HäststamHäststam

Molvin (NO) T-191

C-11687

Kallblodig Travare, hingst

1943 hos Hilda Authen, Norge
Profilbild

Foto: Okänd

Stamböcker:
Dölestamboken 1840
Norsk Traverstambok 191


Färg: fux

Stamtavla

Molyn (NO) T-150
Kallblodig Travare
Holger (NO) T-140
Kallblodig Travare
Gelmin (NO) T-73
Kallblodig Travare
Paven N 1027
Dölehäst
Dalterna N 5645
Dölehäst
Lydia
Dölehäst
Marechal N 829
Dölehäst
Katta
Dölehäst
Siri N 8483
Dölehäst
Gullyn N 679
Dölehäst
Storegut 266
Dölehäst
Kapella N 1530
Dölehäst
Molla N 6632
Dölehäst
Bergtor N 770
Dölehäst
Bruna
Dölehäst
Vinoga (NO) T-259
Kallblodig Travare
Gjildarbu N 908
Dölehäst
Dale N 771
Dölehäst
Draupner N 613
Dölehäst
Venora N 2221
Dölehäst
Tyra N 2507
Dölehäst
Breifot N 364
Dölehäst
Rugga N 775
Dölehäst
Authen-Sylfiden (NO) T-113
Kallblodig Travare
Grane N 658
Dölehäst
Nordvi N 554
Dölehäst
Silli II N 1605
Dölehäst
Sylfiden II T-52
Dölehäst
Mundgjel N 202
Dölehäst
Sylfiden I
Dölehäst

Övrigt:

68,218 NOK
1.28,8

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
1949 Sto Bugårds Sylfiden (NO) Kallblodig Travare Lilli-Schumann (NO)
1949 Sto Geta (NO) Kallblodig Travare Hortensia (NO)
1949 Sto Gloria (NO) Kallblodig Travare Maruska (NO)
1949 Sto Hogstvedt-Stjerna (NO) Kallblodig Travare Weggersrud-Trinsa (NO)
1949 Valack Hyggvar (NO) Kallblodig Travare Hygga (NO)
1949 Sto Kari Bianca (NO) Kallblodig Travare Donna Bianca (NO)
1949 Sto Lise (NO) Kallblodig Travare Lomsjenta (NO) T-283
1949 Hingst Lomvin (NO) Kallblodig Travare Lomstulla (NO)
1949 Sto Moly Jakken (NO) Kallblodig Travare Borghild Jakken (NO)
1949 Sto Monarita (NO) Kallblodig Travare Uronetta (NO)
1949 Valack Neron (NO) Kallblodig Travare Nera (NO) T-323
1949 Hingst Sigvin (NO) Kallblodig Travare Sigrid-Attila (NO) T-723
1949 Hingst Sylfidesokken (NO) Kallblodig Travare Odberg-Sylfiden (NO) N 11530
1949 Hingst Torvinn (NO) NT 3 Kallblodig Travare Lillemor Mjölner (NO)
1950 Sto Andante (NO) Kallblodig Travare Vesle Lilli (NO)
1950 Sto Dalåse (NO) Kallblodig Travare Dalåse-Blåa (NO)
1950 Sto Kyrana (NO) Kallblodig Travare Kleopatra (NO)
1950 Sto Lasken Kari (NO) Kallblodig Travare Lasken Tyra (NO)
1950 Sto Malli (NO) Kallblodig Travare Haugan-Snella (NO)
1950 Sto Molvina (NO) Kallblodig Travare Marona (NO)
1950 Valack Sandsgubben (NO) Kallblodig Travare Sands-Tulla (NO)
1950 Hingst Stormvind (NO) Kallblodig Travare Nera (NO) T-323
1950 Sto Vigrilill (NO) Kallblodig Travare Vigri (NO)
1951 Valack Bråvinn (NO) Kallblodig Travare Mokki (NO) T-986
1951 Sto Hems Tulla (NO) Kallblodig Travare Sands-Tulla (NO)
1951 Sto Molill (NO) Kallblodig Travare Lyra-Lill (NO)
1951 Sto Strandsjenta (NO) Kallblodig Travare Hygga (NO)
1953 Hingst Bitten (NO) Kallblodig Travare Solbergbruna (NO)
1953 Sto Buertulla (NO) Kallblodig Travare Skrimstjerna (NO)
1953 Sto Gyllstjerna (NO) Kallblodig Travare Gylla (NO)
1953 Sto Huldra (NO) Kallblodig Travare Olufine (NO)
1953 Sto Margarita (NO) Kallblodig Travare Maruska (NO)
1953 Sto Molvill (NO) Kallblodig Travare Villdua (NO)
1953 Sto Nibba (NO) Kallblodig Travare Hanes Vega (NO)
1953 Sto Tally (NO) Kallblodig Travare Talli (NO)
1953 Hingst Tim (NO) Kallblodig Travare Nordheim-Tulla (NO) T-613
1953 Hingst Ågin (NO) T-238 Kallblodig Travare Vik-Lubba (NO)
1953-06-24 Sto Molvy (42) Kallblodig Travare Lillfixan (42) 11305
1954 Sto Borga (NO) Kallblodig Travare Borgani (NO)
1954 Sto Doniborka (NO) 17478 Kallblodig Travare Lise Atlas (NO) 15670
1954 Hingst Gullstjern (NO) Kallblodig Travare Gullstjerna (NO)
1954 Hingst Horten (NO) Kallblodig Travare Dalakersvarta (NO)
1954 Sto Mai Liv (NO) Kallblodig Travare Seter-Liv (NO)
1954 Sto Molfrid (NO) Kallblodig Travare Guri Simson (NO)
1954 Sto Molvin Terna (NO) Kallblodig Travare Tedda (NO)
1954 Sto Monetta (NO) Kallblodig Travare Uronetta (NO)
1954 Sto Monna (NO) Kallblodig Travare Dolla (NO)
1954 Sto Risesvarta (NO) Kallblodig Travare Rise Vesla (NO)
1954 Valack Seivin Kallblodig Travare Seira Gyller (NO) T-20923
1955 Hingst Fyken (NO) Kallblodig Travare Lise Stegg (NO)
1955 Hingst Gilvin (NO) Kallblodig Travare Gilfa (NO)
1955 Valack Harpun (NO) Kallblodig Travare Lykke Kari (NO)
1955 Hingst Maks Molvin (NO) Kallblodig Travare Dolvesvarta (NO)
1955 Sto Molvana (NO) Kallblodig Travare Jetta (NO)
1955 Sto Molvin Aila (NO) Kallblodig Travare Aila (NO)
1955 Sto Molvin Liv (NO) Kallblodig Travare Leka (NO)
1955 Sto Sella (NO) Kallblodig Travare Gazella (NO)
1955 Sto Skogtulla (NO) Kallblodig Travare Brynvill (NO)
1955 Sto Vinova (NO) Kallblodig Travare Selja (NO)
1956 Sto Argina (NO) Kallblodig Travare Arga (NO)
1956 Hingst Citron Kallblodig Travare Heikina (NO) T-1140
1956 Sto Heia (NO) Kallblodig Travare Tamara (NO)
1956 Sto Heivina (NO) NT 57 Kallblodig Travare Heika (NO) T-695
1956 Hingst Klemens Kallblodig Travare Snota (NO)
1956 Sto Kronmolly (NO) Kallblodig Travare Kronejenta (NO)
1956 Hingst Kvikk Molvin (NO) Kallblodig Travare Opphaug Tuppa (NO)
1956 Sto Majtärna Kallblodig Travare Winheja 12185
1956 Sto Mjölna Molvin (NO) Kallblodig Travare Mjölner Dua (NO)
1956 Sto Moletta Kallblodig Travare Soltärna
1956 Hingst Molner Kallblodig Travare Raska 15993
1956 Valack Molvind Kallblodig Travare Kally II
1956 Sto Molvindokka (NO) Kallblodig Travare Flatadokka (NO)
1956 Hingst Molving Kallblodig Travare Irena N 21000
1956 Sto Molvinsokka (NO) Kallblodig Travare Öyesokka (NO)
1956 Sto Simoly (NO) Kallblodig Travare Simmily (NO)
1956-05-03 Sto Anita (NO) Kallblodig Travare Frk.Annikken (NO)
1956-06-16 Sto Moliana NT 103 Kallblodig Travare Orrtula
1957 Valack Bajas (NO) Kallblodig Travare Baja (NO)
1957 Sto Eldbjörg (NO) Kallblodig Travare Snerta (NO)
1957 Sto Freiavinn (NO) Kallblodig Travare Freia (NO)
1957 Sto Grans Erna (NO) Kallblodig Travare Grans Terna (NO)
1957 Sto Grans Glaeda (NO) Kallblodig Travare Glaeda (NO)
1957 Hingst Grans Molvin (NO) Kallblodig Travare Viktilla (NO)
1957 Sto Kil Rosa (NO) Kallblodig Travare Kil Snella (NO)
1957 Sto Kodöla (NO) Kallblodig Travare Rosa Gelmin (NO)
1957 Hingst Molving (NO) Kallblodig Travare Sjeva (NO)
1957 Sto Molvinjenta (NO) Kallblodig Travare Romeriksjenta (NO)
1957 Valack Oskar (NO) Kallblodig Travare Nansy (NO)
1957 Sto Pjokkvina (NO) Kallblodig Travare Pjokkina (NO)
1957 Sto Sexa (NO) Kallblodig Travare Salmi (NO)
1958 Sto Gravdal Erla (NO) Kallblodig Travare Flora (NO)
1958 Valack Holumgubben (NO) Kallblodig Travare Nansy (NO)
1958 Sto Molene (NO) Kallblodig Travare Pavestjerna (NO)
1958 Sto Molvinrosa (NO) Kallblodig Travare Garberglilja (NO)
1958 Hingst Myrvin Kallblodig Travare Stjernebritt
1958 Sto Romeriks Tulla (NO) Kallblodig Travare Romeriksjenta (NO)
1958 Sto Solfrid (NO) Kallblodig Travare Sjeva (NO)
1958 Sto Svarte Kari (NO) Kallblodig Travare Svarte Sjoa (NO)
1958-05-04 Sto Reidvi Kallblodig Travare Reidun
1959 Valack Eikerruggen (NO) Kallblodig Travare Aase (NO)
1959 Sto Modumsdokka (NO) Kallblodig Travare Modum Sokka (NO)
1959 Sto Molly Molvin (NO) Kallblodig Travare Ravn Aase (NO)
1959 Sto Molterna (NO) Kallblodig Travare Gulldua (NO)
1959 Sto Molvinraua (NO) Kallblodig Travare Stjernesvarta
1959 Hingst Molvinrauen (NO) Kallblodig Travare Vesle Lena (NO)
1959 Valack Molvinsvarten (NO) Kallblodig Travare Stegg-Blessa (NO)
1960 Sto Askjem Dokka (NO) Kallblodig Travare Seier Unni (NO)
1960 Sto Gullemor (NO) Kallblodig Travare Perlemor (NO)
1960 Valack Kärrvinn Kallblodig Travare Alfa 17137
1960 Valack Lomsmann (NO) Kallblodig Travare Juni (NO)
1960 Valack Luffarn Kallblodig Travare Robila 14081
1960 Hingst Löa Movin Kallblodig Travare Löa Mona
1960 Valack Mokaj Kallblodig Travare Kaja
1960 Hingst Mollvar Kallblodig Travare Soluna 16049
1960 Sto Molsy Kallblodig Travare Ränsy
1960 Hingst Monolit Kallblodig Travare Granta (NO)
1960 Sto Tunita Kallblodig Travare Sicky 13473
1960 Valack Västbygutten Kallblodig Travare Ulla Gull
1960-06-01 Sto Mollvi Kallblodig Travare Reidun
1960-06-03 Sto Duvina Kallblodig Travare Duvungen
1960-07-25 Sto Fröken Molvin Kallblodig Travare Gloria
1961 Valack Löa Blixten Kallblodig Travare Löa Mona
1961 Sto Molvinrappa (NO) Kallblodig Travare Boti (NO)
1961 Sto Silkestjerna (NO) Kallblodig Travare Silkeblesa (NO)
1961 Valack Sylvin Kallblodig Travare Sylvia 13075
1961 Valack Vintar (NO) Kallblodig Travare Atlas Vira (NO)
1961 Sto Åby Sessan Kallblodig Travare Åby Lissa
1961-05-21 Sto Moganta Kallblodig Travare Logine NT 90
1961-05-27 Sto Molva Kallblodig Travare Vendla 13888
1961-06-22 Sto Bravinda Kallblodig Travare Bravona 16244
1961-06-22 Sto Molvinett Kallblodig Travare Alfa 17137
1962 Sto Heddny (NO) Kallblodig Travare Hedda (NO)
1962 Hingst Leo Molyn (NO) Kallblodig Travare Eli Donna (NO)
1962 Sto Lynmolly (NO) Kallblodig Travare Lynhildjenta (NO)
1962 Sto Molta (NO) Kallblodig Travare Else (NO)
1962 Sto Orkny (NO) Kallblodig Travare Borkny (NO)
1962 Valack Rödhegg (NO) Kallblodig Travare Heggny (NO)
1962 Sto Susanne (NO) Kallblodig Travare Stegg Svarta (NO)
1962 Hingst Truls (NO) Kallblodig Travare Rivitt (NO)
1962 Sto Ågunn (NO) Kallblodig Travare Aasesonga (NO)
1963 Valack Ligist Kallblodig Travare Kicki Lotta
1963 Hingst Lundvin Kallblodig Travare Lundatösen
1963 Hingst Ranivit Kallblodig Travare Ranvi
1963 Hingst Skansus NT 36 Kallblodig Travare Skansola 18399
1963-04-23 Valack Silverman Kallblodig Travare Voja (NO)
1963-05-05 Valack Glandin Kallblodig Travare Solglada
1963-05-22 Valack Molvingutten Kallblodig Travare Öjalill
1963-05-25 Sto Mokaja Kallblodig Travare Kaja
1963-07-03 Valack Moliner Kallblodig Travare Vinsola
1963-07-12 Sto Svenstomt Carina Kallblodig Travare Cenika 17433
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting