HäststamHäststam

Gakenda III (F.4) 2994

Svensk Varmblodig Ridhäst, sto

1935 hos Flyinge stuteri
1956
Profilbild

Foto: okänd

Stamböcker:
RÄS Rasstambok för ädla hästar i Sverige 2994


Tillhörig: Sven Eric Karlton, Magnilund, Hasslarp
Färg: brun, bls, 3 vtff
Höjd: 162 cm


Premierad: A

Stamtavla

Index 105
Svensk Varmblodig Ridhäst
Flaneur
Hannoveranare
Flankeur 310102018
Hannoveranare
Flingarth 310105506
Hannoveranare
Kebanda 310081400
Hannoveranare
Naptha Han.VII 9342
Hannoveranare
Neudeck 310204709
Hannoveranare
Loreto
Hannoveranare
Hansa RÄSK 1797
Svensk Varmblodig Ridhäst
Ruster
Hannoveranare
Caruso
Ostpreussare
Sto e. Orow
Hannoveranare
Heidi
Svensk Varmblodig Ridhäst
Rubicon
Hannoveranare
Helena SS IV 222
Hannoveranare
Gakenda (F.4) RÄSK 2218
Hannoveranare
Goldring II 310120020
Hannoveranare
Goldschläger I 310120309
Hannoveranare
Paris
Hannoveranare
Schätzchen
Hannoveranare
Nestigode 310718600
Hannoveranare
Nelus II 310199106
Hannoveranare
Cortiga
Hannoveranare
Messe 311170800
Hannoveranare
Mormone 310187113
Hannoveranare
Morgenstern
Ostpreussare
Manita
Hannoveranare
Nabonna
Hannoveranare
Nelusko 180199297
Hannoveranare
Nopresta 310027308
Hannoveranare

Övrigt:

Inköpt genom remonteringsväsendet.

Gakenda III erövrade första pris och hederspris enskilt och med avkomma på lantbruksmötena i Helsingborg 1943, Lund 1945 och Kristianstad 1947, första pris på rikslantbruksmötet 1946. Erhöll statens förärvningspremie 1949.

Gakenda III lämnade 15 avkommor, av vilka 3 såldes till remonter (varav en exporterades till Finland) och 4 stamboksförda ston.

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Pappa
1939 Sto Larkenda (F.4) 3626 Svensk Varmblodig Ridhäst Largo 144
1942 Sto Makenda (F.4) 4386 Svensk Varmblodig Ridhäst Magnétique xx
1943 Sto Magneta (F.4) Svensk Varmblodig Ridhäst Magnétique xx
1954 Sto Gakenda IV (F.4) 5889 Svensk Varmblodig Ridhäst Salvator 226
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting