HäststamHäststam

Skarphedin (NO)

C-23330

Kallblodig Travare, hingst

1956-04-21 hos Anne Marie Holm, Norge
Profilbild

Foto: Erik Widén


Färg: brun

Stamtavla

Petter Tidemand (NO) T-260
Kallblodig Travare
Tidemandrauen (NO)
Kallblodig Travare
Tidemand Skarphedin (NO) T-65
Kallblodig Travare
Skarphedin 543
Dölehäst
Frodina II N 5694
Dölehäst
Vinoga (NO) T-259
Kallblodig Travare
Gjildarbu N 908
Dölehäst
Authen-Sylfiden N 6790
Dölehäst
Lill Molyn (NO) T-899
Kallblodig Travare
Molyn (NO) T-150
Kallblodig Travare
Holger (NO) T-140
Kallblodig Travare
Siri N 8483
Dölehäst
Tove Jakken (NO) T-411
Kallblodig Travare
Jakken (NO)
Kallblodig Travare
Raua N 14923
Dölehäst
Mjöslill (NO)
Kallblodig Travare
Mjösvinn (NO) T-171
Kallblodig Travare
Tröndergutten (NO)
Kallblodig Travare
Trygg (NO)
Kallblodig Travare
Dalterna N 5645
Dölehäst
Flora N 10976
Dölehäst
Linngar N 1118
Dölehäst
Kora
Dölehäst
Evelyn Graffen (NO)
Kallblodig Travare
Bausen (NO)
Kallblodig Travare
Baus (NO)
Kallblodig Travare
Nordine (NO)
Kallblodig Travare
Gerda Graffen (NO)
Kallblodig Travare
Graffersvarten N 774
Dölehäst
 

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
1963 Sto Dollarprinsessa (NO) Kallblodig Travare Teledokka (NO)
1963 Sto Gunn Heddina (NO) Kallblodig Travare Heddals Lilja (NO)
1963 Sto Heili (NO) Kallblodig Travare Heitulla (NO)
1963 Sto Skarpheda (NO) Kallblodig Travare Gledda (NO)
1963 Sto Skarpli (NO) Kallblodig Travare Listig (NO)
1963 Sto Skarptulla (NO) Kallblodig Travare Kjellsol (NO)
1963 Sto Tele Kvikka (NO) Kallblodig Travare Erla Kvikk (NO)
1964 Sto Borklill (NO) Kallblodig Travare Eli Donna (NO)
1965 Valack Antik Kallblodig Travare Expreia NT 33
1965 Sto Ceda Kallblodig Travare Torexa
1965 Hingst Dovre Kallblodig Travare Redga
1965 Sto Laritsa Kallblodig Travare Eimina
1965 Hingst Majpilen Kallblodig Travare Åmotfuxa
1965 Sto okänt namn, ej registrerad Kallblodig Travare Junghild 14745
1965 Hingst Orrtind Kallblodig Travare Orrmita
1965 Hingst Pavlov Kallblodig Travare Pavlova
1965 Hingst Röapojken Kallblodig Travare Röa
1965 Sto Skarpedina Kallblodig Travare Reletta
1965 Hingst Skarpefrej Kallblodig Travare Freja
1965 Hingst Skarprem Kallblodig Travare Remona 18386
1965 Sto Skarpros Kallblodig Travare Rosina
1965 Valack Skarptoppen Kallblodig Travare Toppsy
1965 Sto Tida Kallblodig Travare Femina
1965 Sto Tyri Lill Kallblodig Travare Tyri
1965 Hingst Vilding Kallblodig Travare Capriola
1965 Sto Ylva Kallblodig Travare Gylva NT 53
1965-03-05 Sto Liria Kallblodig Travare Bedora
1965-03-07 Sto Luga Kallblodig Travare Romina
1965-04-08 Valack Dante Kallblodig Travare Elsassblända
1965-04-12 Valack Ramin Kallblodig Travare Ramina
1965-04-12 Sto Skarpjana Kallblodig Travare Herdjana NT 60
1965-04-12 Hingst Solskarp Kallblodig Travare Soletta 13174
1965-04-21 Sto Grixa Kallblodig Travare Lillemor 12729
1965-04-27 Sto Skarpsy Kallblodig Travare Holm Dorry
1965-04-28 Sto Skarplöva Kallblodig Travare Lövvinden
1965-04-30 Valack Skarppålle Kallblodig Travare Solopålla 17316
1965-05-04 Valack Skarpfuxen Kallblodig Travare Ronex
1965-05-07 Sto Dania Kallblodig Travare Soly
1965-05-07 Sto Lyna Kallblodig Travare Norlyna
1965-05-08 Sto Juvitösen Kallblodig Travare Juvi 18136
1965-05-08 Valack Padin Kallblodig Travare Pava
1965-05-10 Valack Centar (52) Kallblodig Travare Centara (52)
1965-05-11 Sto Skarpmjösa Kallblodig Travare Irella
1965-05-13 Valack Skarpmin Kallblodig Travare Minella
1965-05-15 Sto Tendi Kallblodig Travare Tenja 17729
1965-05-16 Valack Hiskepojken Kallblodig Travare Hisketösen 17904
1965-05-17 Valack Peter Rö Kallblodig Travare Rålla
1965-05-17 Sto Skarema Kallblodig Travare Torema
1965-05-18 Sto Skarpreia Kallblodig Travare Coreia
1965-05-22 Valack Pollux Kallblodig Travare Torvinnbläsa
1965-05-24 Sto Melka Kallblodig Travare Torella
1965-05-25 Valack Privat Kallblodig Travare Pavi Samba
1965-05-25 Sto Samba Lill Kallblodig Travare Solo Samba
1965-05-25 Sto Solldy Kallblodig Travare Solly
1965-05-25 Sto Zorana Kallblodig Travare Sunds-Milda 18550
1965-05-26 Sto Feira Kallblodig Travare Fennia 15954
1965-05-26 Sto Margona Kallblodig Travare Dideka
1965-05-26 Sto Medina Kallblodig Travare Messina
1965-05-26 Valack Raskabrun Kallblodig Travare Raska 15993
1965-05-26 Sto Skarpi Kallblodig Travare Hertiginna
1965-05-26 Hingst Tärnskarp Kallblodig Travare Remintärna
1965-05-28 Valack Norrgutten Kallblodig Travare Nellie
1965-05-28 Sto Tigra B. Kallblodig Travare Tigra
1965-06-01 Sto Toska Tidemand Kallblodig Travare Toskina
1965-06-04 Valack Fåkergutten Kallblodig Travare Fagra
1965-06-04 Valack Heiken Kallblodig Travare Heivina (NO) NT 57
1965-06-05 Hingst Domino Kallblodig Travare Tervina
1965-06-07 Valack Lillskarp Kallblodig Travare Lill Mari
1965-06-07 Valack Skarpex Kallblodig Travare Fuxa Ex
1965-06-08 Sto Skarpetta Kallblodig Travare Cetta
1965-06-11 Valack Corapp Kallblodig Travare Cornita
1965-06-14 Valack Dunderdon Kallblodig Travare Pavindocka
1965-06-16 Sto Skorris Kallblodig Travare Orris 12298
1965-06-17 Valack Terje Kallblodig Travare Terja
1965-06-18 Sto Skarpa Kallblodig Travare Sandra 18542
1965-06-18 Hingst Urdin Kallblodig Travare Urba
1965-06-20 Sto Skarpisa Kallblodig Travare Isa Vinn NT 68
1965-06-22 Sto Pålla Kallblodig Travare Celli
1965-06-23 Sto Gullet Kallblodig Travare Gullvina
1965-06-23 Valack Skarp Kallblodig Travare Ronicka 13239
1965-06-24 Sto Fixa Lill Kallblodig Travare Fixbruden
1965-06-24 Sto Ingerlita Kallblodig Travare Inger
1965-06-29 Hingst Caprin Kallblodig Travare Caprina
1965-06-29 Sto Dori Kallblodig Travare Herdori
1965-06-30 Hingst Rännvin Kallblodig Travare Dovina
1965-07-04 Sto Sjungarflickan Kallblodig Travare Sjungartösen
1965-07-13 Sto Herona Kallblodig Travare Corona
1965-07-20 Valack Stendin Kallblodig Travare Stenvi 14108
1965-07-22 Sto Skarpora Kallblodig Travare Remora 18162
1966 Valack Reflex Kallblodig Travare Torinta
1966 Hingst Röde Peter Kallblodig Travare Rålla
1966 Hingst Skarpmon Kallblodig Travare Hermona
1966 Hingst Skarpvin NT 65 Kallblodig Travare Fennia 15954
1966 Sto Toddsina Kallblodig Travare Toddy
1966-02-18 Hingst Molltind Kallblodig Travare Bedora
1966-04-06 Sto Skarpella Kallblodig Travare Pressa
1966-04-22 Sto Skarpsindy Kallblodig Travare Soly
1966-04-24 Sto Skarpiduna Kallblodig Travare Paviduna
1966-04-25 Valack Skarpen Kallblodig Travare Akka NT 3
1966-04-26 Valack Skarpus Kallblodig Travare Pusti
1966-04-29 Valack Spjuver Kallblodig Travare Hevy NT 65
1966-05-02 Valack Sahib Kallblodig Travare Heressa NT 63
1966-05-04 Hingst Relätt Kallblodig Travare Reletta
1966-05-06 Valack Stabin Kallblodig Travare Sparrås Stjärna
1966-05-16 Sto Leika Kallblodig Travare Heddy
1966-05-19 Valack Skarpfloyd Kallblodig Travare Floydy
1966-05-20 Sto Mi Kallblodig Travare Morkulla
1966-05-30 Hingst Fritjof Kallblodig Travare Bausjäntan
1966-06-01 Sto Gommor Kallblodig Travare Tora Flyvinn
1966-06-01 Sto Loana Kallblodig Travare Vallana
1966-06-01 Sto Toska Lill Kallblodig Travare Toskina
1966-06-02 Hingst Germund Kallblodig Travare Mindina
1966-06-02 Sto Skarplinda Kallblodig Travare Herlinda
1966-06-05 Valack Process Kallblodig Travare Pavi Samba
1966-06-08 Valack Skarplyn Kallblodig Travare Molyna
1966-06-09 Valack Jämtpålle Kallblodig Travare Solopålla 17316
1966-06-10 Valack Snorre Kallblodig Travare Gylva NT 53
1966-06-12 Sto Dorana Kallblodig Travare Lizette
1966-06-15 Sto Brandina Kallblodig Travare Hagalill
1966-06-16 Sto Skarpstjärna Kallblodig Travare Torbläsa
1966-06-25 Valack Palten Kallblodig Travare Bausina
1966-07-06 Hingst Juvipojken Kallblodig Travare Juvi 18136
1966-07-08 Valack Skarplin Kallblodig Travare Sollinda
1966-07-15 Sto Lill Trodi Kallblodig Travare Torlina
1967 Hingst Stropp Kallblodig Travare Frejvina
1967-02-15 Sto Nona Kallblodig Travare Romina
1967-04-28 Hingst Spelevink Kallblodig Travare Hevy NT 65
1967-05-04 Sto Skarpli Kallblodig Travare Klinta
1967-05-05 Sto Reapålla Kallblodig Travare Reletta
1967-05-06 Valack Rågsby Ponit Kallblodig Travare Ponita
1967-05-07 Sto Fixajäntan Kallblodig Travare Fixbruden
1967-05-10 Sto Lubinora Kallblodig Travare Lubina
1967-05-12 Sto Bu Ann Kallblodig Travare Coreia
1967-05-12 Valack Lepal Kallblodig Travare Solepa
1967-05-20 Sto Skorpa Kallblodig Travare Orka 14782
1967-05-21 Valack Peivin Kallblodig Travare Pejvina
1967-05-22 Valack Skarpnäll Kallblodig Travare Tornälla
1967-05-22 Sto Solomi Kallblodig Travare Solmi
1967-05-23 Sto Stabina Kallblodig Travare Sparrås Stjärna
1967-05-25 Hingst Skarptin Kallblodig Travare Tanny
1967-05-25 Sto Soldina Kallblodig Travare Solo Samba
1967-05-26 Sto Skarpina Kallblodig Travare Sunds-Milda 18550
1967-05-28 Valack Kryll Kallblodig Travare Bausjäntan
1967-05-28 Valack Spex Kallblodig Travare Expreia NT 33
1967-05-29 Valack Skarpgutt Kallblodig Travare Norette
1967-05-31 Sto Skarphälla Kallblodig Travare Torinta
1967-06-01 Sto Skarptösen Kallblodig Travare Pusti
1967-06-05 Sto Skarptilja Kallblodig Travare Tilja
1967-06-09 Hingst Gyrd NT 51 Kallblodig Travare Gylva NT 53
1967-06-10 Valack Jusett Kallblodig Travare Junett
1967-06-10 Sto Skarpira Kallblodig Travare Bausi
1967-06-10 Sto Skarpita Kallblodig Travare Kally
1967-06-11 Sto Kvinta Kallblodig Travare Röa
1967-06-12 Sto Rödgull Kallblodig Travare Solly
1967-06-17 Sto Kloxy Kallblodig Travare Brisastjärna
1967-06-17 Sto Skarpbläsa Kallblodig Travare Cornellbläsa
1967-06-18 Hingst Skarpskalle Kallblodig Travare Omerstegga
1967-06-20 Valack Skarpsnoppen Kallblodig Travare Torbläsa
1967-06-22 Valack Skarpgyller Kallblodig Travare Gretta
1967-06-24 Sto Pålldina Kallblodig Travare Lill Pålla
1967-06-28 Sto Sevilja Kallblodig Travare Serilja
1967-07-02 Sto Edina Kallblodig Travare Eimina
1967-07-03 Hingst Snobb Kallblodig Travare Zaina
1967-07-22 Valack Backa Petter Kallblodig Travare Carita
1967-07-23 Hingst Koppar Kallblodig Travare Sollinda
1968-01-21 Sto Opejäntan Kallblodig Travare Romina
1968-03-28 Valack Norskarp Kallblodig Travare Glansnora
1968-05-01 Valack Hoppedin Kallblodig Travare Torona
1968-05-10 Valack Profit Kallblodig Travare Ullvali
1968-05-13 Sto Vera Din Kallblodig Travare Vera B.
1968-05-14 Sto Myrfuxa Kallblodig Travare Mivora
1968-05-15 Sto Lill Bölja Kallblodig Travare Bölja
1968-05-19 Sto Lill Dina Kallblodig Travare Karinlill
1968-05-21 Hingst Laitonpojken (40) Kallblodig Travare Relill (40)
1968-05-22 Sto Orrdi Kallblodig Travare Orrini
1968-05-22 Sto Skarpjänta Kallblodig Travare Jäntungen
1968-05-24 Hingst Fort Kallblodig Travare Valdstjärna
1968-05-24 Valack Lillstrimma Kallblodig Travare Donna
1968-05-28 Sto Benncita Kallblodig Travare Benora
1968-05-28 Valack Ras Kallblodig Travare Rasa
1968-05-30 Valack Myrskarp Kallblodig Travare Glansdora
1968-06-04 Sto Benndina Kallblodig Travare Bravina
1968-06-07 Valack Polskarp Kallblodig Travare Polka
1968-06-10 Sto Skarpgoldy Kallblodig Travare Remgoldy
1968-06-14 Sto Backatösen Kallblodig Travare Stava
1968-06-23 Sto Skarpklara Kallblodig Travare Remvaga
1968-06-29 Valack Benndin Kallblodig Travare Benny Lill
1968-06-30 Valack Klaxvall Kallblodig Travare Valmina
1968-07-03 Hingst Ale Skarp Kallblodig Travare Sundi
1968-07-03 Sto Villnosita Kallblodig Travare Balka
1968-07-04 Valack Skarpjack Kallblodig Travare Jacksy
1969-04-03 Sto Mella Kallblodig Travare Minella
1969-04-07 Sto Skarpmina Kallblodig Travare Minerva
1969-04-14 Valack Skarpstjärn Kallblodig Travare Sparrås Stjärna
1969-04-15 Valack Raskhedin Kallblodig Travare Raska 15993
1969-04-19 Sto Diana W. Kallblodig Travare Fresta
1969-04-19 Hingst Skarpman Kallblodig Travare Herny
1969-04-22 Sto Skarplova Kallblodig Travare Pavlova
1969-04-24 Sto Borga Kallblodig Travare Spiltaflickan
1969-04-28 Sto Lillskarpa Kallblodig Travare Pavinstjärna
1969-04-30 Sto Dindy Kallblodig Travare Heddy
1969-05-05 Sto Simola Kallblodig Travare Randi B.
1969-05-05 Sto Skarpvina Kallblodig Travare Allvina
1969-05-07 Sto Dorinda Kallblodig Travare Didomolly NT 21
1969-05-07 Sto Piduna Kallblodig Travare Paviduna
1969-05-08 Sto Isaflickan Kallblodig Travare Isa Vinn NT 68
1969-05-09 Sto Hamrina Kallblodig Travare Hamra
1969-05-09 Valack Meck Kallblodig Travare Tomtstjärna
1969-05-09 Hingst Skarpnor Kallblodig Travare Nory
1969-05-10 Valack Tore Flynn Kallblodig Travare Tora Flyvinn
1969-05-13 Valack Skarpal Kallblodig Travare Solepa
1969-05-13 Sto Trixy Kallblodig Travare Torinta
1969-05-14 Hingst Dore Kallblodig Travare Dorvina
1969-05-14 Valack Pedin Kallblodig Travare Morkulla
1969-05-16 Sto Liss Tora Kallblodig Travare Torlis
1969-05-19 Sto Lill Fixa Kallblodig Travare Fixbruden
1969-05-21 Sto Toratösen Kallblodig Travare Finntora
1969-05-23 Sto Greidina Kallblodig Travare Greiatösen NT 45
1969-05-23 Hingst Skarpmild Kallblodig Travare Mo Milda
1969-05-23 Sto Skilja Kallblodig Travare Hiletta
1969-05-24 Sto Skarpdora Kallblodig Travare Glansdora
1969-05-25 Sto Mindola Kallblodig Travare Minola
1969-05-26 Sto Månstaflicka Kallblodig Travare Silverflicka
1969-05-27 Sto Hejdi Kallblodig Travare Kally
1969-05-28 Sto Skarpjunga Kallblodig Travare Junghild 14745
1969-05-28 Sto Skarptula Kallblodig Travare Soltula
1969-05-29 Hingst Remdin Kallblodig Travare Remvaga
1969-05-29 Sto Skarpgida Kallblodig Travare Gideå
1969-05-29 Valack Skarptor Kallblodig Travare Torletta
1969-05-30 Sto Skarpneta Kallblodig Travare Agneta
1969-05-31 Sto Solova Kallblodig Travare Solo Samba
1969-06-01 Sto Lill Tormi Kallblodig Travare Tormi
1969-06-02 Valack Snabbing Kallblodig Travare Junvi NT 74
1969-06-02 Sto Troja Kallblodig Travare Remiora
1969-06-03 Valack Fåttpojken Kallblodig Travare Triva
1969-06-03 Sto Pirka Kallblodig Travare Cassia NT 12
1969-06-04 Valack Broskarp Kallblodig Travare Stexi
1969-06-05 Sto Skanilla Kallblodig Travare Sonilla
1969-06-06 Hingst Ruter Kallblodig Travare Vira
1969-06-08 Sto Jonsa Kallblodig Travare Toralita
1969-06-11 Sto Skarpmön Kallblodig Travare Halda
1969-06-14 Hingst Herdskarp Kallblodig Travare Herda NT 58
1969-06-16 Sto Skarpbiggan Kallblodig Travare Argbiggan
1969-06-16 Sto Skarprema Kallblodig Travare Remora 18162
1969-06-17 Sto Nyby Skarpa Kallblodig Travare Torjänta
1969-06-18 Valack Kasper Kallblodig Travare Stocke Maj
1969-06-20 Sto Dinli Kallblodig Travare Lizette
1969-06-20 Valack Solnagutten Kallblodig Travare Solna
1969-06-22 Valack Gamill Kallblodig Travare Serilja
1969-06-22 Sto Ockelina Kallblodig Travare Röa
1969-06-23 Sto Fjällskarpa Kallblodig Travare Fjällgyllra
1969-06-27 Sto Lill Sana Kallblodig Travare Isana
1969-06-27 Valack Puskar Kallblodig Travare Pusti
1969-06-29 Valack Redino Kallblodig Travare Rele
1969-07-06 Hingst Skarpetten Kallblodig Travare Gretta
1969-07-12 Sto Solskarpa Kallblodig Travare Solfuxa
1969-07-20 Sto Gylldina Kallblodig Travare Gylva NT 53
1970-04-09 Valack Skarpludde Kallblodig Travare Mjörina
1970-04-19 Sto Solsessan Kallblodig Travare Solremina
1970-04-22 Valack Dockhedin Kallblodig Travare Pavindocka
1970-04-22 Sto Raskami Kallblodig Travare Raska 15993
1970-04-29 Hingst Trollsol Kallblodig Travare Trollslända
1970-05-02 Sto Radina Kallblodig Travare Ramina
1970-05-04 Sto Borgina Kallblodig Travare Spiltaflickan
1970-05-06 Sto Harva Kallblodig Travare Lill Anna
1970-05-09 Valack Eggen Kallblodig Travare Mindina
1970-05-11 Valack Tore Skarp Kallblodig Travare Tora Flyvinn
1970-05-14 Hingst Skarpo Kallblodig Travare Orrina
1970-05-18 Sto Hebb Dina Kallblodig Travare Hebby
1970-05-18 Valack Skarperik Kallblodig Travare Dorea
1970-05-18 Sto Skarpessa Kallblodig Travare Heressa NT 63
1970-05-20 Valack Greiskarp Kallblodig Travare Greiatösen NT 45
1970-05-22 Valack Lillgi Kallblodig Travare Gia
1970-05-22 Sto Urdola Kallblodig Travare Pavsola
1970-05-23 Sto Järvsöjäntan Kallblodig Travare Jäntungen
1970-05-23 Hingst Listor Kallblodig Travare Torlis
1970-05-24 Hingst Myrfuxen Kallblodig Travare Glansdora
1970-05-24 Sto Omara Kallblodig Travare Ovidia (NO)
1970-05-26 Sto Brittlis Kallblodig Travare Ås Britt
1970-05-26 Sto Damy Kallblodig Travare Tordaj
1970-05-26 Valack Momento Kallblodig Travare Sonilla
1970-05-26 Hingst Skarpprinsen Kallblodig Travare Trollgumman
1970-05-28 Sto Sejola Kallblodig Travare Serilja
1970-05-29 Sto Jusa Kallblodig Travare Junett
1970-05-29 Sto Orvy Kallblodig Travare Orvina
1970-05-30 Hingst Skarppelle Kallblodig Travare Evagranta
1970-06-01 Valack Benor Kallblodig Travare Benora
1970-06-02 Sto Kickelina Kallblodig Travare Travina
1970-06-02 Valack Stjärnskarp Kallblodig Travare Remora 18162
1970-06-02 Valack Vinzo Kallblodig Travare Vinnastjärna
1970-06-03 Valack Kamero Kallblodig Travare Toralita
1970-06-05 Valack Skarpvik Kallblodig Travare Vikstråla
1970-06-06 Valack Åmin Kallblodig Travare Ånny
1970-06-07 Hingst Hedmin Kallblodig Travare Minella
1970-06-09 Hingst Tejpen Kallblodig Travare Torsiva
1970-06-10 Valack Gråån Kallblodig Travare Herdmor
1970-06-15 Hingst Bausskarpen Kallblodig Travare Nancy Baus
1970-06-18 Sto Rodila Kallblodig Travare Stexi
1970-06-22 Hingst Röskarp Kallblodig Travare Röa
1970-06-24 Sto Skarpherdy Kallblodig Travare Herdy NT 61
1970-06-25 Hingst Lystring Kallblodig Travare Torlotta
1970-07-04 Hingst Lo Skarp Kallblodig Travare Lill Göta
1970-08-07 Valack Skarp Otto Kallblodig Travare Vackra Siv
1971-03-16 Valack Skarpmjös Kallblodig Travare Mjörina
1971-04-12 Sto Lindeflickan Kallblodig Travare Lisol
1971-04-14 Sto Skarpvida Kallblodig Travare Ovidia (NO)
1971-04-19 Hingst Sporrjack Kallblodig Travare Heivina (NO) NT 57
1971-05-02 Sto Mirran Kallblodig Travare Minella
1971-05-05 Sto Gla Kallblodig Travare Pavgla
1971-05-10 Sto Mila Kallblodig Travare Omerstegga
1971-05-12 Sto Flura Kallblodig Travare Herdmor
1971-05-25 Sto Lill Siva Kallblodig Travare Torsiva
1971-05-28 Valack Tandbläsen Kallblodig Travare Tordaj
1971-05-30 Sto Skarpfuxa Kallblodig Travare Elsassfuxa
1971-06-01 Sto Funästösen Kallblodig Travare Heddy
1971-06-03 Sto Vita Vind Kallblodig Travare Isa Vinn NT 68
1971-06-08 Sto Skarplill Kallblodig Travare Dolla
1971-06-28 Sto Åsa Turi Kallblodig Travare Kari
1972-05-05 Hingst Heivill Kallblodig Travare Heivina (NO) NT 57
1972-06-08 Sto Berga Lill Kallblodig Travare Berga
1972-06-16 Valack Lillmas Kallblodig Travare Orsakullan
1973-04-16 Hingst Skarprättaren Kallblodig Travare Sally Spenter
1973-05-27 Sto Skarpvi Kallblodig Travare Steggvi
1973-06-02 Sto Pylita Kallblodig Travare Pyla
1973-06-08 Sto Lilljäntan Kallblodig Travare Bingelsjäntan
1973-06-11 Sto Bessy Skarp Kallblodig Travare Bellsy 20001
1973-06-11 Valack Skarpgubben Kallblodig Travare Solessa
1973-06-18 Sto Lindetösen Kallblodig Travare Lione
1973-06-24 Valack Bländin Kallblodig Travare Pavinblända
1973-07-11 Sto Dovskarpa Kallblodig Travare Dovina
1973-07-11 Sto Redina Kallblodig Travare Redmaj
1973-08-04 Valack Pentax Kallblodig Travare Haga
1974-05-10 Sto Alskarpa Kallblodig Travare Almi
1975-04-24 Valack Sinkadusen Kallblodig Travare Ullvali
1975-04-30 Hingst Mickus Kallblodig Travare Mickelina
1975-05-24 Valack Dellenskarp Kallblodig Travare Kavatösen
1975-05-25 Sto Åssi (1) Kallblodig Travare Tellmi (1) 19566
1975-06-06 Valack Blacken Kallblodig Travare Atla
1975-06-30 Valack Elskarp Kallblodig Travare Eljana
1975-07-02 Sto Skarpida Kallblodig Travare Floretta
1975-07-20 Hingst Skarpnocke Kallblodig Travare Nockvi
1976-05-15 Valack Skarpkusen Kallblodig Travare Ås Gimla
1976-06-07 Sto Skarpsiv Kallblodig Travare Torsiva
1976-06-19 Valack Ege Kallblodig Travare Röa
1976-06-20 Sto Sista Kallblodig Travare Solva
1976-07-15 Sto Quilaja Kallblodig Travare Toralita
1977-06-04 Hingst Tuldin Kallblodig Travare Stjärntula
1977-06-13 Sto Skarpmari Kallblodig Travare Marini
1977-06-14 Valack Skarpremin Kallblodig Travare Fennvina
1977-06-23 Sto Murrflickan Kallblodig Travare Murra
1977-07-05 Sto Rotora Kallblodig Travare Toralita
1977-07-06 Sto Skarpfagra Kallblodig Travare Fåkra
1978-05-12 Sto Juvelina Kallblodig Travare Jubla
1978-05-29 Sto Fenneli Kallblodig Travare Fennvina
1978-06-16 Sto Cordina Kallblodig Travare Corli
1978-06-20 Hingst Fjans Kallblodig Travare Bläsali
1979-04-02 Sto Myrskarpan Kallblodig Travare Pamyran
1979-04-30 Sto Måletta Kallblodig Travare Målstatösen
1979-05-16 Valack Ceres Gutt Kallblodig Travare Sindy Baus
1979-05-17 Sto Bergatösen Kallblodig Travare Berga
1979-05-28 Hingst Frejdin Kallblodig Travare Silverflicka
1979-05-29 Sto Minilana Kallblodig Travare Murra
1979-06-08 Sto Petra Best Kallblodig Travare Olaja
1979-06-14 Valack Skarphej Kallblodig Travare Baus Tilda
1979-06-20 Sto Skarpglansa Kallblodig Travare Glansvara
1979-06-24 Valack Rexon Kallblodig Travare Rya Vinna
1979-06-28 Sto Hedlova Kallblodig Travare Pavlova
1979-07-19 Sto Vilddina Kallblodig Travare Vildfuxa
1979-07-22 Valack Tormon V. Kallblodig Travare Toralita
1980-05-01 Sto Skarptora Kallblodig Travare Pavin Tora
1980-05-05 Hingst Fagerhast Kallblodig Travare Fagertösen
1980-05-10 Sto Asona Kallblodig Travare Pasona
1980-05-13 Hingst Bränngårds Munter Kallblodig Travare Jubla
1980-05-13 Sto Frejmita Kallblodig Travare Frejmi
1980-05-22 Sto Nigetta Kallblodig Travare Niga
1980-06-09 Sto Lill Heda Kallblodig Travare Bausfuxa
1980-06-11 Hingst Terdin Kallblodig Travare Tervina
1980-06-22 Sto Linsa Kallblodig Travare Murra
1980-07-10 Hingst Sindys Sebb Kallblodig Travare Sindy Baus
1980-07-10 Sto Skarpstrimma Kallblodig Travare Allvina
1980-07-16 Sto Krona Tidemand Kallblodig Travare Tula Tidemand
1981-04-02 Sto Varinna Kallblodig Travare Glansvara
1981-04-13 Sto Solvind Kallblodig Travare Målla
1981-04-16 Sto Ira Kallblodig Travare Isatösen
1981-04-18 Sto Skarptina Kallblodig Travare Målstatösen
1981-04-22 Sto Tyme Lill Kallblodig Travare Tyme
1981-05-06 Hingst Skarppeter Kallblodig Travare Peterli
1981-05-16 Sto Bränngårds Jämta Kallblodig Travare Jubla
1981-05-16 Sto Frejlis Kallblodig Travare Silverflicka
1981-06-01 Sto Horgina Kallblodig Travare Horga
1981-06-23 Hingst Murring Kallblodig Travare Murra
1981-07-10 Valack Skarpun Kallblodig Travare Gjönnita
1982-04-24 Valack Fagerfuxen Kallblodig Travare Fagertösen
1982-04-28 Valack Skarpvall Kallblodig Travare Glansvara
1982-05-01 Sto Strömma Kallblodig Travare Litatösen
1982-05-09 Valack Frejskarp Kallblodig Travare Frejmi
1982-05-19 Valack Rackarbaus Kallblodig Travare Bausine
1982-05-30 Hingst Stormy Kallblodig Travare Sindy Baus
1982-05-31 Hingst Skarpis Kallblodig Travare Isatösen
1982-06-04 Valack Karl X. Kallblodig Travare Kalita
1983-05-17 Hingst Baushedin Kallblodig Travare Bausine
1983-05-20 Sto Frejlill Kallblodig Travare Frejmi
1983-06-05 Sto Åbbåstösen Kallblodig Travare Fagerbläsen
1983-06-20 Sto Moglansa Kallblodig Travare Glansvara
1984-05-19 Sto Majna Kallblodig Travare Frejmi
1984-07-04 Sto Skarplisa Kallblodig Travare Jonta
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting