HäststamHäststam

Condessa (23) 5826

Svensk Varmblodig Ridhäst, sto

1950 hos Franz Nilsson, Olivelugn, Rinnebäck
1971
Bild saknas

Bild saknas. Har du en som du vill dela med dig av? Skicka in den här!

Stamböcker:
RÄS Rasstambok för ädla hästar i Sverige 5826


Tillhörig: Thorsten Ingvarsson, Katrinetorp, Malmö
Färg: fux, bls, vth x ff, vt fl h has
Höjd: 160 cm


Premierad: B

Stamtavla

Sorrento (F.6) 231
Svensk Varmblodig Ridhäst
Largo 144
Svensk Varmblodig Ridhäst
Groom
Svensk Varmblodig Ridhäst
Boston
Svensk Varmblodig Ridhäst
Printa RÄSK 1878
Svensk Varmblodig Ridhäst
Aina RÄSK 2044
Svensk Varmblodig Ridhäst
Attino
Ostpreussare
Lojala RÄSK 1240
Svensk Varmblodig Ridhäst
Jenny (F.6) RÄSK 2472
Svensk Varmblodig Ridhäst
Eros (18)
Svensk Varmblodig Ridhäst
Attino
Ostpreussare
Tasmania (18) RÄSK 1293
Svensk Varmblodig Ridhäst
Sileene (F.6) RÄSK 1804
Hannoveranare
Sileen
Ostpreussare
Sto e. Troncais xx
Hannoveranare
Cheri (23) 2552
Svensk Varmblodig Ridhäst
Schotte
Hannoveranare
Schottland 310257321
Hannoveranare
Schwof I 310266215
Hannoveranare
Nikaria 310268015
Hannoveranare
Schweidnitz 312345200
Hannoveranare
Sportland 310274207
Hannoveranare
Logada 310628800
Hannoveranare
Corona (23) RÄSK 2316
Svensk Varmblodig Ridhäst
Cyrus (5)
Svensk Varmblodig Ridhäst
Tribun
Hannoveranare
Donna (5) RÄSK 1403
Svensk Varmblodig Ridhäst
Constancia (23) RÄSK 1728
Hannoveranare
Colinor II 310066709
Hannoveranare
Sto e. Erlkönig
Hannoveranare

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Pappa
Sto Condessa II (23) Svensk Varmblodig Ridhäst Sweet Mahrhu xx DH 233
Sto Condessa III (23) Svensk Varmblodig Ridhäst Sweet Mahrhu xx DH 233
1964 Sto Cortina (23) 7785 Svensk Varmblodig Ridhäst Lyrhanga xx
1966 Sto Condina (23) Svensk Varmblodig Ridhäst Polar (F.2)
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting