HäststamHäststam

Jahn Sjur (NO) T-254

C-22608

Kallblodig Travare, hingst

1954 hos Ingrid Schou, Norge
Profilbild

Foto: Okänd

Stamböcker:
Norsk Traverstambok 254


Färg: brun

Stamtavla

Steggbest (NO) T-233
Kallblodig Travare
Stegg (NO) T-169
Kallblodig Travare
Trygve (NO) T-66
Kallblodig Travare
Högnar N 1208
Dölehäst
Freia N 5446
Dölehäst
Dalterna II (NO) T-201
Kallblodig Travare
Baus (NO)
Kallblodig Travare
Dalterna N 5645
Dölehäst
Grasiös (NO)
Kallblodig Travare
Granit (NO)
Kallblodig Travare
Veslegutt (NO)
Kallblodig Travare
Smarty (NO)
Kallblodig Travare
Molla (NO) T-371
Kallblodig Travare
Gelmin (NO) T-73
Kallblodig Travare
Aasta (NO)
Kallblodig Travare
Ljönna (NO) T-22578
Kallblodig Travare
Ljönar (NO) T-165
Kallblodig Travare
Trygve (NO) T-66
Kallblodig Travare
Högnar N 1208
Dölehäst
Freia N 5446
Dölehäst
Flora N 10976
Dölehäst
Linngar N 1118
Dölehäst
Kora
Dölehäst
Grasiös (NO)
Kallblodig Travare
Granit (NO)
Kallblodig Travare
Veslegutt (NO)
Kallblodig Travare
Smarty (NO)
Kallblodig Travare
Molla (NO) T-371
Kallblodig Travare
Gelmin (NO) T-73
Kallblodig Travare
Aasta (NO)
Kallblodig Travare

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
Sto Smetina (NO) Kallblodig Travare Haakina (NO)
Sto Tora Millie (NO) Kallblodig Travare Torabest (NO)
1957 Sto Besta (NO) Kallblodig Travare Besti (NO)
1960 Sto Baus Janna (NO) Kallblodig Travare Stjerne Nikla (NO)
1960 Sto Bläs Flikka (NO) Kallblodig Travare Mimba (NO)
1960 Sto Eli (NO) Kallblodig Travare Eli Gyller (NO)
1960 Sto Gina (NO) Kallblodig Travare Hå Molyna (NO)
1960 Sto Heidi (NO) Kallblodig Travare Hedda (NO)
1960 Hingst Jahn Hegg (NO) Kallblodig Travare Heggny (NO)
1960 Hingst Jahn Piril (NO) Kallblodig Travare Åreskjold Flicka (NO)
1960 Sto Jahni (NO) Kallblodig Travare Mjösvinnsokka (NO)
1960 Valack Jahnus (NO) Kallblodig Travare Tryma (NO)
1960 Sto Kora (NO) Kallblodig Travare Tofteterna (NO)
1960 Sto Line (NO) Kallblodig Travare Gli (NO)
1960 Sto Lone (NO) Kallblodig Travare Ravnstjerna (NO)
1960 Sto Lovinda (NO) Kallblodig Travare Lula (NO)
1960 Sto Marianne (NO) Kallblodig Travare Andante (NO)
1960 Sto Saldi (NO) Kallblodig Travare Saldo (NO)
1960 Hingst Sjurbin (NO) Kallblodig Travare Benny Lovise (NO)
1960 Sto Sjurina (NO) Kallblodig Travare Vally (NO)
1960 Sto Skaudina (NO) Kallblodig Travare Borkny (NO)
1961 Sto Fresa (NO) Kallblodig Travare Fresia (NO)
1961 Sto Heggtina (NO) Kallblodig Travare Heggny (NO)
1961 Valack Jahn Sigurd (NO) Kallblodig Travare Gyllagjenta (NO)
1961 Sto Neshild (NO) Kallblodig Travare Baus Alfa (NO)
1961 Valack Rappar (NO) Kallblodig Travare Tofteterna (NO)
1961 Hingst Rinto (NO) Kallblodig Travare Tryma (NO)
1961 Sto Sandra (NO) Kallblodig Travare Saldo (NO)
1961 Hingst Sjursen (NO) Kallblodig Travare Gyla (NO)
1961 Sto Tori (NO) Kallblodig Travare Torisvarta (NO)
1961 Sto Tulla (NO) Kallblodig Travare Else (NO)
1962 Hingst Borkprins (NO) Kallblodig Travare Torisvarta (NO)
1962 Sto Byssa (NO) Kallblodig Travare Bysså (NO)
1962 Sto Eli Sjursdotter (NO) Kallblodig Travare Glima (NO)
1962 Sto Gislegubba N 22386 Dölehäst
1962 Hingst Jerker (NO) Kallblodig Travare Litalill (NO)
1962 Hingst Nordmarks Blesen (NO) Kallblodig Travare Donna Snippa (NO)
1962 Sto Sjurblessa (NO) Kallblodig Travare Stina Lisa (NO)
1962-06-20 Sto Anndora Kallblodig Travare Eldora 16962
1963 Hingst Jahn Viking (NO) Kallblodig Travare Gli (NO)
1963 Sto Jahna Sjur Kallblodig Travare Sätyelsa
1963 Sto Jani (NO) Kallblodig Travare Sara (NO)
1963 Hingst Kong Sjur (NO) Kallblodig Travare Mindi (NO)
1963 Hingst Ulf Viking (NO) Kallblodig Travare Tofteterna (NO)
1964 Sto Borghild (NO) Kallblodig Travare Tofte Alfa (NO)
1964 Sto Borkblesa (NO) Kallblodig Travare Torisvarta (NO)
1964 Sto Elfi (NO) Kallblodig Travare Tofteterna (NO)
1964 Valack Glendin (NO) Kallblodig Travare Glenda Jakken (NO)
1964 Sto Gry Janka (NO) Kallblodig Travare Mjösvinnsokka (NO)
1964 Sto Heggli (NO) Kallblodig Travare Heggna (NO)
1964 Sto Helgunn (NO) Kallblodig Travare Helmindokka (NO)
1964 Hingst Jahn Tor (NO) NT 54 Kallblodig Travare Andante (NO)
1964 Sto Jahnette (NO) Kallblodig Travare Gli (NO)
1964 Hingst John Atlas (NO) Kallblodig Travare Else (NO)
1964 Sto Litha (NO) Kallblodig Travare Tryma (NO)
1964 Hingst Lyn Ståle (NO) Kallblodig Travare Rivinda (NO)
1964 Sto Lövestjerna (NO) Kallblodig Travare Lövetori (NO)
1964 Sto Muntra (NO) Kallblodig Travare Tofterugga (NO)
1964 Sto Nesfrid (NO) Kallblodig Travare Baus Alfa (NO)
1964 Valack Silversjur (NO) Kallblodig Travare Eli Silver (NO)
1964 Sto Sylv Terna (NO) Kallblodig Travare Sylfrida (NO)
1965 Sto Fröken Chaneth (NO) Kallblodig Travare Rödhette (NO)
1965 Valack Gilme (NO) Kallblodig Travare Sölvmöy (NO)
1965 Sto Jahny Röm (NO) Kallblodig Travare Molda (NO)
1965 Sto Javari Kallblodig Travare Voja (NO)
1965 Sto Jenka (NO) Kallblodig Travare Löveblessa (NO)
1965 Hingst Jobb (NO) Kallblodig Travare Laddy (NO)
1965 Sto Kil Stjerna (NO) Kallblodig Travare Kil Snella (NO)
1965 Hingst Lorett (NO) T-1995 Kallblodig Travare Loretta (NO) T-1637
1965 Sto Luxluna (NO) Kallblodig Travare Buldra (NO)
1965 Sto Lynsi (NO) Kallblodig Travare Lyn Svarta (NO)
1965 Sto Sjurdina (NO) Kallblodig Travare Spentina (NO)
1965 Sto Sjurmöy (NO) Kallblodig Travare Möylill (NO)
1965 Sto Stjerne Vira (NO) Kallblodig Travare Atlas Vira (NO)
1965 Sto Trippi (NO) Kallblodig Travare Triplita (NO)
1965 Valack Vinjan (NO) Kallblodig Travare Vinta (NO)
1965-03-30 Hingst Jahnmin (NO) Kallblodig Travare Mindi (NO)
1965-04-09 Sto Lojana Kallblodig Travare Logine NT 90
1965-06-01 Sto Guldsocka Kallblodig Travare Gittan
1965-06-01 Valack Solrick Kallblodig Travare Sol Tyra NT 162
1965-06-04 Sto Jahluna (NO) Kallblodig Travare Vesle Gorma (NO)
1965-06-12 Valack Vindu Kallblodig Travare Solvina 18304
1965-06-28 Hingst Bingo Express (utslagen) Kallblodig Travare Mjösvinnstjärna (utslagen)
1965-07-07 Sto Sjurtula Kallblodig Travare Eitula
1965-07-16 Valack Bravur Kallblodig Travare Brasa 14489
1965-07-24 Sto Guldstjärna Kallblodig Travare Guldpiga NT 49
1965-08-06 Valack Jackar Kallblodig Travare Zea 17348
1965-08-30 Sto Ede Runa Kallblodig Travare Runa
1966 Sto Betzy Jahn (NO) Kallblodig Travare Holdnesstjerna (NO)
1966 Sto Björkmoblessa (NO) Kallblodig Travare Rutta (NO)
1966 Sto Frk.Jahn (NO) Kallblodig Travare Valkyrien (NO)
1966 Valack Föllgutten (NO) Kallblodig Travare Veterina (NO)
1966 Sto Gjölmes Anne (NO) Kallblodig Travare Gjölmes Rita (NO)
1966 Sto Hauglökkblissa (NO) Kallblodig Travare Hauglökkstjerna (NO)
1966 Sto Hildestjerna (NO) Kallblodig Travare Hildegunn (NO)
1966 Hingst Jahn Fox (NO) Kallblodig Travare Skanke Flicka (NO)
1966 Hingst Jahn Gjök (NO) Kallblodig Travare Röstadlill (NO)
1966 Sto Jahnmoly (NO) Kallblodig Travare Simoly (NO)
1966 Sto Jahnsokka (NO) Kallblodig Travare Örlands Aida (NO)
1966 Sto Janmöy (NO) Kallblodig Travare Håpmöy (NO)
1966 Hingst Jörvar (NO) Kallblodig Travare Örja (NO)
1966 Sto Liv Sjur (NO) Kallblodig Travare Frk. Svanvinn (NO)
1966 Hingst Rasmus (NO) Kallblodig Travare
1966 Hingst Rasmus (NO) Kallblodig Travare Håpri (NO)
1966 Sto Ruthi (NO) Kallblodig Travare Alm Ruthi (NO)
1967 Sto Bekk Lilja (NO) Kallblodig Travare Luni (NO)
1967 Hingst Citosjur (NO) Kallblodig Travare Laila Molyn (NO)
1967 Hingst Hinkas (NO) Kallblodig Travare Holdnesstjerna (NO)
1967 Sto Jahnlill (NO) Kallblodig Travare Lilja (NO)
1967 Valack Kjappfot (NO) Kallblodig Travare Röstadlill (NO)
1967 Hingst Li Jahn (NO) Kallblodig Travare Irvinna (NO)
1967 Hingst Röynsprinsen (NO) Kallblodig Travare Röynstjerna (NO)
1967 Sto Sjurjenta (NO) Kallblodig Travare Flormöy (NO)
1967 Valack Tom Sjur (NO) Kallblodig Travare Frk. Svanvinn (NO)
1967 Sto Öydis (NO) Kallblodig Travare Alm Ruthi (NO)
1967-06-17 Sto Gilfrid Kallblodig Travare Rappy (NO) T-1704
1968 Sto Alfa (NO) Kallblodig Travare Alfona (NO)
1968 Hingst Atgeir (NO) Kallblodig Travare Molyntora (NO)
1968 Sto Atle Kari (NO) Kallblodig Travare Atle Hulda (NO)
1968 Sto Fröken Rinde (NO) Kallblodig Travare Eli Donna (NO)
1968 Sto Granittrosa (NO) Kallblodig Travare Baderosa (NO)
1968 Sto Gråterna (NO) Kallblodig Travare Åsu (NO)
1968 Valack Jahn Baus (NO) Kallblodig Travare Evy Bausa (NO)
1968 Sto Janne Sjur (NO) Kallblodig Travare Lille Vira (NO)
1968 Sto Jansine (NO) Kallblodig Travare Mora (NO)
1968 Sto Junisprinta (NO) Kallblodig Travare Lyna Vilter (NO)
1968 Sto Lilli Glima (NO) Kallblodig Travare Vesle Glima (NO)
1968 Hingst Myllargutten (NO) Kallblodig Travare Sylfidetexa (NO)
1968 Hingst Sjurnar (NO) Kallblodig Travare Latilla (NO)
1968 Sto Skyer Sonja (NO) Kallblodig Travare Sonja N 22803
1968 Hingst Slåstan (NO) Kallblodig Travare Gjölmes Flikka (NO)
1968 Sto Stjerne Aila (NO) Kallblodig Travare Molvin Aila (NO)
1968 Sto Stjerne Lea (NO) Kallblodig Travare Olea (NO)
1968 Valack Stålvinn (NO) Kallblodig Travare Askerosa (NO)
1968 Sto Torine (NO) Kallblodig Travare Toröna (NO)
1968 Sto Valeterna (NO) Kallblodig Travare Miril (NO)
1968 Sto Vammelistjerna (NO) Kallblodig Travare Sexa (NO)
1968 Sto Varg Beth (NO) Kallblodig Travare Varg Molly (NO)
1969 Sto Bravi (NO) Kallblodig Travare Eli Donna (NO)
1969 Sto Brunesblesa (NO) Kallblodig Travare Wearblesa (NO)
1969 Sto Bulill (NO) Kallblodig Travare Bubrona (NO)
1969 Hingst Christer Kallblodig Travare Sascha IV (NO)
1969 Hingst Dally Jahn (NO) Kallblodig Travare Dally Trinsa (NO) T-22464
1969 Hingst Glideren (NO) Kallblodig Travare Glima (NO)
1969 Sto Gråterna (NO) Kallblodig Travare Åsu (NO)
1969 Hingst Gubbekongen (NO) Kallblodig Travare Miril (NO)
1969 Hingst Haugstjern (NO) Kallblodig Travare Haugli (NO)
1969 Valack Jahn Salomon (NO) Kallblodig Travare Tryggna Salomon (NO)
1969 Valack Jahn Ulv (NO) Kallblodig Travare Ulvina (NO)
1969 Valack Jonny Blesen (NO) Kallblodig Travare Möy Blesa (NO)
1969 Sto Lyna Valen (NO) Kallblodig Travare Rivinda (NO)
1969 Sto Ruvinna (NO) Kallblodig Travare Rubina (NO)
1969 Hingst Sjursokken (NO) Kallblodig Travare Liv (NO)
1969 Hingst Sylfide Sjur (NO) Kallblodig Travare Sylfidetexa (NO)
1969 Sto Telegunn (NO) Kallblodig Travare Heddals Lilja (NO)
1969 Sto Tofte Sjura (NO) Kallblodig Travare Tofte Aase (NO)
1969 Sto Undina (NO) Kallblodig Travare Stjernemor (NO)
1969 Sto Wenche Sjur (NO) Kallblodig Travare Lyna Vilter (NO)
1969 Valack Östby Gubben (NO) Kallblodig Travare Östby Lilli (NO)
1969-03-29 Hingst Lukmogutten (NO) Kallblodig Travare Latilla (NO)
1969-04-20 Hingst Vinnjahn Kallblodig Travare Vinalill NT 211
1969-06-02 Hingst Aslekongen (NO) Kallblodig Travare Sol Sokka (NO)
1969-06-11 Valack Tracken Kallblodig Travare Minetta NT 99
1969-06-23 Hingst Ra (NO) Kallblodig Travare Borkbausa (NO)
1970 Valack Atlas Jahn (NO) Kallblodig Travare Lille Vira (NO)
1970 Sto Dagny (NO) Kallblodig Travare Bjerkestjerna (NO)
1970 Sto Elmine (NO) Kallblodig Travare Eldbjörg (NO)
1970 Hingst Fiedler (NO) Kallblodig Travare Snarhild (NO)
1970 Sto Flatina (NO) Kallblodig Travare Vinvara (NO)
1970 Hingst Frikk (NO) Kallblodig Travare Baderosa (NO)
1970 Sto Gamvara (NO) Kallblodig Travare Sylblessa (NO) T-1451
1970 Hingst Glitretind (NO) Kallblodig Travare Ådnestjerna (NO)
1970 Sto Grans Runa (NO) Kallblodig Travare Grans Erla (NO)
1970 Hingst Heggfly (NO) Kallblodig Travare Bausrappa (NO)
1970 Sto Hvalsblesa (NO) Kallblodig Travare Steggnara (NO)
1970 Hingst Jahn Basen (NO) Kallblodig Travare Tidemand Trinsa (NO)
1970 Sto Jahns Tora (NO) Kallblodig Travare Viktoria (NO)
1970 Sto Kinge Frökna (NO) Kallblodig Travare Grans Frökna (NO)
1970 Hingst Kleivar (NO) Kallblodig Travare Vesle Aka (NO)
1970 Hingst Lerud Jahn (NO) Kallblodig Travare Milly (NO)
1970 Hingst Mora Jahn (NO) Kallblodig Travare Mora (NO)
1970 Sto Sjur Tove (NO) Kallblodig Travare Hoff Tove (NO)
1970 Sto Slogum Terna (NO) Kallblodig Travare Klästad Terna (NO)
1970 Sto Stjernefröya (NO) Kallblodig Travare Darmi (NO)
1970 Hingst Söndre Jahn (NO) Kallblodig Travare Alms-Tora (NO)
1970 Sto Tutta Jahn (NO) Kallblodig Travare Ingdis (NO)
1970 Sto Vinningblesa (NO) Kallblodig Travare Vinningstjerna (NO)
1970-04-13 Sto Heggina (NO) Kallblodig Travare Stjerne Glaeda (NO)
1971 Sto Almstina (NO) Kallblodig Travare Almvara (NO)
1971 Sto Darriann (NO) Kallblodig Travare Darmi (NO)
1971 Hingst Fjörkmin (NO) Kallblodig Travare Vannmöy (NO)
1971 Sto Gamvira (NO) Kallblodig Travare Sylblessa (NO) T-1451
1971 Sto Grini Sokka (NO) Kallblodig Travare Kapella (NO)
1971 Sto Haakine (NO) Kallblodig Travare Haakina (NO)
1971 Sto Heggturi (NO) Kallblodig Travare Siglill (NO)
1971 Sto Holmstadstjerna (NO) Kallblodig Travare Sinatra (NO)
1971 Hingst Kinge Jahn (NO) Kallblodig Travare Grans Frökna (NO)
1971 Sto Lille Turid (NO) Kallblodig Travare Vesle Turid (NO)
1971 Hingst Marina Sokken (NO) Kallblodig Travare Stjerne Marina (NO)
1971 Hingst Morten Sjur (NO) Kallblodig Travare Årnseth Fröya (NO)
1971 Sto Myre Terna (NO) Kallblodig Travare Grans Erna (NO)
1971 Hingst Selmer (NO) Kallblodig Travare Selmöy (NO)
1971 Hingst Sjumar (NO) Kallblodig Travare Toma (NO)
1971 Hingst Slidreblesen (NO) Kallblodig Travare Ranita (NO)
1971 Hingst Stjerne Sjur (NO) Kallblodig Travare Dally Bausa (NO)
1971 Sto Stjerne Tove (NO) Kallblodig Travare Hoff Tove (NO)
1971 Sto Sundsokka (NO) Kallblodig Travare Morita Stegg (NO)
1971 Sto Sundstjerna (NO) Kallblodig Travare Sundsborka (NO)
1971 Sto Ulvana (NO) Kallblodig Travare Ulvi (NO)
1971 Valack Valdresprinsen (NO) Kallblodig Travare Spent Arna (NO)
1971 Sto Viralill (NO) Kallblodig Travare Lille Vira (NO)
1971-05-11 Hingst Troll Jahn (NO) Kallblodig Travare Grans Turi (NO)
1971-06-22 Sto Sjurdi (NO) Kallblodig Travare Ingdis (NO)
1972 Sto Bittina (NO) Kallblodig Travare Bitta (NO)
1972 Hingst Bore Prinsen (NO) Kallblodig Travare Torispenta (NO)
1972 Sto Frk.Torild (NO) Kallblodig Travare Steggsula (NO)
1972 Sto Lillfaks (NO) Kallblodig Travare Lill Kalunda (NO)
1972 Sto Sjursfrökna (NO) Kallblodig Travare Vira (NO)
1972 Sto Sjurtina (NO) Kallblodig Travare Nytina (NO)
1972 Hingst Spentson (NO) Kallblodig Travare Spenta (NO)
1972 Sto Stally (NO) Kallblodig Travare Heddny (NO)
1972 Sto Stettina (NO) Kallblodig Travare Heggna (NO)
1972 Hingst Sular (NO) Kallblodig Travare Vesle Sula (NO)
1972-06-29 Sto Årnsetha (NO) Kallblodig Travare Årnsethjenta (NO)
1973 Sto Atoma (NO) Kallblodig Travare Dolly (NO)
1973 Sto Blestrava (NO) Kallblodig Travare Seirasnipa (NO)
1973 Hingst Breiligubben (NO) Kallblodig Travare Mjös Gro (NO)
1973 Sto Brudens-Terne (NO) Kallblodig Travare Grans Bruden (NO)
1973 Hingst Glitresokken (NO) Kallblodig Travare Ådnestjerna (NO)
1973 Sto Haakeperla (NO) Kallblodig Travare Haaketerna (NO)
1973 Hingst Halling Glögg (NO) Kallblodig Travare Grans Ternen (NO)
1973 Sto Jahniranta (NO) Kallblodig Travare Viranta (NO)
1973 Sto Jonsokjanna (NO) Kallblodig Travare Jonsokstjerna (NO)
1973 Sto Kinge Turi (NO) Kallblodig Travare Grans Frökna (NO)
1973 Sto Krosby Stjerna (NO) Kallblodig Travare Loretta (NO) T-1637
1973 Hingst Ladim Kongen (NO) Kallblodig Travare Sol Sokka (NO)
1973 Sto Nettina (NO) Kallblodig Travare Nette (NO)
1973 Hingst Ranta Jahn (NO) Kallblodig Travare Sigbrit (NO)
1973 Sto Röenjenta (NO) Kallblodig Travare Trysiljenta (NO)
1973 Sto Sjur Svarta (NO) Kallblodig Travare Plata (NO)
1973 Hingst Stilar (NO) Kallblodig Travare Stili (NO)
1973 Sto Sundsterna (NO) Kallblodig Travare Sundsborka (NO)
1973 Sto Sölv Vira (NO) Kallblodig Travare Lille Vira (NO)
1973 Sto Tjötta Dally (NO) Kallblodig Travare Dally Bausa (NO)
1973 Hingst Vidnar (NO) Kallblodig Travare Vidna (NO)
1973 Sto Vikturi (NO) Kallblodig Travare Finstad Turi (NO)
1973 Valack Vinningsokken (NO) Kallblodig Travare Vinningstjerna (NO)
1973-04-18 Sto Slogum Anne (NO) Kallblodig Travare Finstad Terna (NO)
1973-05-19 Hingst Jahn Sjurson (NO) Kallblodig Travare Öistadstjerna (NO)
1973-07-14 Hingst Kagg (NO) Kallblodig Travare Fröken Lill (NO)
1974 Hingst Averstad Pål (NO) Kallblodig Travare Stjerne Glima (NO)
1974 Sto Finnjenta (NO) Kallblodig Travare Spenka (NO)
1974 Sto Frk.Dolly (NO) Kallblodig Travare Dolly (NO)
1974 Valack Gamvar (NO) Kallblodig Travare Sylblessa (NO) T-1451
1974 Sto Grans Lill (NO) Kallblodig Travare Grans Erna (NO)
1974 Hingst Haakekongen (NO) Kallblodig Travare Haakemari (NO)
1974 Hingst Krosby Bokken (NO) Kallblodig Travare Loretta (NO) T-1637
1974 Sto Leeanda (NO) Kallblodig Travare Tomi (NO)
1974 Sto Melbyseira (NO) Kallblodig Travare Öistadstjerna (NO)
1974 Sto Sigge Jahne (NO) Kallblodig Travare Siggerna (NO)
1974 Valack Sjurjakken (NO) Kallblodig Travare Siglill (NO)
1974 Valack Sjurstegg (NO) Kallblodig Travare Morita Stegg (NO)
1974 Sto Strandblessa (NO) Kallblodig Travare Vosse Dally (NO)
1974 Sto Thuneblesa (NO) Kallblodig Travare Jonsokstjerna (NO)
1974 Hingst Torvald (NO) Kallblodig Travare Torila (NO)
1974 Sto Valdres-Bruden (NO) Kallblodig Travare Grans Bruden (NO)
1974 Hingst Valdresblesen (NO) Kallblodig Travare Spent Arna (NO)
1974 Sto Valjana (NO) Kallblodig Travare Atlastussa (NO)
1974 Sto Vendina (NO) Kallblodig Travare Spenta (NO)
1974 Sto Vira Viktoria (NO) Kallblodig Travare Lille Vira (NO)
1974 Sto Åsermöy (NO) Kallblodig Travare Nöklemöy (NO)
1974-04-05 Valack Kinge Pan (NO) Kallblodig Travare Grans Erla (NO)
1974-04-29 Sto Eva Sjur Kallblodig Travare Minetta NT 99
1974-05-24 Sto Terne Tu (NO) Kallblodig Travare Grans Frökna (NO)
1975 Sto Blesa N 24149 Dölehäst Skarhild N 21788
1975 Sto Dallydokka (NO) Kallblodig Travare Dalline (NO)
1975 Sto Eljahna (NO) Kallblodig Travare Grans Löva (NO)
1975 Sto Elken Svarta (NO) Kallblodig Travare Atlas Svarta (NO)
1975 Hingst Engbaus (NO) Kallblodig Travare Dally Bausa (NO)
1975 Sto Eva Sjur (NO) Kallblodig Travare Slogum Vigri (NO)
1975 Valack Finstadbron (NO) Kallblodig Travare Grans Bruden (NO)
1975 Hingst Fraun Jahn (NO) Kallblodig Travare Jansine (NO)
1975 Hingst Grini Bron (NO) Kallblodig Travare Grini Bausa (NO)
1975 Sto Jahnvara (NO) Kallblodig Travare Aud Mindin (NO)
1975 Sto Lexana (NO) Kallblodig Travare Aleksa (NO)
1975 Hingst Lind Sjur (NO) Kallblodig Travare Lindvara (NO)
1975 Valack Loran (NO) Kallblodig Travare Loretta (NO) T-1637
1975 Hingst Opsahl Jahn (NO) Kallblodig Travare Silkebausa (NO)
1975 Sto Opsahl May (NO) Kallblodig Travare Lökkesiri (NO)
1975 Hingst Pål Balder (NO) Kallblodig Travare Solbergstjerna (NO)
1975 Hingst Rick (NO) Kallblodig Travare Grans Erna (NO)
1975 Sto Seljahna (NO) Kallblodig Travare Selmöy (NO)
1975 Sto Sivmöy (NO) Kallblodig Travare Nöklemöy (NO)
1975 Sto Spent Stjerna (NO) Kallblodig Travare Benny Spenter (NO)
1975 Sto Telejanne (NO) Kallblodig Travare Vosse Dally (NO)
1975 Hingst Torden Sjur (NO) Kallblodig Travare Torden Tove (NO)
1975 Hingst Vinjesokken (NO) Kallblodig Travare Sveelblessa (NO)
1975-06-09 Hingst Kinge Stjernen (NO) Kallblodig Travare Grans Frökna (NO)
1976 Hingst Armand Sjur (NO) Kallblodig Travare Donstjerna (NO)
1976 Sto Berit Sjur (NO) Kallblodig Travare Minjerka (NO)
1976 Sto Bröttum Jansi (NO) Kallblodig Travare Mora (NO)
1976 Sto Daimi (NO) Kallblodig Travare Danella (NO)
1976 Sto Fam (NO) Kallblodig Travare Molly Jenta (NO)
1976 Sto Fanteladda (NO) Kallblodig Travare Tomi (NO)
1976 Sto Jakson Stjerna (NO) Kallblodig Travare Loretta (NO) T-1637
1976 Hingst Lex Jahn (NO) Kallblodig Travare Aleksa (NO)
1976 Hingst Mai Gnisten (NO) Kallblodig Travare Gnista (NO)
1976 Sto Opsahl Lise (NO) Kallblodig Travare Lökkesiri (NO)
1976 Hingst Opsahl Sjur (NO) Kallblodig Travare Silkebausa (NO)
1976 Valack Perlesjur (NO) Kallblodig Travare Grans Perla (NO)
1976 Hingst Pål Blesen (NO) Kallblodig Travare Solbergstjerna (NO)
1976 Sto Vene Vira (NO) Kallblodig Travare Virildokka (NO)
1976-05-29 Hingst Jahnbläsen Kallblodig Travare Vinoga
1977 Hingst Finnskog Kongen (NO) Kallblodig Travare Spenka (NO)
1977 Hingst Grom Best (NO) Kallblodig Travare Heidi Sylfiden (NO)
1977 Sto Hov Stjerna (NO) Kallblodig Travare Sabrella (NO)
1977 Hingst Hövringen (NO) Kallblodig Travare Sinatra (NO)
1977 Sto Jahnfrid N 24624 Dölehäst Frida N 23315
1977 Hingst Lexvard (NO) Kallblodig Travare Aleksa (NO)
1977 Hingst Lisejahn (NO) N 2274 Kallblodig Travare Lise N 23320
1977 Sto Mai-Perla (NO) Kallblodig Travare Siglill (NO)
1977 Sto Mindri (NO) Kallblodig Travare Minjerka (NO)
1977 Sto Stasia Stord (NO) Kallblodig Travare Vinda Valen (NO)
1977 Sto Stjerne Liv (NO) Kallblodig Travare Viola (NO)
1977 Sto Toramöy (NO) Kallblodig Travare Lövestjerna (NO)
1977 Sto Trygvana (NO) Kallblodig Travare Torabest (NO)
1977 Hingst Vallur (NO) Kallblodig Travare Atlastussa (NO)
1977-06-02 Sto Findy (NO) Kallblodig Travare Molly Jenta (NO)
1977-06-12 Sto Sjuretta Kallblodig Travare Paletta
1977-06-27 Sto Eljanka (NO) Kallblodig Travare Grans Löva (NO)
1978 Sto Stjerneanja (NO) Kallblodig Travare Atlas Svarta (NO)
1978 Hingst Sölv Sjur (NO) Kallblodig Travare Sölvhov (NO)
1978-04-08 Sto Krosby Terna (NO) Kallblodig Travare Loretta (NO) T-1637
1979 Sto Askefröya (NO) Kallblodig Travare Grinila (NO)
1979 Hingst Auni Jahn (NO) Kallblodig Travare Unilla (NO)
1979 Hingst Bröttum-Jahn (NO) Kallblodig Travare Mora (NO)
1979 Valack Dalli Sjur (NO) Kallblodig Travare Dallita (NO)
1979 Sto Dansi (NO) Kallblodig Travare Damona (NO)
1979 Hingst Finstadrapp (NO) Kallblodig Travare Finstadpila (NO)
1979 Hingst Ken Roger (NO) Kallblodig Travare Tofte Vira (NO)
1979 Sto Kinge Lise (NO) Kallblodig Travare Grans Frökna (NO)
1979 Sto Mette Lill (NO) Kallblodig Travare Nilona (NO)
1979 Valack Stenbest (NO) Kallblodig Travare Maistjerna (NO)
1979 Valack Ullvinn (NO) Kallblodig Travare Rosa Best (NO)
1979 Valack Vilje (NO) Kallblodig Travare Grans Turi (NO)
1979-05-20 Valack Jahn Main (NO) Kallblodig Travare Mai Glima (NO)
1980 Valack Grindar (NO) Kallblodig Travare Slåstad Seira (NO)
1980 Sto Haugssiri (NO) Kallblodig Travare Haugsvara (NO)
1980 Hingst Jahn Hedin (NO) Kallblodig Travare Skarpheda (NO)
1980 Sto Jahnella (NO) Kallblodig Travare Lupinella (NO)
1980 Sto Jahnmara (NO) Kallblodig Travare Marifly (NO)
1980 Valack Kinge Sjur (NO) Kallblodig Travare Grans Frökna (NO)
1980 Hingst Lorell (NO) Kallblodig Travare Loretta (NO) T-1637
1980 Sto Monita (NO) Kallblodig Travare Lille Gunn (NO)
1980 Hingst Sjur Gnisten (NO) Kallblodig Travare Gnista (NO)
1980 Sto Stjerne Leika (NO) Kallblodig Travare Ragnhild (NO)
1980 Sto Valdres Spenta (NO) Kallblodig Travare Spent Arna (NO)
1980-05-17 Sto Sylfide Sjura (NO) Kallblodig Travare Sylfide Pia (NO)
1981 Valack Even Braa (NO) Kallblodig Travare Sonora (NO)
1981 Valack Fjell Glimt (NO) Kallblodig Travare Slåstad Seira (NO)
1981 Sto Kinge Ternen (NO) Kallblodig Travare Kinge Terna (NO)
1981 Hingst Selter (NO) Kallblodig Travare Selvina (NO)
1981 Sto Strand Jensi (NO) Kallblodig Travare Eggedals Jensi (NO)
1981 Valack Svartejan (NO) Kallblodig Travare Skarpheda (NO)
1981 Valack Vesle Fly (NO) Kallblodig Travare Torden Lill (NO)
1981-04-04 Valack Slogum Best Kallblodig Travare Andrea
1981-04-24 Sto Jahnisjura (NO) Kallblodig Travare Ulmi (NO)
1982 Sto Joker Bruden (NO) Kallblodig Travare Eggedals Jensi (NO)
1982 Sto Kolkinn Vesla (NO) Kallblodig Travare Ånstad Ragna (NO)
1982 Hingst Kraft (NO) Kallblodig Travare Glatina (NO)
1982 Valack Norheim Solo (NO) Kallblodig Travare Norheim Siv (NO)
1982-05-09 Sto Lötenseira (NO) Kallblodig Travare Roma (NO)
1983 Valack Aker Jahn (NO) Kallblodig Travare Aker Nanne (NO)
1983 Sto Armoa (NO) Kallblodig Travare Armanda (NO)
1983 Sto Frk. Glatina (NO) Kallblodig Travare Glatina (NO)
1983 Sto Ida Sjur (NO) Kallblodig Travare Solstaddokka (NO)
1983 Hingst Lexan (NO) Kallblodig Travare Aleksa (NO)
1983 Sto Norheim Sindy (NO) Kallblodig Travare Stöva (NO)
1983 Hingst Svensrud Jahn (NO) Kallblodig Travare Lökkejenta (NO)
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting