HäststamHäststam

Steggbest (NO) T-233

C-17992

Kallblodig Travare, hingst

1947-03-21 hos Ingrid Schou, Norge
1977-10-12
Profilbild

Foto: Okänd

Stamböcker:
Norsk Traverstambok 233


Färg: svartbrun, bls, vthbf

Stamtavla

Stegg (NO) T-169
Kallblodig Travare
Trygve (NO) T-66
Kallblodig Travare
Högnar N 1208
Dölehäst
Högne N 737
Dölehäst
Tulla N 1816
Dölehäst
Freia N 5446
Dölehäst
Trygg N 359
Dölehäst
Bella N 2398
Dölehäst
Dalterna II (NO) T-201
Kallblodig Travare
Baus (NO)
Kallblodig Travare
Jakson (NO) T-42
Kallblodig Travare
Kora N 2164
Dölehäst
Dalterna N 5645
Dölehäst
Rap N 747
Dölehäst
Daltypa N 3689
Dölehäst
Grasiös (NO)
Kallblodig Travare
Granit (NO)
Kallblodig Travare
Veslegutt (NO)
Kallblodig Travare
Dalegutten (NO)
Kallblodig Travare
Daltypa
Dölehäst
Smarty (NO)
Kallblodig Travare
Smart Jakson (NO) T-63
Kallblodig Travare
Gratie
Dölehäst
Molla (NO) T-371
Kallblodig Travare
Gelmin (NO) T-73
Kallblodig Travare
Paven N 1027
Dölehäst
Dalterna N 5645
Dölehäst
Aasta (NO)
Kallblodig Travare
Skafte N 1025
Dölehäst
Trygga
Dölehäst

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
1951 Sto Besti (NO) Kallblodig Travare Omer Molla (NO)
1951 Sto Hölandsjenta (NO) Kallblodig Travare Storlijenta (NO)
1952 Sto Anna Best (NO) Kallblodig Travare Leara (NO)
1952 Valack Duble (NO) Kallblodig Travare Grasiös (NO)
1953 Sto Bestblesa (NO) Kallblodig Travare Röda (NO)
1954 Sto Inger (NO) Kallblodig Travare Komnesjenta (NO)
1954 Hingst Jahn Sjur (NO) T-254 Kallblodig Travare Ljönna (NO) T-22578
1955 Valack Schoubest (NO) Kallblodig Travare Komnesjenta (NO)
1956 Hingst Bestar (NO) Kallblodig Travare Aulalia (NO)
1956 Sto Beststjerna (NO) Kallblodig Travare Pavestjerna (NO)
1956 Sto Elsa Best Kallblodig Travare Elsa Maja 14879
1956 Valack Solbest Kallblodig Travare Solome 12042
1956 Sto Stexi NT 171 Kallblodig Travare Lexi
1956-05-22 Sto Steggbruna Kallblodig Travare Rusätte 11605
1957 Sto Fröken Best (NO) Kallblodig Travare Komnesjenta (NO)
1957 Hingst Nestbest (NO) Kallblodig Travare Ljönna (NO) T-22578
1957-06-16 Valack Steggbrun Kallblodig Travare Rusna 11604
1959 Sto Elene Best (NO) Kallblodig Travare Ljönna (NO) T-22578
1959 Sto Gulle (NO) Kallblodig Travare Komnesjenta (NO)
1960 Sto Lalli (NO) Kallblodig Travare Aulalia (NO)
1960 Sto Nana (NO) Kallblodig Travare Ljönna (NO) T-22578
1961 Valack Barabas (NO) Kallblodig Travare Latilla (NO)
1961 Sto Bestjenta (NO) Kallblodig Travare Nesjenta (NO)
1961 Sto Bestlinda (NO) Kallblodig Travare Linda Ergel (NO)
1961 Sto Bestmolla (NO) Kallblodig Travare Omer Molla (NO)
1961 Valack Ejbest Kallblodig Travare Helmi 13123
1961 Sto Eriksa (NO) Kallblodig Travare Molyne (NO)
1961 Sto Finstad Terna (NO) Kallblodig Travare Molyntora (NO)
1961 Sto Gamina (NO) Kallblodig Travare Sylblessa (NO) T-1451
1961 Sto Grans Ternen (NO) Kallblodig Travare Klästad Terna (NO)
1961 Sto Monika (NO) Kallblodig Travare Mariell (NO)
1961 Hingst Park (NO) Kallblodig Travare Mokkina (NO)
1961 Sto Siri (NO) Kallblodig Travare Sara (NO)
1961 Hingst Toftebest (NO) Kallblodig Travare Toftelill (NO)
1961 Sto Torabest (NO) Kallblodig Travare Atlastora (NO)
1961 Hingst Wahl Stegg (NO) Kallblodig Travare Atlas Tekla (NO)
1961-03-22 Hingst Netto Kallblodig Travare Nesrappa (NO) T-1308
1961-04-21 Valack Stjärnbest Kallblodig Travare Dalfjälla
1961-05-05 Sto Finnstegga Kallblodig Travare Finnsessan 14069
1961-05-22 Sto Besta Kallblodig Travare Solbruden
1961-06-19 Hingst Gransbest (NO) Kallblodig Travare Grans Terna (NO)
1961-06-20 Valack Guldbläsen Kallblodig Travare Blistra
1962 Sto Bestlill (NO) Kallblodig Travare Latilla (NO)
1962 Hingst Bestmin (NO) Kallblodig Travare Mindi (NO)
1962 Hingst Drivbest (NO) Kallblodig Travare Drivblesa (NO)
1962 Sto Fodnes Rappa (NO) Kallblodig Travare Gransrappa (NO) T-1542
1962 Sto Fröy Sokka (NO) Kallblodig Travare Petra (NO)
1962 Sto Haakina (NO) Kallblodig Travare Almstjerna (NO)
1962 Sto Lemorid (NO) Kallblodig Travare Lemoli (NO)
1962 Sto Mollyblesa (NO) Kallblodig Travare Vik Molly (NO) T-1365
1962 Sto Pilbesta (NO) Kallblodig Travare Pili (NO)
1962 Valack Rebest Kallblodig Travare Reina
1962 Sto Steggklara Kallblodig Travare Solklara NT 152
1962-03-28 Valack Bestar Kallblodig Travare Missola
1962-04-10 Valack Guldbest Kallblodig Travare Guldpiga NT 49
1962-05-05 Valack Steggolo Kallblodig Travare Sol Tyra NT 162
1962-05-08 Valack Bra Kallblodig Travare Ramena
1962-05-09 Sto Lökkebesta (NO) Kallblodig Travare Atlas Nora (NO)
1962-05-10 Sto Beata Kallblodig Travare Logine NT 90
1962-05-13 Sto Mjörstegga Kallblodig Travare Mjörvi
1962-05-18 Valack Steggbest j:r Kallblodig Travare Dalfjälla
1962-05-18 Sto Steggmön Kallblodig Travare Remella 15236
1962-06-22 Sto Andungen Kallblodig Travare Duvungen
1962-06-26 Hingst Gyller Stegg NT 35 Kallblodig Travare Gylla Solo 15450
1962-06-27 Hingst Steto Kallblodig Travare Tomilla
1962-07-28 Valack Klipton Kallblodig Travare Solfröken
1963 Hingst Donno (NO) Kallblodig Travare Donna Jakken (NO)
1963 Sto Finstadtora (NO) Kallblodig Travare Atlastora (NO)
1963 Sto Gamperla (NO) Kallblodig Travare Sylblessa (NO) T-1451
1963 Hingst Gol Best (NO) Kallblodig Travare Radis (NO)
1963 Sto Haaketerna (NO) Kallblodig Travare Almstjerna (NO)
1963 Hingst Jahnuar (NO) Kallblodig Travare Ljönna (NO) T-22578
1963 Sto Jaksonia (NO) Kallblodig Travare Bausa (NO)
1963 Sto Joli (NO) Kallblodig Travare Stina Atlas (NO)
1963 Sto Krutti (NO) Kallblodig Travare Gyller Texa (NO)
1963 Hingst Salovar (NO) Kallblodig Travare Saloni (NO)
1963 Sto Sigrun Borka (NO) T-22622 Kallblodig Travare Borka II N 21633
1963 Hingst Slogum Blesen (NO) Kallblodig Travare Moltina (NO)
1963 Hingst Sprellbest (NO) Kallblodig Travare Moly Jakken (NO)
1963 Sto Sölvet (NO) Kallblodig Travare Tedda Molyn (NO)
1963 Sto Tolicka Kallblodig Travare Lysjö Tindra NT 94
1963 Sto Åsne (NO) Kallblodig Travare Aase (NO)
1963-04-30 Valack Bäsepojken Kallblodig Travare Bäsedoris
1963-05-17 Hingst Vinnbest NT 39 Kallblodig Travare Vinalill NT 211
1963-06-01 Valack Best Gyller Kallblodig Travare Gyllerfreja
1963-06-02 Sto Solstegga Kallblodig Travare Gylla Solo 15450
1964 Valack Age Express (utslagen) Kallblodig Travare Mjösvinnstjärna (utslagen)
1964 Hingst Boron (NO) Kallblodig Travare Kil Snella (NO)
1964 Valack Bäst Kallblodig Travare Ramena
1964 Sto Elene Best (NO) Kallblodig Travare Ljönna (NO) T-22578
1964 Hingst Florbest Kallblodig Travare Soloflora
1964 Sto Haakemari (NO) Kallblodig Travare Almstjerna (NO)
1964 Hingst Kennet (NO) Kallblodig Travare Guri Molyn (NO)
1964 Sto Mangelrödtussa (NO) Kallblodig Travare Erga (NO)
1964 Hingst Steggvin (NO) Kallblodig Travare Siglill (NO)
1964 Sto Stjerne Lita (NO) Kallblodig Travare Odberg-Lita (NO)
1964 Sto Torei (NO) Kallblodig Travare Tormi (NO)
1964 Hingst Tyfon (NO) Kallblodig Travare Litalill (NO)
1964-04-01 Sto Bestana Kallblodig Travare Sätyelsa
1964-06-14 Sto Stegglis Kallblodig Travare Rolita
1964-06-20 Valack Safir Kallblodig Travare Soleina
1964-07-09 Sto Hebby Kallblodig Travare Herdy NT 61
1965 Sto Best Flicka (NO) Kallblodig Travare Skanke Flicka (NO)
1965 Sto Bestcella (NO) Kallblodig Travare Örlands Aida (NO)
1965 Sto Bestmira (NO) Kallblodig Travare Holdnesstjerna (NO)
1965 Sto Björna Best (NO) Kallblodig Travare Björna (NO)
1965 Sto Dobla Kallblodig Travare Tryggvi
1965 Sto Elibest (NO) Kallblodig Travare Alm Ruthi (NO)
1965 Sto Else Lill (NO) Kallblodig Travare Röstadlill (NO)
1965 Valack Follobest (NO) Kallblodig Travare Glavira (NO)
1965 Sto Liv Best (NO) Kallblodig Travare Frk. Svanvinn (NO)
1965 Sto Möyvår (NO) Kallblodig Travare Möyfrid (NO)
1965 Sto Rubina Best (NO) Kallblodig Travare Röynsterna (NO)
1965 Valack Runar (NO) Kallblodig Travare Håpmöy (NO)
1965 Hingst Röyns Steggen (NO) Kallblodig Travare Röynsraua (NO)
1965 Sto Sarida (NO) Kallblodig Travare Stella Tidemand (NO)
1965 Sto Skjeggeblessa (NO) Kallblodig Travare Mollmix (NO)
1965 Sto Stjerne Ely (NO) Kallblodig Travare Rutta (NO)
1965 Sto Vampyr (NO) Kallblodig Travare Ljönna (NO) T-22578
1965 Sto Yndig (NO) Kallblodig Travare Lyndis (NO)
1965 Hingst Örjan (NO) Kallblodig Travare Örja (NO)
1965-05-07 Sto Hova Kallblodig Travare Herdola
1966 Sto Besola Kallblodig Travare Solita
1966 Hingst Bestebrun NT 63 Kallblodig Travare Fuxmaja NT 38
1966 Sto Bestsokka (NO) Kallblodig Travare Römersokka (NO)
1966 Valack Caro Express (utslagen) Kallblodig Travare Mjösvinnstjärna (utslagen)
1966 Hingst Galderbläsen Kallblodig Travare Galdertärna NT 39
1966 Sto Kåra Best Kallblodig Travare Saga 18684
1966 Hingst Redon Kallblodig Travare Remonita 16575
1966 Hingst Snärtbest Kallblodig Travare Snärti
1966 Hingst Steggvall NT 58 Kallblodig Travare Jasmin 17036
1966 Hingst Tato Kallblodig Travare Redgarbella
1966-03-06 Valack Bestmin Kallblodig Travare Romina NT 139
1966-03-20 Hingst Stello Kallblodig Travare Stjärnmaj NT 174
1966-03-31 Hingst Bestlyn Kallblodig Travare Kapella
1966-04-08 Sto Maliana Kallblodig Travare Aspi (NO) T-20053
1966-04-13 Sto Tyckolina Kallblodig Travare Syra
1966-04-19 Valack Rebest Kallblodig Travare Reina
1966-04-21 Sto Dorstegga Kallblodig Travare Eldora 16962
1966-04-22 Valack Silverbrun Kallblodig Travare Soleina
1966-04-23 Sto Stressy Kallblodig Travare Sessa 18323
1966-04-25 Valack Shahen (52) Kallblodig Travare Solnardi (52)
1966-04-27 Valack Gyllenbest Kallblodig Travare Gyllenbona
1966-04-27 Valack Stegglänt Kallblodig Travare Glänta NT 43
1966-04-27 Sto Trinna Kallblodig Travare Relva 17935
1966-04-28 Sto Floretta Kallblodig Travare Sol Louise 17901
1966-05-07 Valack Steggblixt Kallblodig Travare Monett
1966-05-11 Sto Steggrina Kallblodig Travare Curina 18985
1966-05-14 Sto Hambostinta Kallblodig Travare Parita 15371
1966-05-14 Sto Steggsista Kallblodig Travare Sista Remin
1966-05-14 Valack Steggstjärn Kallblodig Travare Gyletta
1966-05-16 Valack Steggdal Kallblodig Travare Dalfuxa
1966-05-17 Hingst Lill Best (16) Kallblodig Travare Lill Tormy (16)
1966-05-18 Sto Karlgårds Stegga Kallblodig Travare Karlgårds Greta NT 80
1966-05-19 Valack Solobest Kallblodig Travare Solbläsa
1966-05-22 Sto Guri Kallblodig Travare Vesle Guri (NO) N 21518
1966-05-22 Sto Steggtösen Kallblodig Travare Gulltösen NT 50
1966-05-26 Valack Coress Kallblodig Travare Cornita
1966-05-27 Sto Solbesta Kallblodig Travare Solrika 16138
1966-05-30 Sto Bessy Kallblodig Travare Haxängtösen
1966-06-01 Sto Bestis Kallblodig Travare Iselva
1966-06-02 Sto Sagabest Kallblodig Travare Orriola
1966-06-02 Sto Steggvindy Kallblodig Travare Norvindy NT 110
1966-06-02 Sto Vinkatösen Kallblodig Travare Vinka
1966-06-06 Sto Backemön Kallblodig Travare Stellvina
1966-06-06 Valack Spexo (17) Kallblodig Travare Järn Elly (17) NT 77
1966-06-07 Hingst Per Best Kallblodig Travare Florungen
1966-06-08 Sto Lill Besti Kallblodig Travare Fuxvina
1966-06-12 Sto Bestli Kallblodig Travare Pavli
1966-06-13 Valack Steggall Kallblodig Travare Allytösen
1966-06-14 Sto Idna Kallblodig Travare Herdola
1966-06-15 Sto Borrvina Kallblodig Travare Borrina
1966-06-19 Sto Remia Best Kallblodig Travare Remia NT 133
1966-06-23 Sto Bodastegga Kallblodig Travare Gärdelärkan
1966-06-27 Sto Gina Best Kallblodig Travare Ginola
1966-06-28 Valack Kajanus Kallblodig Travare Parera
1966-07-01 Valack Castro Express Kallblodig Travare Pendla
1966-07-01 Hingst Silverstjärn Kallblodig Travare Primadonna
1966-07-03 Sto Stegglotta Kallblodig Travare Kvisslejänta
1966-07-04 Sto Lill Tindra Kallblodig Travare Remintindra
1966-07-12 Valack Gunnar Kallblodig Travare Herdy NT 61
1966-07-12 Hingst Toftebest Kallblodig Travare Toftemor
1966-08-19 Sto Steggdiva Kallblodig Travare Herdiva NT 59
1967 Sto Mago Blesa (NO) Kallblodig Travare Drivblesa (NO)
1967 Sto Vera Best Kallblodig Travare Vera B.
1967-03-26 Sto Tancika Kallblodig Travare Fridola 17363
1967-04-16 Sto Dina Stegg Kallblodig Travare Dina NT 23
1967-04-21 Sto Zansi Kallblodig Travare Tajana NT 181
1967-04-22 Valack Reimar Kallblodig Travare Refuxa
1967-04-28 Sto Bestidi Kallblodig Travare Pavidi
1967-04-29 Sto Juliana Best Kallblodig Travare Julitara
1967-05-01 Sto Steggsola (26) Kallblodig Travare Soloria (26)
1967-05-02 Sto Besttora Kallblodig Travare Torelia NT 191
1967-05-05 Sto Steggnett Kallblodig Travare Monett
1967-05-07 Hingst Spero Kallblodig Travare Sessa 18323
1967-05-07 Sto Steggbritt Kallblodig Travare Elrida
1967-05-08 Hingst Steggino Kallblodig Travare Galdertärna NT 39
1967-05-09 Sto Bessy Best Kallblodig Travare Ketty
1967-05-09 Hingst Tryggve Kallblodig Travare Kapella
1967-05-10 Valack Claybest Kallblodig Travare Sol Louise 17901
1967-05-10 Sto Steggblända Kallblodig Travare Pavinblända
1967-05-12 Valack Bestprinsen Kallblodig Travare Vesle Guri (NO) N 21518
1967-05-13 Sto Nora Best Kallblodig Travare Solnora
1967-05-13 Sto Triva Best Kallblodig Travare Triva
1967-05-15 Sto Steggbona Kallblodig Travare Sibona 16116
1967-05-18 Sto Steggbesta Kallblodig Travare Curina 18985
1967-05-18 Sto Stella Best (52) Kallblodig Travare Solnardi (52)
1967-05-19 Sto Spilta Best Kallblodig Travare Spiltaflickan NT 168
1967-05-20 Valack Birring Kallblodig Travare Birka
1967-05-21 Valack Nettstegg Kallblodig Travare Majnetta
1967-05-22 Sto Skansy Kallblodig Travare Skansfröken
1967-05-24 Valack Seibest Kallblodig Travare Seimona
1967-05-26 Sto Automa Kallblodig Travare Syra
1967-05-26 Valack Dalstegg Kallblodig Travare Dalfuxa
1967-05-29 Valack Gullbläsen Kallblodig Travare Gulltösen NT 50
1967-05-29 Sto Jätty Kallblodig Travare Jacksy
1967-05-29 Hingst Steggfjäll Kallblodig Travare Fjällbläsa
1967-05-29 Valack Ulvbest Kallblodig Travare Pavindotter
1967-06-02 Valack Dino Express Kallblodig Travare Monika
1967-06-06 Hingst Rese Kallblodig Travare Rasa
1967-06-07 Valack Brynjover Kallblodig Travare Brynjola
1967-06-08 Sto Noba Kallblodig Travare Ronicka 13239
1967-06-10 Sto Benny Best Kallblodig Travare Benora
1967-06-10 Sto Steggnella Kallblodig Travare Nelly NT 108
1967-06-11 Sto Tösa Kallblodig Travare Norisa
1967-06-12 Hingst Karlgårds Julle Kallblodig Travare Karlgårds Greta NT 80
1967-06-18 Sto Steggly Kallblodig Travare Ruda
1967-06-20 Sto Niga Kallblodig Travare Cassia NT 12
1967-06-20 Valack Strek Kallblodig Travare Valmina 17270
1967-07-05 Sto Dina Express (utslagen) Kallblodig Travare Mjösvinnstjärna (utslagen)
1967-07-12 Sto Boressa Kallblodig Travare Borrina
1967-07-20 Sto Jana Best Kallblodig Travare Herdola
1967-07-21 Hingst Avalon Kallblodig Travare Parera
1967-07-24 Hingst Jasjin Kallblodig Travare Anne
1967-08-16 Sto Steggbi Kallblodig Travare Jura
1968 Hingst Barry NT 68 Kallblodig Travare Fuxmaja NT 38
1968 Hingst Ministegg NT 69 Kallblodig Travare Minni
1968 Hingst River NT 71 Kallblodig Travare Fjällbläsa
1968-03-12 Valack Ess Express Kallblodig Travare Tussila
1968-04-14 Sto Berty Kallblodig Travare Herdy NT 61
1968-04-23 Valack Glänter Kallblodig Travare Glänta NT 43
1968-04-25 Sto Steggtussi (16) Kallblodig Travare Lill Tormy (16)
1968-05-01 Sto Kågetösen Kallblodig Travare Herdiva NT 59
1968-05-05 Sto Galderstintan Kallblodig Travare Galdertärna NT 39
1968-05-05 Valack Vinkapojken Kallblodig Travare Vinka
1968-05-06 Sto Elly Best (17) Kallblodig Travare Järn Elly (17) NT 77
1968-05-07 Valack Steggtind Kallblodig Travare Snärti
1968-05-11 Valack Skorven Kallblodig Travare Minna Lill
1968-05-16 Sto Dolly Best (86) Kallblodig Travare Atlas Sessan (86) NT 6
1968-05-17 Sto Steggminda Kallblodig Travare Solminda NT 155
1968-05-19 Valack Ali Best Kallblodig Travare Sol Louise 17901
1968-05-19 Valack Cikadero Kallblodig Travare Elrida
1968-05-22 Hingst Pervo Kallblodig Travare Permy 15372
1968-05-23 Hingst Säterbest NT 66 Kallblodig Travare Reina
1968-05-24 Sto Fidella Kallblodig Travare Fideltösen
1968-05-25 Sto Elena Express Kallblodig Travare Monika
1968-05-25 Valack Revolt Kallblodig Travare Bendy
1968-05-28 Valack Steggmon Kallblodig Travare Soliett
1968-05-31 Sto Betty Kallblodig Travare Monett
1968-06-01 Sto Loja Kallblodig Travare Mivinett
1968-06-02 Sto Solnatösa Kallblodig Travare Solna
1968-06-08 Sto Svea Best Kallblodig Travare Hulte Svea
1968-06-09 Sto Besttösen Kallblodig Travare Vesle Guri (NO) N 21518
1968-06-10 Sto Majstegga Kallblodig Travare Majnetta
1968-06-12 Sto Bestemor (utslagen) Kallblodig Travare Runsy (utslagen)
1968-06-12 Sto Bestflickan Kallblodig Travare Kvisslejänta
1968-06-21 Sto Steggjunga Kallblodig Travare Orrbris 17022
1968-07-01 Sto Essy Express Kallblodig Travare Solorita
1968-07-05 Hingst Nellbest Kallblodig Travare Nelly NT 108
1968-07-25 Sto Erla Express (utslagen) Kallblodig Travare Mjösvinnstjärna (utslagen)
1968-07-27 Hingst Svarte Pär Kallblodig Travare Dina NT 23
1968-08-05 Sto Etta Express Kallblodig Travare Norblända
1969-04-02 Sto Pia Fia Kallblodig Travare Haida
1969-04-13 Hingst Steggsyn Kallblodig Travare Synneve
1969-04-19 Sto Bestan Kallblodig Travare Herdiva NT 59
1969-04-29 Hingst Linus Best Kallblodig Travare Parera
1969-05-01 Valack Gränd Kallblodig Travare Glänta NT 43
1969-05-02 Valack Pistol Kallblodig Travare Aspi (NO) T-20053
1969-05-04 Hingst Besting Kallblodig Travare Blacktösen
1969-05-04 Sto Elstegga Kallblodig Travare Elise
1969-05-06 Sto Ettan Best Kallblodig Travare Freja
1969-05-06 Hingst Skansbest Kallblodig Travare Skansfröken
1969-05-08 Sto Månbesta Kallblodig Travare Mivinett
1969-05-11 Hingst Gradick Kallblodig Travare Dicki 17926
1969-05-12 Sto Myrstegga Kallblodig Travare Myrtussa
1969-05-14 Sto Blända Best Kallblodig Travare Pavinblända
1969-05-14 Sto Mindana Kallblodig Travare Solminda NT 155
1969-05-16 Sto Karlgårds Pia Kallblodig Travare Karlgårds Greta NT 80
1969-05-18 Valack Stjärnstegg Kallblodig Travare Solnora
1969-05-20 Sto Sibby Kallblodig Travare Sibona 16116
1969-05-25 Hingst Galderbest Kallblodig Travare Galdertärna NT 39
1969-05-29 Valack Televinken Kallblodig Travare Niva
1969-05-30 Sto Atlasdolly (86) Kallblodig Travare Atlas Sessan (86) NT 6
1969-06-02 Sto Ettli Kallblodig Travare Soliett
1969-06-03 Sto Falkina Kallblodig Travare Hulte Svea
1969-06-04 Sto Benti Kallblodig Travare Leja
1969-06-05 Sto Adriana Kallblodig Travare Gretchen
1969-06-07 Valack Iran B. Kallblodig Travare Remnora
1969-06-18 Valack Bestjung Kallblodig Travare Orrbris 17022
1969-06-28 Hingst Freddy Express (utslagen) Kallblodig Travare Mjösvinnstjärna (utslagen)
1969-07-03 Valack Hero Kallblodig Travare Fjällbläsa
1969-07-05 Sto Beststjärna Kallblodig Travare Herdsista
1969-07-22 Sto Sterta Kallblodig Travare Smarta
1969-08-07 Valack Mobest Kallblodig Travare Monett
1969-09-11 Valack Snärtex Kallblodig Travare Snärti
1970-01-21 Sto Astri Kallblodig Travare Goldessa NT 44
1970-03-09 Hingst Steggjur Kallblodig Travare Jura
1970-03-11 Sto Reibesta Kallblodig Travare Reina
1970-03-12 Valack Pålbest Kallblodig Travare Lill Påla
1970-03-23 Sto Gullona Kallblodig Travare Remgull NT 132
1970-03-25 Valack Steggrant Kallblodig Travare Lill Granta
1970-03-27 Valack Denny Stegg Kallblodig Travare Jurita NT 75
1970-03-29 Hingst Guribläsen Kallblodig Travare Vesle Guri (NO) N 21518
1970-03-30 Sto Fröken Pan Kallblodig Travare Pia Pan (utslagen)
1970-04-05 Valack Bestir Kallblodig Travare Eguna
1970-04-05 Hingst Sarstegg (52) Kallblodig Travare Sarina (52)
1970-04-09 Valack Jahn Best Kallblodig Travare Norvina
1970-04-11 Hingst Grimbest Kallblodig Travare Grimma
1970-04-11 Sto Sulka Kallblodig Travare Pylana B.
1970-04-13 Sto Herda Best Kallblodig Travare Herda Rapp
1970-04-15 Valack Rejvind Kallblodig Travare Solvinda NT 166
1970-04-21 Valack Toddbest Kallblodig Travare Toddy
1970-04-27 Sto Stegglova Kallblodig Travare Pavlova
1970-04-28 Sto Dina Best Kallblodig Travare Dina NT 23
1970-05-01 Sto Bestjänta Kallblodig Travare Kvisslejänta
1970-05-02 Sto Gill Express Kallblodig Travare Norblända
1970-05-02 Valack Raj Best Kallblodig Travare Reora
1970-05-07 Sto Karlgårds Fia Kallblodig Travare Karlgårds Pärla
1970-05-10 Sto Minna Best Kallblodig Travare Minna Lill
1970-05-11 Hingst Belodes Kallblodig Travare Gyllenivy 18344
1970-05-13 Valack Bradock Kallblodig Travare Rud Docka
1970-05-13 Sto Linda Best Kallblodig Travare Glänta NT 43
1970-05-17 Hingst Mogantus Kallblodig Travare Moganta
1970-05-19 Hingst Gyllbest Kallblodig Travare Gylla Solo 15450
1970-05-20 Hingst Sexbest (17) Kallblodig Travare Solsexan (17)
1970-05-21 Valack Lindbest Kallblodig Travare Pavinblända
1970-05-26 Sto Jeanette Stegg Kallblodig Travare Karlgårds Greta NT 80
1970-05-26 Sto Kalita Kallblodig Travare Alita NT 5
1970-06-01 Sto Steggmaja Kallblodig Travare Solminda NT 155
1970-06-02 Valack Gajus Kallblodig Travare Fåkerstjärna
1970-06-02 Valack Klöver Kallblodig Travare Vira
1970-06-02 Sto Steggora (52) Kallblodig Travare Pavnora (52)
1970-06-03 Sto Finella Kallblodig Travare Gurina
1970-06-05 Sto Fröken Remvig Kallblodig Travare Remvig
1970-06-05 Hingst Mjösbest (utslagen) Kallblodig Travare Mjösvinnstjärna (utslagen)
1970-06-05 Valack Pavo Best Kallblodig Travare Hulte Svea
1970-06-06 Sto Charlotte (78) Kallblodig Travare Cornie (78)
1970-06-06 Hingst Majbläsen Kallblodig Travare Stjärnmaj NT 174
1970-06-08 Sto Dora Best Kallblodig Travare Pavindora
1970-06-13 Sto Vanja Best Kallblodig Travare Sol Louise 17901
1970-06-18 Sto Kälsbergsmön Kallblodig Travare Kälsbergsflickan
1970-06-20 Valack Söråstegg Kallblodig Travare Allytösen
1970-06-23 Valack Rest Kallblodig Travare Foresta
1970-06-25 Hingst Galdertärnen Kallblodig Travare Galdertärna NT 39
1970-06-25 Valack Steggard Kallblodig Travare Redgarbella
1970-06-28 Sto Pavestegga Kallblodig Travare Pavestjärna
1970-07-03 Sto Dalstegga Kallblodig Travare Hallingtärna
1970-07-03 Hingst Tajbest Kallblodig Travare Taja
1970-07-08 Sto Gun Express Kallblodig Travare Monika
1970-07-10 Sto Eva Best Kallblodig Travare Torlilla
1970-07-10 Sto Steggseia Kallblodig Travare Seimona
1970-07-11 Sto Stjärnbesta Kallblodig Travare Pavli
1970-07-22 Sto Clary Best Kallblodig Travare Freja
1970-07-27 Valack Ransbläsen Kallblodig Travare Fuxmaja NT 38
1970-08-15 Valack Jonsokstegg Kallblodig Travare Jonsoktösen NT 71
1971-02-18 Valack Håkan Stegg Kallblodig Travare Tyrmina
1971-03-03 Valack Lobest Kallblodig Travare Logine NT 90
1971-03-12 Hingst Tabbe (86) Kallblodig Travare Atlas Sessan (86) NT 6
1971-03-17 Sto Steggtindra Kallblodig Travare Remintindra
1971-03-21 Valack Ricko Kallblodig Travare Sottina
1971-03-24 Sto Snärtan Kallblodig Travare Snärti
1971-04-03 Sto Bestina Kallblodig Travare Vesle Guri (NO) N 21518
1971-04-06 Sto Tidevilla Kallblodig Travare Tidetösen
1971-04-07 Sto Tessy Best Kallblodig Travare Tekla
1971-04-08 Valack Kuno Stegg Kallblodig Travare Goldessa NT 44
1971-04-11 Sto Barrstegga Kallblodig Travare Barrsnoppa
1971-04-12 Valack Ejo Kallblodig Travare Jurita NT 75
1971-04-13 Valack Mariano Kallblodig Travare Marian
1971-04-15 Valack Herdstegg Kallblodig Travare Herdsista
1971-04-17 Sto Sarstegga (52) Kallblodig Travare Sarina (52)
1971-04-27 Hingst Dansbest Kallblodig Travare Dansa
1971-04-27 Hingst Snärtman Kallblodig Travare Snärtsy
1971-04-30 Sto Plirona Kallblodig Travare Milora
1971-05-01 Sto Sandra Kallblodig Travare Cassia NT 12
1971-05-07 Sto Gyllenviva Kallblodig Travare Gyllenivy 18344
1971-05-07 Sto Liletta Kallblodig Travare Gyletta
1971-05-08 Sto Stegga Best Kallblodig Travare Stellvina
1971-05-10 Sto Halla Express Kallblodig Travare Norblända
1971-05-15 Sto Barovszka Kallblodig Travare Borka
1971-05-15 Sto Isa Best Kallblodig Travare Norisa
1971-05-16 Sto Tittra Kallblodig Travare Reora
1971-05-18 Valack Gillbest Kallblodig Travare Serilja NT 143
1971-05-20 Valack Krusbär Kallblodig Travare Oria
1971-05-20 Hingst Orrbest Kallblodig Travare Orrina
1971-05-21 Sto Karlgårds My Kallblodig Travare Karlgårds Pärla
1971-05-25 Sto Hallsta Besta Kallblodig Travare Hallsta Trean
1971-05-25 Sto Steggjänta Kallblodig Travare Jäntungen
1971-05-28 Valack Vegapojken Kallblodig Travare Atlasvega
1971-05-29 Sto Steggmonett Kallblodig Travare Monett
1971-05-29 Sto Virstegga Kallblodig Travare Vira
1971-05-30 Sto Hia Express Kallblodig Travare Boja
1971-05-30 Valack Prins Best (17) Kallblodig Travare Solsexan (17)
1971-05-30 Sto Stessina Kallblodig Travare Torsina
1971-06-02 Hingst Knut Best Kallblodig Travare Sol Louise 17901
1971-06-03 Sto Pavessa Kallblodig Travare Pavessy
1971-06-04 Sto Lessy Kallblodig Travare Alita NT 5
1971-06-05 Sto Lill Annika Kallblodig Travare Rud Docka
1971-06-06 Valack Hampe Express Kallblodig Travare Monika
1971-06-10 Sto Hedestegga Kallblodig Travare Hedebittan
1971-06-10 Sto Hulte Lill Kallblodig Travare Hulte Svea
1971-06-10 Hingst Normstegg Kallblodig Travare Pavinorma
1971-06-11 Valack Brunbest Kallblodig Travare Grimma
1971-06-13 Hingst Piggbest Kallblodig Travare Texvina
1971-06-14 Sto Stansa Kallblodig Travare Foresta
1971-06-16 Sto Mostegga (52) Kallblodig Travare Movi (52)
1971-06-19 Sto Blässtegga Kallblodig Travare Fjällbläsa
1971-06-20 Hingst Tabest Kallblodig Travare Tanny NT 182
1971-06-22 Sto Juliana Kallblodig Travare Gretchen
1971-06-23 Sto Bestvig Kallblodig Travare Remvig
1971-06-28 Sto Bestglänta Kallblodig Travare Glänta NT 43
1971-06-29 Sto Sjunga Best Kallblodig Travare Sjungartösen
1971-07-01 Sto Elaine Best Kallblodig Travare Vossetösen
1971-07-02 Hingst Ino Best Kallblodig Travare Ina (NO) NT 67
1971-07-03 Sto Cenetti Kallblodig Travare Ceretti
1971-07-12 Sto Tajstegga Kallblodig Travare Taja
1971-07-17 Sto Molly Best Kallblodig Travare Frejtösen
1971-07-29 Valack Galderbrun Kallblodig Travare Galdertärna NT 39
1971-08-13 Valack Rapido Kallblodig Travare Remora 18162
1971-08-16 Sto Hotti Express Kallblodig Travare Sexbruden
1971-08-23 Sto Jonsokflickan Kallblodig Travare Jonsoktösen NT 71
1972-02-11 Sto Lostegga Kallblodig Travare Logine NT 90
1972-02-14 Hingst Tore Best Kallblodig Travare Tora Flyvinn
1972-03-12 Sto Azorea Kallblodig Travare Mizea NT 102
1972-03-26 Sto Drillina Kallblodig Travare Drilla
1972-03-27 Valack Egun Kallblodig Travare Eguna
1972-04-06 Sto Lillsvarty Kallblodig Travare Norvina
1972-04-06 Sto Steggmia Kallblodig Travare Mjörina
1972-04-15 Sto Mona Stegg Kallblodig Travare Baus Mona
1972-04-15 Valack Vicke Best Kallblodig Travare Sottina
1972-04-18 Sto Hoglastegga Kallblodig Travare Solvika NT 163
1972-04-22 Hingst Snärtblixt Kallblodig Travare Snärtsy
1972-04-23 Sto Kana Stegg Kallblodig Travare Goldessa NT 44
1972-04-25 Valack Steggmar Kallblodig Travare Revandy
1972-05-03 Sto Solremma Kallblodig Travare Solremina
1972-05-05 Sto Tända Kallblodig Travare Gyllenivy 18344
1972-05-09 Sto Iva Express Kallblodig Travare Boja
1972-05-16 Sto Bestbruden Kallblodig Travare Guttora
1972-05-25 Sto Fjälla Best Kallblodig Travare Fjällbläsa
1972-05-26 Sto Besti Lill Kallblodig Travare Karlgårds Pärla
1972-05-27 Hingst Maffe Kallblodig Travare Alita NT 5
1972-05-28 Valack Steggvill Kallblodig Travare Vira
1972-05-30 Sto Pavbesta (52) Kallblodig Travare Pavnora (52)
1972-05-31 Sto Vega Best Kallblodig Travare Pavega
1972-06-01 Sto Guldsexan (17) Kallblodig Travare Solsexan (17)
1972-06-01 Sto Snärtstegga Kallblodig Travare Snärti
1972-06-05 Sto Bestviva Kallblodig Travare Juniviva
1972-06-14 Hingst Adrianus Kallblodig Travare Gretchen
1972-06-15 Sto Bodastinta Kallblodig Travare Boda Blanka
1972-06-15 Valack Tyrbest Kallblodig Travare Pavin Tyra
1972-06-18 Hingst Rojbest Kallblodig Travare Parelly
1972-06-18 Hingst Stjärnsex Kallblodig Travare Sexola NT 144
1972-06-20 Sto Cegetta Kallblodig Travare Cenoretta
1972-06-27 Valack Cermon Kallblodig Travare Cermona
1972-06-27 Sto Sana Lill Kallblodig Travare Glänta NT 43
1972-07-04 Valack Remporter Kallblodig Travare Remvig
1972-07-07 Sto Bestfröken Kallblodig Travare Kvisslejänta
1972-07-15 Sto Taja Besti Kallblodig Travare Taja
1972-07-16 Hingst Björbest Kallblodig Travare Björvi
1972-07-16 Hingst Hambest Kallblodig Travare Hamra
1972-07-23 Hingst Kälsbergsbest Kallblodig Travare Kälsbergsflickan
1972-07-24 Valack Kvot Kallblodig Travare Peita
1972-07-25 Sto Ina Best Kallblodig Travare Sexbruden
1972-07-25 Hingst Nivbest Kallblodig Travare Niva
1972-08-01 Sto Lill Movi (52) Kallblodig Travare Movi (52)
1973-02-17 Sto Sarbesta (52) Kallblodig Travare Sarina (52)
1973-02-26 Sto Foresti Kallblodig Travare Foresta
1973-03-22 Valack Bärsärk Kallblodig Travare Mizea NT 102
1973-03-30 Sto Tea Kallblodig Travare Tekla
1973-04-02 Hingst Ivar Best Kallblodig Travare Ina (NO) NT 67
1973-04-06 Valack Mareus Kallblodig Travare Marian
1973-04-09 Sto Dansstegga Kallblodig Travare Dansa
1973-04-09 Sto Sessy Best Kallblodig Travare Pavessy
1973-04-11 Valack Minibest Kallblodig Travare Aspnäs Blända
1973-04-12 Sto Ruvi Best Kallblodig Travare Ruvina
1973-04-14 Valack Steggbrun Kallblodig Travare Norvina
1973-04-20 Sto Bestbläsan Kallblodig Travare Herdsista
1973-04-22 Sto Steggduva Kallblodig Travare Duvina
1973-04-22 Valack Steggpav Kallblodig Travare Vossipava
1973-04-26 Sto Tomtlill Kallblodig Travare Lill
1973-04-27 Hingst Dvästa Best Kallblodig Travare April
1973-04-30 Valack Raggbest Kallblodig Travare Pavin Dam
1973-05-01 Sto Lunda Kallblodig Travare Grixa
1973-05-02 Hingst Bestsnoppen Kallblodig Travare Mjöselva
1973-05-09 Sto Donna Stegg Kallblodig Travare Pavestjärna
1973-05-09 Valack Rappstegg Kallblodig Travare Herda Rapp
1973-05-10 Sto Trolla Best Kallblodig Travare Trollhätta
1973-05-17 Hingst Dellenbest Kallblodig Travare Vikora
1973-05-17 Sto Reppbesta Kallblodig Travare Reppa
1973-05-17 Sto Stinda Kallblodig Travare Skarplinda
1973-05-17 Sto Viretta Kallblodig Travare Vira
1973-05-18 Hingst Reine Kallblodig Travare Reina
1973-05-19 Valack Tubest Kallblodig Travare Tutta
1973-05-20 Valack Lundbest Kallblodig Travare Cassia NT 12
1973-05-20 Sto Steggsnoppa Kallblodig Travare Barrsnoppa
1973-05-22 Sto Annemön Kallblodig Travare Annemor (NO)
1973-05-22 Valack Ransborken Kallblodig Travare Geiri (NO)
1973-05-23 Hingst Harg Kallblodig Travare Påska
1973-05-25 Sto Mokki Best Kallblodig Travare Mocky
1973-05-25 Hingst Snärtson Kallblodig Travare Snärtsy
1973-05-26 Sto Nalita Kallblodig Travare Alita NT 5
1973-05-27 Hingst Husta Best Kallblodig Travare Husta Lotta
1973-05-31 Valack Pavebest Kallblodig Travare Pavega
1973-06-01 Hingst Trebest Kallblodig Travare Hallsta Trean
1973-06-04 Valack Gärbest Kallblodig Travare Gurina
1973-06-06 Sto Lora Best Kallblodig Travare Sol Louise 17901
1973-06-06 Valack Orvinn Kallblodig Travare Bausa
1973-06-06 Sto Sandie Best Kallblodig Travare Sandy
1973-06-08 Valack Snotrik Kallblodig Travare Emnora B.
1973-06-09 Valack Janne Best Kallblodig Travare Tajana NT 181
1973-06-09 Sto Pavinda Kallblodig Travare Pavli
1973-06-11 Valack Tott Kallblodig Travare Jurita NT 75
1973-06-17 Valack H.A.Best Kallblodig Travare Jujana
1973-06-23 Hingst Glansbest Kallblodig Travare Chansa
1973-06-23 Hingst Säterknekt Kallblodig Travare Säterfagra
1973-06-26 Sto Zigena Kallblodig Travare Strimma Lill
1973-06-28 Valack Robban Best Kallblodig Travare Fuxvina
1973-06-28 Valack Turpojken Kallblodig Travare Turiann
1973-07-01 Sto Fixstegga Kallblodig Travare Alana
1973-07-04 Sto Pari Kallblodig Travare Guri
1973-07-04 Valack Trollbläsen Kallblodig Travare Trollslända NT 202
1973-07-06 Sto Briljana Kallblodig Travare Ronessa
1973-07-08 Valack Gnister Best Kallblodig Travare Gnistan
1973-07-08 Hingst Solmin Kallblodig Travare Solremina
1973-07-11 Sto Gyllenbesta Kallblodig Travare Gyllenstjärna
1973-07-12 Valack Lottsol Kallblodig Travare Sollotta
1973-07-13 Hingst Jobest Kallblodig Travare Ettvinn
1973-07-15 Hingst Stenbest Kallblodig Travare Skarpita
1973-07-22 Hingst Opeblixten Kallblodig Travare Pella
1973-07-23 Sto Bestmonett Kallblodig Travare Monett
1973-07-24 Hingst Libest Kallblodig Travare Lissi
1973-08-01 Valack Goffar Kallblodig Travare Gommor
1973-08-15 Valack Jofur Kallblodig Travare Gyllenivy 18344
1973-08-15 Sto Kälsbergs Prinsess Kallblodig Travare Kälsbergsflickan
1973-08-15 Valack Mollbest Kallblodig Travare Molltina
1974 Hingst Bausstegg Kallblodig Travare Baus Mona
1974-03-01 Sto Nettbesta (52) Kallblodig Travare Netta (52)
1974-03-02 Sto Pyla Best Kallblodig Travare Pylana B.
1974-03-13 Sto Alfa Best Kallblodig Travare Solalfa
1974-03-17 Sto Bestpava Kallblodig Travare Pavlill
1974-03-17 Sto Sarinstegga (52) Kallblodig Travare Sarina (52)
1974-03-25 Valack Brunte Best Kallblodig Travare Pavelly
1974-04-03 Hingst Cirko Kallblodig Travare Mizea NT 102
1974-04-04 Sto Telana Kallblodig Travare Tekla
1974-04-05 Sto Maja Best Kallblodig Travare Bysketösen
1974-04-07 Hingst Viggo Best Kallblodig Travare Gretchen
1974-04-11 Valack Georg Best Kallblodig Travare Fredsklara
1974-04-13 Sto Bally Best Kallblodig Travare Parodi
1974-04-14 Sto Laizaflickan Kallblodig Travare Norvina
1974-04-15 Sto Mumlan Kallblodig Travare Bu Ann
1974-04-22 Sto Normstegga Kallblodig Travare Pavinorma
1974-04-22 Sto Smedsmyrans Besta Kallblodig Travare Pavin Tyra
1974-04-24 Sto Minaflickan Kallblodig Travare Tyrmina
1974-04-24 Valack Steggdans Kallblodig Travare Lill Dansy
1974-04-25 Sto Grixatösen Kallblodig Travare Grixa
1974-04-25 Valack Prindbest Kallblodig Travare Prindy
1974-04-26 Hingst Sandbest Kallblodig Travare Ettan Best
1974-04-28 Valack Bero Kallblodig Travare Skarplinda
1974-04-28 Valack Hamstegg Kallblodig Travare Hamra
1974-04-30 Sto Soli (17) Kallblodig Travare Solsexan (17)
1974-05-02 Sto Besetty Kallblodig Travare Ketty
1974-05-04 Sto Moberga Kallblodig Travare Moganta
1974-05-08 Hingst Adello Kallblodig Travare Annemor (NO)
1974-05-08 Hingst Barrbest Kallblodig Travare Barrsnoppa
1974-05-08 Valack German Kallblodig Travare Geiri (NO)
1974-05-08 Sto Mintilla Kallblodig Travare Peita
1974-05-10 Valack Don Stegg Kallblodig Travare Pavestjärna
1974-05-16 Sto Onni Kallblodig Travare Gullan
1974-05-17 Hingst Solibest Kallblodig Travare Sanna Soli
1974-05-22 Hingst Silverbest Kallblodig Travare Turiann
1974-05-23 Sto Solgraciös Kallblodig Travare Lielotta
1974-05-26 Valack Bestegutt Kallblodig Travare Fux Bausi
1974-05-26 Valack Dellenstegg Kallblodig Travare Vikora
1974-06-02 Sto Kinna Best Kallblodig Travare Kinna
1974-06-03 Sto Bessami Kallblodig Travare Kvisslejänta
1974-06-03 Sto Laestu Kallblodig Travare Munda
1974-06-03 Sto Steggsexa Kallblodig Travare Sexbruden
1974-06-08 Valack Salbest Kallblodig Travare Tilly
1974-06-08 Hingst Steggvind Kallblodig Travare Jurita NT 75
1974-06-12 Valack Strimbest Kallblodig Travare Strimma Lill
1974-06-14 Sto Lizbest Kallblodig Travare Solejka
1974-06-17 Sto Hallsta Bläsa Kallblodig Travare Hallsta Tora
1974-06-21 Sto Olitta Kallblodig Travare Toralita NT 189
1974-06-24 Sto Bestvega Kallblodig Travare Pavega
1974-06-28 Valack Junapojken Kallblodig Travare Juna
1974-07-02 Sto Ella Best Kallblodig Travare Gasella
1974-07-02 Valack Folke Best Kallblodig Travare Trollslända NT 202
1974-07-02 Sto Olaja Kallblodig Travare Alita NT 5
1974-07-04 Valack Pegg Best Kallblodig Travare Peggy Ann
1974-07-05 Hingst Säteress Kallblodig Travare Säterfagra
1974-07-15 Hingst Bestsvarten Kallblodig Travare Tajana NT 181
1974-07-20 Sto Kälsbergs Maja Kallblodig Travare Kälsbergsflickan
1974-08-05 Sto Nita Best Kallblodig Travare Lill Nita
1974-08-17 Hingst Steggyll Kallblodig Travare Gylldina
1975 Hingst Steggfryd (NO) Kallblodig Travare Gullfryda (NO)
1975-02-22 Hingst Steggels Kallblodig Travare Elsa Best
1975-03-11 Hingst Stegglund Kallblodig Travare Tulunda NT 205
1975-03-17 Valack Hektor (52) Kallblodig Travare Netta (52)
1975-03-22 Sto Snärtvi Kallblodig Travare Snärtsy
1975-03-30 Sto Bodaflickan Kallblodig Travare Boda Blanka
1975-04-01 Sto Steggpria Kallblodig Travare Prindy
1975-04-08 Hingst Tedor Kallblodig Travare Tekla
1975-04-08 Sto Vivy Kallblodig Travare Gyllenivy 18344
1975-04-20 Hingst Kilbest Kallblodig Travare Mimsi
1975-04-22 Sto Bibi Best Kallblodig Travare Grixa
1975-04-24 Sto Allra Best Kallblodig Travare Tideflickan
1975-04-27 Sto Lissfia Kallblodig Travare Brita NT 11
1975-05-02 Valack Filip Kallblodig Travare Minvina
1975-05-02 Hingst Leif Stegg Kallblodig Travare Baus Mona
1975-05-04 Hingst Lasse Kallblodig Travare Pollyflickan
1975-05-06 Sto Stegglinda Kallblodig Travare Skarplinda
1975-05-09 Hingst Månstegg Kallblodig Travare Molltina
1975-05-11 Valack Jämt Munter Kallblodig Travare Ketty
1975-05-14 Hingst Åge Kallblodig Travare Sexbruden
1975-05-15 Valack Allbest Kallblodig Travare Alana
1975-05-21 Sto Daniella Best Kallblodig Travare Strimma Lill
1975-05-22 Sto Vinda Stegg Kallblodig Travare Norvindy NT 110
1975-05-26 Valack Pondus Best Kallblodig Travare Solbritt
1975-05-27 Valack Sprätte (86) Kallblodig Travare Atlas Sessan (86) NT 6
1975-05-28 Hingst Sjung Best Kallblodig Travare Sjungarstintan
1975-05-30 Hingst Goggen Best Kallblodig Travare Kinna
1975-05-30 Sto H.A.Waiji Kallblodig Travare Påska
1975-05-30 Sto Steggrita Kallblodig Travare Jurita NT 75
1975-05-31 Sto Hamre Bästa Kallblodig Travare Skrållan
1975-06-02 Sto Sommar Kallblodig Travare Gullan
1975-06-06 Sto Sandina Kallblodig Travare Sandy
1975-06-09 Sto Bestklara Kallblodig Travare Steggklara
1975-06-10 Hingst Jimmen Kallblodig Travare Munda
1975-06-16 Sto Vegaprinsen Kallblodig Travare Pavega
1975-06-18 Hingst Tidebest Kallblodig Travare Petina
1975-06-27 Hingst Stix Kallblodig Travare Grixola
1975-07-02 Valack Kälsbergs King Kallblodig Travare Kälsbergsflickan
1975-07-20 Hingst Steggviggen Kallblodig Travare Fröken Remvig
1975-07-26 Sto H.A.Banera Kallblodig Travare Minnistjärna
1975-07-29 Sto Gålu Kallblodig Travare Gommor
1975-07-31 Valack Sprint Kallblodig Travare Solsessan
1976 Sto Lula Best (NO) Kallblodig Travare Lulana (NO)
1976 Hingst Lynbest (NO) Kallblodig Travare Gullfryda (NO)
1976 Sto Solbergbruna (NO) Kallblodig Travare Dale Gulla (NO)
1976-02-07 Sto Mobläsa (52) Kallblodig Travare Mostjärna (52)
1976-02-13 Sto Stegga Timotej Kallblodig Travare Lill Dansy
1976-03-07 Sto Skogsbläsa Kallblodig Travare Skogsbruden
1976-03-07 Sto Steggspilta Kallblodig Travare Spiltatösen
1976-03-15 Valack Bestskarp Kallblodig Travare Skarpa
1976-03-16 Hingst Käckbest Kallblodig Travare Fjanta
1976-03-30 Sto Best Dina Kallblodig Travare Gylldina
1976-04-09 Sto Rosa Best Kallblodig Travare Rosa
1976-04-12 Hingst Julius Best Kallblodig Travare Sanna Soli
1976-04-12 Sto Polly Best Kallblodig Travare Pollyflickan
1976-04-19 Sto Ivana Best Kallblodig Travare Pavinflickan
1976-04-24 Valack Jeremi Kallblodig Travare Gretchen
1976-04-25 Valack Besto Kallblodig Travare Bolja
1976-04-25 Sto Steggtana Kallblodig Travare Fuxtana
1976-04-26 Sto Steggsnärta Kallblodig Travare Snärtsy
1976-04-26 Valack Tryggve Best Kallblodig Travare Gurina
1976-05-03 Valack Normbest Kallblodig Travare Pavinorma
1976-05-06 Hingst Rang Best Kallblodig Travare Strimma Lill
1976-05-13 Valack Granbobest Kallblodig Travare Tulpavina
1976-05-13 Valack Texas Kallblodig Travare Grixa
1976-05-17 Sto Zilina Kallblodig Travare Zozo
1976-05-18 Hingst Tinbest Kallblodig Travare Baustina
1976-05-19 Valack Vild Tåsjö Kallblodig Travare Ketty
1976-05-20 Hingst Bestvard Kallblodig Travare Gullan
1976-05-20 Valack Orstegg Kallblodig Travare Reora
1976-05-23 Valack General Best Kallblodig Travare Lill Peggy
1976-05-23 Valack Vampyr (52) Kallblodig Travare Netta (52)
1976-05-24 Valack Cevill Kallblodig Travare Celvinna
1976-05-26 Valack Hedebest Kallblodig Travare Kinna
1976-05-28 Sto Edestjärna Kallblodig Travare Prillan
1976-05-28 Sto Hamre Piga Kallblodig Travare Skrållan
1976-05-31 Valack Beststjärn Kallblodig Travare Stjärni
1976-06-01 Sto Bestlunda Kallblodig Travare Julunda
1976-06-02 Valack Hamir Kallblodig Travare Hamrina
1976-06-07 Valack Hallsta Tor Kallblodig Travare Hallsta Tora
1976-06-10 Sto Bestlotta Kallblodig Travare Lielotta
1976-06-11 Hingst Junistegg Kallblodig Travare Jurita NT 75
1976-06-12 Sto H.A.Paranda Kallblodig Travare Minni
1976-06-12 Hingst Steggbestprinsen Kallblodig Travare Lill Tärna
1976-06-12 Sto Vilja Kallblodig Travare Pavilja
1976-06-15 Sto Besttormi Kallblodig Travare Lill Tormi
1976-06-17 Hingst Ulf Kallblodig Travare Bolva W.
1976-06-20 Sto Torstegga Kallblodig Travare Toreni
1976-06-21 Valack Ede Best Kallblodig Travare Runetta
1976-06-22 Valack Palo Kallblodig Travare Grixola
1976-06-23 Sto Doskan Kallblodig Travare Doskana
1976-06-25 Hingst H.A.Stegg Kallblodig Travare Minni
1976-06-30 Sto Bodbäckselsa Kallblodig Travare Pereira
1976-07-04 Hingst Prövstegg Kallblodig Travare Pröva
1976-07-06 Hingst Brännbrun Kallblodig Travare Sandy
1976-07-10 Hingst Kilabest Kallblodig Travare Pixy
1976-07-17 Valack Mibest Kallblodig Travare Minka
1976-07-20 Sto Motösen (52) Kallblodig Travare Movi (52)
1976-07-31 Valack Hux Flux Kallblodig Travare Carla
1976-08-01 Sto Brillvi Kallblodig Travare Runita
1976-08-18 Sto Tuvtösen (86) Kallblodig Travare Atlas Sessan (86) NT 6
1976-08-22 Sto Trollbläsa Kallblodig Travare Bolkina
1977 Sto Stegg Spensa (NO) Kallblodig Travare Spensa (NO)
1977 Hingst Tärnbest Kallblodig Travare Lill Tärna
1977-01-26 Sto Nelly Express Kallblodig Travare Rya Pollvi
1977-02-25 Hingst Starbest Kallblodig Travare Mjöslill
1977-02-25 Valack Trollstegg Kallblodig Travare Soljänta
1977-03-16 Sto Skogsbesta Kallblodig Travare Skogsbruden
1977-03-18 Sto Solbläsa Kallblodig Travare Majbläsa
1977-03-31 Sto Nina Express Kallblodig Travare Ixa Express
1977-04-06 Valack Donny Stegg Kallblodig Travare Pavestjärna
1977-04-08 Sto Jäntanspärla Kallblodig Travare Kvisslejänta
1977-04-09 Valack Bodastegg Kallblodig Travare Boda Blanka
1977-04-11 Valack Månbläsen Kallblodig Travare Lill Pella
1977-04-13 Sto Tansy Kallblodig Travare Tanny NT 182
1977-04-15 Valack Nalle Express Kallblodig Travare Rya Vippa
1977-04-19 Sto Teadora Kallblodig Travare Tekla
1977-04-25 Valack Centbest Kallblodig Travare Kacenta
1977-05-01 Sto Hedepärla Kallblodig Travare Hedebittan
1977-05-05 Valack Pelle Best Kallblodig Travare Pella
1977-05-06 Valack Donny Best Kallblodig Travare Solpeggy
1977-05-10 Sto Nita Express Kallblodig Travare Java Express
1977-05-17 Sto Bestvindy Kallblodig Travare Norvindy NT 110
1977-05-18 Hingst Steggbigg Kallblodig Travare Prillan
1977-05-19 Hingst Sexstjärn Kallblodig Travare Formula Sex
1977-05-20 Sto Grixan Best Kallblodig Travare Grixa
1977-05-20 Sto Majbest Kallblodig Travare Maja
1977-05-20 Sto Majtula Kallblodig Travare Skarptula
1977-05-25 Hingst Yrstegg Kallblodig Travare Pyrinella
1977-05-30 Hingst Bestglans Kallblodig Travare Chansa
1977-06-02 Hingst Sjungarpojken Kallblodig Travare Sjungarflickan
1977-06-16 Hingst Alstegg Kallblodig Travare Soliann
1977-06-18 Sto Ullis Kallblodig Travare Ultima
1977-06-24 Sto Travelina Kallblodig Travare Evagranta
1977-06-25 Valack Storegutt Kallblodig Travare Gurina
1977-06-26 Valack Jon Kallblodig Travare Jonna
1977-06-26 Sto Tjej Vinter Kallblodig Travare Vivilill
1977-06-27 Sto Tormita Kallblodig Travare Lill Tormi
1977-06-30 Valack Greibest Kallblodig Travare Greiana
1977-07-14 Sto Hamre Sofin Kallblodig Travare Solsocka
1977-07-15 Hingst Steggmjös Kallblodig Travare Mjöselva
1977-07-22 Valack Ribest Kallblodig Travare Midnattspava
1977-08-04 Sto Mojuna (52) Kallblodig Travare Movi (52)
1978 Sto Best Spensa (NO) Kallblodig Travare Spensa (NO)
1978 Sto Lula Stegg (NO) Kallblodig Travare Lulana (NO)
1978-03-04 Sto Bestspilta Kallblodig Travare Spiltatösen
1978-03-07 Sto Duvstegga Kallblodig Travare Duva
1978-03-14 Sto Reona Kallblodig Travare Reora
1978-04-12 Sto Beska Kallblodig Travare Skarpa
1978-04-14 Sto Silja Best Kallblodig Travare Pavilja
1978-04-23 Sto Stina Best Kallblodig Travare Petina
1978-04-26 Sto Orina Express Kallblodig Travare Ixa Express
1978-05-02 Sto Olli Express Kallblodig Travare Rya Pollvi
1978-05-02 Valack Toran Kallblodig Travare Grixola
1978-05-05 Hingst Skogsbest Kallblodig Travare Skogsbruden
1978-05-09 Sto Vårstrimma (17) Kallblodig Travare Ballita (17)
1978-05-10 Sto Trollstjärna Kallblodig Travare Bolkina
1978-05-18 Hingst Best Tabac Kallblodig Travare Pavinpärla
1978-05-18 Valack Vinnstegg Kallblodig Travare Toftefjälla
1978-05-19 Valack Blankbest Kallblodig Travare Kesola
1978-05-20 Valack Steggland Kallblodig Travare Lanilla
1978-05-24 Sto Stelly Kallblodig Travare Parelly
1978-05-28 Valack Lillen Best Kallblodig Travare Herdsista
1978-06-01 Sto Onette Express Kallblodig Travare Rya Vippa
1978-06-04 Valack Gårdnäspojken Kallblodig Travare Juka
1978-06-04 Sto Lillbläsa Kallblodig Travare Ila
1978-06-04 Sto Silva Best Kallblodig Travare Majbläsa
1978-06-06 Valack Knutstegg Kallblodig Travare Holmsita
1978-06-09 Valack Lindål Kallblodig Travare Lindola
1978-06-11 Hingst Juni Best Kallblodig Travare Skarptula
1978-06-14 Valack Stegg Janne Kallblodig Travare Jana
1978-06-14 Hingst Tarras Best Kallblodig Travare Vera Din
1978-06-16 Valack Roger Best Kallblodig Travare Lill Saba
1978-06-17 Valack Kläppgubben Kallblodig Travare Gullan
1978-06-20 Hingst Lord Best Kallblodig Travare Leika
1978-07-02 Sto Hamre Steggmi Kallblodig Travare Mi
1978-07-05 Sto Greisteppa Kallblodig Travare Greipa
1978-07-06 Valack Lillbergsbest (52) Kallblodig Travare Palona (52)
1978-07-13 Hingst H.A.Sard Kallblodig Travare Minni
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting