HäststamHäststam

Larkenda (F.4) 3626

Svensk Varmblodig Ridhäst, sto

1939 hos Sven Eric Karlton, Magnilund, Hasslarp
1956
Profilbild

Larkenda till vänster på bilden
Foto: okänd

Stamböcker:
RÄS Rasstambok för ädla hästar i Sverige 3626


Tillhörig: Sven Eric Karlton, Magnilund, Hasslarp
Färg: svart, bls, 3 vtff
Höjd: 154 cm


Premierad: A

Stamtavla

Largo 144
Svensk Varmblodig Ridhäst
Groom
Svensk Varmblodig Ridhäst
Boston
Svensk Varmblodig Ridhäst
Tribun
Hannoveranare
Carmen RÄSK 1758
Hannoveranare
Printa RÄSK 1878
Svensk Varmblodig Ridhäst
Presto
Hannoveranare
Primula RÄSK 1411
Svensk Varmblodig Ridhäst
Aina RÄSK 2044
Svensk Varmblodig Ridhäst
Attino
Ostpreussare
Fechtmeister
Ostpreussare
Attina
Trakehner
Lojala RÄSK 1240
Svensk Varmblodig Ridhäst
Lojal
Hannoveranare
Vega SS IV Suppl. 791
Svensk Varmblodig Ridhäst
Gakenda III (F.4) 2994
Svensk Varmblodig Ridhäst
Index 105
Svensk Varmblodig Ridhäst
Flaneur
Hannoveranare
Flankeur 310102018
Hannoveranare
Naptha Han.VII 9342
Hannoveranare
Hansa RÄSK 1797
Svensk Varmblodig Ridhäst
Ruster
Hannoveranare
Heidi
Svensk Varmblodig Ridhäst
Gakenda (F.4) RÄSK 2218
Hannoveranare
Goldring II 310120020
Hannoveranare
Goldschläger I 310120309
Hannoveranare
Nestigode 310718600
Hannoveranare
Messe 311170800
Hannoveranare
Mormone 310187113
Hannoveranare
Nabonna
Hannoveranare

Övrigt:

Inköpt genom remonteringsväsendet.

Erhöll avelsdiplom, G. af Peterséns hederspris 1942. Erövrade första pris i grupp vid lantbruksmötet i Norrköping 1942, första pris och hederspris vid lantbruksmötena i Helsingborg 1943 och Lund 1945. Statens förärvningspremie 1952.

Larkenda lämnade 13 avkommor, av vilka 4 såldes till remonter, 2 stamboksförda ston och 1 beskällare - Arkimedes 288. Av Larkendas 4 remontavkommor exporterades 1 till Schweiz, nämligen den internationellt framgångsrike Woeler som reds av H. Chammartin. Ekipaget tog bl.a. en 8:e plats i OS 1956.

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Pappa
1943 Hingst Arkimedes (F.4) 288 Svensk Varmblodig Ridhäst Onkel (7) 182
1954 Sto Larkenda II (F.4) 5910 Svensk Varmblodig Ridhäst Corso (14) 305
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting