HäststamHäststam

Kos Knekten (NO)

NK-860371

Kallblodig Travare, hingst

1986 hos Rolf Glamsland, Norge
Profilbild

Foto: Erik Widén


Färg: mörkbrun, bls, vita ballar hf, vit kronrand & vita ballar hb
Höjd: 154 - 162 - 73 -2 00 cm


Premierad: Godkänd (2000)

Stamtavla

Barry NT 68
Kallblodig Travare
Steggbest (NO) T-233
Kallblodig Travare
Stegg (NO) T-169
Kallblodig Travare
Trygve (NO) T-66
Kallblodig Travare
Dalterna II (NO) T-201
Kallblodig Travare
Grasiös (NO)
Kallblodig Travare
Granit (NO)
Kallblodig Travare
Molla (NO) T-371
Kallblodig Travare
Fuxmaja NT 38
Kallblodig Travare
Junius NT 24
Nordsvensk Brukshäst
Remin (NO) T-170
Kallblodig Travare
Juno
Nordsvensk Brukshäst
Ginola
Kallblodig Travare
Solo 1026
Nordsvensk Brukshäst
Gina 10590
Nordsvensk Brukshäst
Pål Jenta (NO)
Kallblodig Travare
Haakesjur (NO)
Kallblodig Travare
Sjur (NO) T-284
Kallblodig Travare
Vossevinn (NO) N 1867
Kallblodig Travare
Schuvarda (NO)
Kallblodig Travare
Almstjerna (NO)
Kallblodig Travare
Baus Steggsön (NO)
Kallblodig Travare
Molynstjerna (NO)
Kallblodig Travare
Solbergstjerna (NO)
Kallblodig Travare
Saliff T-1937
Kallblodig Travare
Attilovar (NO)
Kallblodig Travare
Toftesvarta (NO) T-1261
Kallblodig Travare
Fröken Best (NO)
Kallblodig Travare
Steggbest (NO) T-233
Kallblodig Travare
Komnesjenta (NO)
Kallblodig Travare

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
1993-04-02 Hingst Tyri Knekten (NO) Kallblodig Travare Remilill (NO)
1993-06-24 Sto Steine Koso (NO) Kallblodig Travare Sviund Pila (NO)
1994-03-05 Hingst Kos Knappen (NO) Kallblodig Travare Normlill (NO)
1994-05-10 Sto Kos Besta (NO) Kallblodig Travare Dally Vinna (NO)
1995-04-23 Sto Kos Stjerna (NO) Kallblodig Travare Wettre Möy (NO)
1995-06-24 Sto Ive (NO) Kallblodig Travare Rans Pila (NO)
1996-03-11 Valack Slotts Knekten (NO) Kallblodig Travare Galine (NO)
1996-05-28 Valack Ruud Jan (NO) Kallblodig Travare Ruud Sira (NO)
1997 Sto Alsaker Kosi (NO) Kallblodig Travare Thuli Pila (NO)
1997 Sto Tina Kos (NO) Kallblodig Travare Nesveig (NO)
1997-03-21 Hingst Vinning Kos (NO) Kallblodig Travare Terne Tora (NO)
1997-04-23 Hingst Granly Knekten (NO) Kallblodig Travare Granly Svarta (NO)
1997-04-27 Sto Kos Era (NO) Kallblodig Travare Norana (NO)
1997-05-01 Valack Gam Knekten (NO) Kallblodig Travare Gampila (NO)
1997-06-15 Sto Mörtvedt Kosila (NO) Kallblodig Travare Mörtvedt Jerkila (NO)
1997-06-15 Sto Selena (NO) Kallblodig Travare Sjurba (NO)
1997-06-23 Sto Rilum Ulva (NO) Kallblodig Travare Ulvara (NO)
1997-06-24 Hingst Troll Kos (NO) Kallblodig Travare Lona Troll (NO)
1997-06-28 Sto Korra (NO) Kallblodig Travare Florry (NO)
1997-07-30 Sto Hedda Koso (NO) Kallblodig Travare Moshus Thea (NO)
1998 Sto Fjellkosa (NO) Kallblodig Travare Norheim Stöva (NO)
1998 Sto Gjönni Diva (NO) Kallblodig Travare Gjönni Jenta (NO)
1998 Sto Kos Rappa (NO) Kallblodig Travare Borgheim Gratie (NO)
1998 Sto Maigli (NO) Kallblodig Travare Gli (NO)
1998 Sto Markaseira (NO) Kallblodig Travare Toriseira (NO)
1998 Valack Norsjö Knekten (NO) Kallblodig Travare Eike Vinna (NO)
1998 Sto Ådnes Stine (NO) Kallblodig Travare Almelinn (NO)
1998-04-27 Hingst Skaffer Blesen (NO) Kallblodig Travare Eldrappa (NO)
1998-05-04 Hingst Mjölner Knekten (NO) Kallblodig Travare Mjölnerpia (NO)
1998-05-06 Valack Mjölner Oliver (NO) Kallblodig Travare Mjölner Mai (NO)
1998-06-01 Valack Lier Knekten (NO) Kallblodig Travare Öylilja (NO)
1998-06-01 Sto Lille Beth (NO) Kallblodig Travare Dagtrolla (NO)
1998-06-02 Sto Mörtvedt Frökna (NO) Kallblodig Travare Mörtvedt Blessa (NO)
1998-06-03 Valack Våler Knekten (NO) Kallblodig Travare Dally Jerka (NO)
1998-06-04 Sto Tingel Blesa (NO) Kallblodig Travare Vollmine (NO)
1998-06-10 Hingst Troll Jokeren (NO) Kallblodig Travare Pave Trolla (NO)
1998-06-18 Sto Haugertilla (NO) Kallblodig Travare Wettre Möy (NO)
1998-06-18 Valack Huldre Gutten (NO) Kallblodig Travare Lövlandtrollet (NO)
1998-06-22 Valack Spring Knekten (NO) Kallblodig Travare Springtilla (NO)
1998-06-23 Sto Mjölner Spenta (NO) Kallblodig Travare Mjölner Jenta (NO)
1998-06-24 Valack Maks Jonsok (NO) Kallblodig Travare Kapilla (NO)
1999 Sto Hågå Pia (NO) Kallblodig Travare Indregaards Stjerna (NO)
1999-02-27 Sto Höiby Pålla (NO) Kallblodig Travare Eldy (NO)
1999-04-12 Sto Vosseflya (NO) Kallblodig Travare Kongsflya (NO)
1999-04-23 Valack Turbo Knekten (NO) Kallblodig Travare Borgmöy (NO)
1999-04-30 Sto Asora Jenta (NO) Kallblodig Travare Huseby Eli (NO)
1999-06-10 Sto Kos Marie (NO) Kallblodig Travare Tori Jenta (NO)
1999-06-10 Hingst Vollknekten (NO) Kallblodig Travare Vollmine (NO)
1999-06-18 Sto Markavinni (NO) Kallblodig Travare Toriseira (NO)
1999-06-22 Sto Vetla Fyka (NO) Kallblodig Travare Hanselea (NO)
1999-06-28 Sto Almera P. (NO) Kallblodig Travare Hornbäk Stjerna (NO)
2000 Sto Hofton Pila (NO) Kallblodig Travare Engset Pila (NO)
2000-01-24 Sto Spang Koso (NO) Kallblodig Travare Britta (NO)
2000-04-28 Valack Alsaker Sylvester (NO) Kallblodig Travare Atom Pila (NO)
2000-05-10 Valack Skaffer Lars (NO) Kallblodig Travare Eldrappa (NO)
2000-05-14 Valack Alsaker Knekten (NO) Kallblodig Travare Thuli Pila (NO)
2000-06-25 Sto Tun Kari (NO) Kallblodig Travare Tun Alma (NO
2001-04-11 Sto Påske Jenta (NO) Kallblodig Travare Lya Tora (NO)
2001-04-28 Valack Höiby Knoll (NO) Kallblodig Travare Tjönn Viktoria (NO)
2001-06-21 Hingst Voll Kos (NO) Kallblodig Travare Vollmine (NO)
2003-05-31 Hingst Gaupås Blesen (NO) Kallblodig Travare Gaupås Tina (NO)
2003-07-11 Sto Tysvär Tina (NO) Kallblodig Travare Sölv Mai (NO)
2004-04-23 Valack Vassbö Blaesen (NO) Kallblodig Travare Blifrökna (NO)
2004-04-25 Hingst Hurtig Knekten (NO) Kallblodig Travare Fosen Turi (NO)
2004-06-02 Valack Gaupås Martin (NO) Kallblodig Travare Gaupås Tina (NO)
2005 Hingst Henrik (NO) Kallblodig Travare Oddevinni (NO)
2005-04-14 Sto Haugs Frökna (NO) Kallblodig Travare KlartSvarVillmara (NO)
2005-04-21 Sto Kosine (NO) Kallblodig Travare Honsheina (NO)
2006-04-03 Hingst Dorrmin (NO) Kallblodig Travare Dorrmina (NO)
2007 Sto Kos Eira (NO) Kallblodig Travare Honsheina (NO)
2007-05-20 Sto Röeds Ronja (NO) Kallblodig Travare Skog Huldra (NO)
2007-05-24 Sto Go'lita (NO) Kallblodig Travare Storeng Berit (NO)
2007-06-25 Valack Bol Knekten (NO) Kallblodig Travare Bårdbakkstjerna (NO)
2008-05-14 Valack Myr Knekten (NO) Kallblodig Travare Findal Stjerna (NO)
2008-05-20 Hingst Kos Even (NO) Kallblodig Travare Lydi Vår (NO)
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting