Travare Primsy
1957 Sto Tofterugga (NO) Kallblodig Travare Rishild (NO)
1957 Sto Vesle Aka (NO) Kallblodig Travare Aka (NO)
1957-05-12 Sto Toftesvarta Kallblodig Travare Östbysvarta 18277
1957-05-15 Sto Soltofta Kallblodig Travare Solome 12042
1957-05-20 Sto Tofsta Kallblodig Travare Rusna 11604
1957-05-20 Hingst Toftebläsen Kallblodig Travare Røjmi 16092
1957-05-27 Hingst Toftevin Kallblodig Travare Remiann
1957-06-03 Hingst Toftesvarten Kallblodig Travare Lexi
1957-06-04 Sto Toftelill Kallblodig Travare Cervi
1957-06-20 Sto Trisola Kallblodig Travare Trissa 11580
1957-07-01 Valack Tofte Nick Kallblodig Travare Nivea
1958 Valack Baus Ruggsön (NO) Kallblodig Travare Eli Bausa (NO)
1958 Sto Silkesvarta (NO) Kallblodig Travare Stegg Svarta (NO)
1958 Sto Tofte Alfa (NO) Kallblodig Travare Baus Alfa (NO)
1958 Sto Toftelisa (NO) Kallblodig Travare Lise (NO)
1958 Sto Toftesjangsi (NO) Kallblodig Travare Sjangsi (NO)
1959 Sto Alfona (NO) Kallblodig Travare Spetella (NO)
1959 Sto Donisnella (NO) Kallblodig Travare Doniborka (NO) 17478
1959 Sto Klåstad Stjerna (NO) Kallblodig Travare Blådina (NO)
1959 Sto Ramona Rosa (NO) Kallblodig Travare Risesvarta (NO)
1959 Sto Sylvi (NO) Kallblodig Travare Jetta (NO)
1959 Hingst Teddyruggen (NO) Kallblodig Travare Tulla Teddy (NO)
1960 Sto Leli (NO) Kallblodig Travare Lemoli (NO)
1960 Sto Pilota (NO) Kallblodig Travare Pila (NO)
1960 Sto Spike (NO) Kallblodig Travare Spikna (NO)
1960 Sto Tofsa (NO) Kallblodig Travare Remhild (NO)
1960 Hingst Tunder (NO) Kallblodig Travare Tormona (NO)
1960 Sto Vesle Glima (NO) Kallblodig Travare Glima (NO)
1961 Hingst Imason (NO) Kallblodig Travare Ima (NO)
1961 Sto Nordia (NO) Kallblodig Travare Normia (NO)
1961 Sto Nordia (NO) Kallblodig Travare Normia (NO)
1961 Sto Tofte Erla (NO) Kallblodig Travare Erli (NO)
1961-07-17 Sto Lill Tofta Kallblodig Travare Sandora
1961-08-09 Valack Toftemasen Kallblodig Travare Omra
1962 Sto Teresia Kallblodig Travare Elka NT 29
1962 Hingst Toftefuxen Kallblodig Travare Stjärnklara
1962 Hingst Toftekvick Kallblodig Travare Lidis (NO)
1962 Hingst Tofteprins Kallblodig Travare Brasa 14489
1962 Sto Toftetuna Kallblodig Travare Majtuna
1962-04-23 Sto Tåsteruds Rugga Kallblodig Travare Tåsteruds Tärna NT 208
1962-04-27 Valack Svenstomt Bläsen Kallblodig Travare Cenika 17433
1962-05-10 Sto Omertofta Kallblodig Travare Omerstjärna
1962-05-18 Sto Toftenita Kallblodig Travare Cernita
1962-05-20 Sto Nytofta Kallblodig Travare Nyvi
1962-05-30 Sto Toftetina (52) Kallblodig Travare Satina (52)
1962-06-09 Valack Tshombe Kallblodig Travare Elsassjäntan 15104
1962-07-05 Sto Vineta Kallblodig Travare Solvina 18304
1962-07-10 Valack Stjärnstrim Kallblodig Travare Veja
1962-07-12 Hingst Bergeprins Kallblodig Travare Agarjänta
1962-07-17 Valack Tofteraketen Kallblodig Travare Stigvina
1963 Sto Lotte (NO) Kallblodig Travare Heia (NO)
1963 Hingst Tofsen Kallblodig Travare Vina
1964 Sto Egerita (NO) Kallblodig Travare Trygg Bausa (NO)
1964 Sto Elektrona Kallblodig Travare Sicki
1964 Sto Toftemaj Kallblodig Travare Lidis (NO)
1964 Sto Tofterugga Kallblodig Travare Norelsa
1964 Hingst Toftvir Kallblodig Travare Viris 13313
1964-06-03 Valack Toftegutten Kallblodig Travare Stjärnklara
1964-06-14 Sto Toftebausa Kallblodig Travare Tyra Bausen NT 207
1964-06-30 Sto Toftesilva Kallblodig Travare Silvri
1965 Sto Dovrejenta (NO) Kallblodig Travare Janetta (NO)
1965 Sto Fjöra N 22665 Dölehäst Rugga
1965 Sto Hella (NO) Kallblodig Travare Helen (NO)
1965 Hingst Lill Ruggen Kallblodig Travare Noritan
1965 Sto Tofteli Kallblodig Travare Terra Laita
1965-05-21 Sto Miga Kallblodig Travare Mindisa
1965-06-18 Valack Rugg Kallblodig Travare Sylfid
1966 Sto Larida (NO) Kallblodig Travare Rappla (NO)
1966 Sto Tofte Vira (NO) Kallblodig Travare Virilla (NO)
1966 Hingst Tor Allan (NO) Kallblodig Travare Stegg Tutta (NO)
1967 Valack Jarvi Ruggen (NO) Kallblodig Travare Jarvirosa (NO)
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting