HäststamHäststam

Tordenfly (NO) T-240

C-21737

Kallblodig Travare, hingst

1953 hos Åsmund Grande, Norge
Profilbild

Foto: Okänd

Stamböcker:
Norsk Traverstambok 240


Färg: fux

Stamtavla

Molyn (NO) T-150
Kallblodig Travare
Holger (NO) T-140
Kallblodig Travare
Gelmin (NO) T-73
Kallblodig Travare
Paven N 1027
Dölehäst
Dalterna N 5645
Dölehäst
Lydia
Dölehäst
Marechal N 829
Dölehäst
Katta
Dölehäst
Siri N 8483
Dölehäst
Gullyn N 679
Dölehäst
Storegut 266
Dölehäst
Kapella N 1530
Dölehäst
Molla N 6632
Dölehäst
Bergtor N 770
Dölehäst
Bruna
Dölehäst
Josefine (NO) T-1369
Kallblodig Travare
Kong Gyller (NO) T-111
Kallblodig Travare
Gyller (NO) T-75
Kallblodig Travare
Salomon (NO) T-61
Kallblodig Travare
Gyller Sylfiden (NO)
Kallblodig Travare
Rigmor N 8766
Dölehäst
Kong Salomon N 790
Dölehäst
Sussi N 5115
Dölehäst
May Tidemand (NO)
Kallblodig Travare
Tidemand Skarphedin (NO) T-65
Kallblodig Travare
Skarphedin 543
Dölehäst
Frodina II N 5694
Dölehäst
Kvarberg-Elly (NO) N 12974
Kallblodig Travare
Kvarbergrauen (NO) 853
Kallblodig Travare
Guri
Dölehäst

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
Sto Turi N 23789 Dölehäst Mjøra N 22973
1958 Sto Spikto (NO) Kallblodig Travare Spikna (NO)
1958 Sto Toja (NO) Kallblodig Travare Baja (NO)
1958 Sto Torden Trava (NO) Kallblodig Travare Vesle Trava (NO)
1958 Hingst Tordenbrak (NO) Kallblodig Travare Atle Hulda (NO)
1958 Hingst Tordenlyn (NO) Kallblodig Travare Petra (NO)
1958 Sto Tordenstjerna (NO) Kallblodig Travare Lunterna (NO)
1958 Sto Tordni (NO) Kallblodig Travare Atlas Frida (NO)
1958 Sto Tornemor (NO) Kallblodig Travare Joni (NO)
1959 Hingst Fiat (NO) Kallblodig Travare Bjerke Fia (NO)
1959 Sto Myhrastjerna (NO) N 22245 Kallblodig Travare Atlas Pjokka (NO)
1959 Hingst Slogum Fly (NO) Kallblodig Travare Slogum Siv (NO)
1959 Sto Teira (NO) Kallblodig Travare Lilja Baus (NO)
1959 Hingst Tordenvind (NO) Kallblodig Travare Garberglilja (NO)
1959 Valack Tore Grei (NO) Kallblodig Travare Atle Hulda (NO)
1959 Sto Tornerose (NO) Kallblodig Travare Dativ (NO)
1959 Hingst Vikarauen (NO) Kallblodig Travare Helmindokka (NO)
1960 Sto Flatajenta (NO) Kallblodig Travare Flatalilja (NO)
1960 Sto Flybruna (NO) Kallblodig Travare Herdis (NO)
1960 Sto Gjölmes Fly (NO) Kallblodig Travare Flinka (NO)
1960 Sto Gretelill (NO) Kallblodig Travare Gretemor (NO)
1960 Sto Hoelsbruna (NO) Kallblodig Travare Norbrisa (NO)
1960 Sto Nutte (NO) Kallblodig Travare Nortuppa (NO)
1960 Sto Sigra (NO) Kallblodig Travare Vanja (NO)
1960 Sto Solterna (NO) Kallblodig Travare Svart Nypa (NO)
1960 Sto Sylvermöy (NO) Kallblodig Travare Sylvestra (NO)
1960 Sto Tordenfjæra (NO) Kallblodig Travare Toftefjaera (NO)
1960 Sto Tordenmöy (NO) Kallblodig Travare Flatadokka (NO)
1961 Sto Gnista (NO) Kallblodig Travare Gunni Stegg (NO)
1961 Sto Huldrefly (NO) Kallblodig Travare Huldrehetta (NO)
1961 Hingst Kongsvinger Tron (NO) T-1921 Kallblodig Travare Atlas Mia (NO)
1961 Sto Myrtel (NO) Kallblodig Travare Myrsnipa (NO)
1961 Hingst Nordmarksgutten (NO) Kallblodig Travare Donna Snippa (NO)
1961 Sto Sinatra (NO) Kallblodig Travare Sylfidesokka (NO)
1961 Hingst Tordenjakk (NO) Kallblodig Travare Ilala (NO)
1961 Hingst Tordenstjern (NO) T-1930 Kallblodig Travare Nöstestjerna (NO)
1962 Sto Brandseggbruna (NO) Kallblodig Travare Dråka (NO)
1962 Sto Fly Dua (NO) Kallblodig Travare Stegg Dua (NO)
1962 Sto Flyndra (NO) Kallblodig Travare Undra (NO)
1962 Hingst Torden Gyller (NO) Kallblodig Travare Engelsåsbruna (NO)
1963 Sto Bi (NO) Kallblodig Travare Lundi (NO)
1963 Sto Granita Jakken (NO) Kallblodig Travare Borghild Jakken (NO)
1963 Sto Guri Fly (NO) Kallblodig Travare Spikle (NO)
1963 Sto Litana (NO) Kallblodig Travare Odberg-Lita (NO)
1963 Sto Lövfly (NO) Kallblodig Travare Buerjenta (NO)
1963 Sto Nöstefly (NO) Kallblodig Travare Nöstestjerna (NO)
1963 Sto Randina (NO) Kallblodig Travare Ågin Arna (NO)
1963 Sto Reidi (NO) Kallblodig Travare Steggfjaera (NO)
1963 Sto Sölvfly (NO) Kallblodig Travare Sölva (NO)
1963 Sto Torila (NO) Kallblodig Travare Steggna (NO)
1963 Sto Trondine (NO) Kallblodig Travare Vingerseira (NO)
1963 Sto Tutta (NO) Kallblodig Travare Norill (NO)
1963 Sto Vesle Turid (NO) Kallblodig Travare Stjerne Turid (NO)
1963 Sto Vikastjerna (NO) Kallblodig Travare Helmindokka (NO)
1964 Hingst Glendar (NO) Kallblodig Travare Glenda (NO)
1964 Hingst Granar (NO) Kallblodig Travare Grana (NO)
1964 Sto Granli Terna (NO) Kallblodig Travare Starina (NO)
1964 Sto Marifly (NO) Kallblodig Travare Marra (NO)
1964 Hingst Trodenpil (NO) Kallblodig Travare Dråka (NO)
1965 Sto Boila (NO) Kallblodig Travare Molvin Terna (NO)
1965 Sto Glatina (NO) Kallblodig Travare Latilla (NO)
1965 Sto Gyda (NO) Kallblodig Travare Gyrid (NO)
1965 Sto Snöhetta (NO) Kallblodig Travare Hegstjerna (NO)
1965 Sto Stjerneglitra (NO) Kallblodig Travare Lillebil (NO)
1965-06-16 Sto Tordis Kallblodig Travare Elka NT 29
1965-07-15 Sto Ragni Kallblodig Travare Svenja
1966 Sto Evy Stjerna (NO) N 22822 Kallblodig Travare Evy Bausa (NO)
1966 Sto Jessika (NO) Kallblodig Travare Jessnes Bausa (NO) T-1282
1966 Sto Lyntora (NO) Kallblodig Travare Åsu (NO)
1966 Valack Per Springar (NO) Kallblodig Travare Sylfidetexa (NO)
1966 Sto Schuminda (NO) Kallblodig Travare Schuvarda (NO)
1966 Hingst Stjerneglimt (NO) Kallblodig Travare Miril (NO)
1966 Sto Toftefutt (NO) Kallblodig Travare Tofte Aase (NO)
1966 Sto Torden Lill (NO) Kallblodig Travare Lillebil (NO)
1966 Hingst Tordnar (NO) Kallblodig Travare Latilla (NO)
1966 Sto Viola (NO) Kallblodig Travare Friatta (NO)
1967 Sto Aabyfly (NO) Kallblodig Travare Åbya (NO)
1967 Sto Akita (NO) Kallblodig Travare Vesle Aka (NO)
1967 Sto April Rosa (NO) Kallblodig Travare Baderosa (NO)
1967 Sto Kleiva (NO) Kallblodig Travare Stegg Arna (NO)
1967 Sto Martita (NO) Kallblodig Travare Wearterna (NO)
1967 Sto Snöfly (NO) Kallblodig Travare Sangen Brona (NO)
1967 Valack Tordenbaus (NO) Kallblodig Travare Dally Bausa (NO)
1967 Sto Tordenvira (NO) Kallblodig Travare Glavira (NO)
1967 Sto Ullfly (NO) Kallblodig Travare Ulvi (NO)
1967 Sto Vinda Valen (NO) Kallblodig Travare Rivinda (NO)
1967 Sto Åselill (NO) Kallblodig Travare Toftelill (NO)
1968 Hingst Dally-Fly (NO) Kallblodig Travare Dally Bausa (NO)
1968 Sto Fly Tove (NO) Kallblodig Travare Hoff Tove (NO)
1968 Hingst Monnar (NO) Kallblodig Travare Monna (NO)
1968 Sto Torvina (NO) Kallblodig Travare Wearterna (NO)
1969 Sto Belle Jenta (NO) Kallblodig Travare Belle Baus (NO)
1969 Sto Doni Lill (NO) Kallblodig Travare Donisnella (NO)
1969 Sto Flyta (NO) Kallblodig Travare Sylja (NO)
1969 Sto Flyvi (NO) Kallblodig Travare Leonara (NO)
1969 Hingst Futtison (NO) Kallblodig Travare Sörlands Frutti (NO)
1969 Hingst Hegg-Tron (NO) Kallblodig Travare Heggna (NO)
1969 Sto Melita (NO) Kallblodig Travare Idalill (NO)
1969 Sto Torden Sula (NO) Kallblodig Travare Vesle Sula (NO)
1969 Hingst Tordentrygg (NO) Kallblodig Travare Tulla (NO)
1969 Sto Torifly (NO) Kallblodig Travare Tori (NO)
1969 Sto Torlyna (NO) Kallblodig Travare Kora (NO)
1969-05-18 Sto Torsiv (NO) Kallblodig Travare Sivi (NO)
1970 Sto Fosseraua N 23294 Dölehäst Nora N 22616
1970 Sto Holtfly (NO) Kallblodig Travare Vilma N 22615
1970 Hingst Rödskjegg N 2067 Dölehäst Igelsrudsvarta N 23715
1970 Sto Satira (NO) Kallblodig Travare Satri (NO)
1970 Sto Vollaugjenta (NO) N 23297 Kallblodig Travare Vesleblessa N 22266
1971 Hingst Perle Fly (NO) Kallblodig Travare Gamperla (NO)
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting