HäststamHäststam

Stegg (NO) T-169

C-8200

Kallblodig Travare, hingst

1937 hos Morten Björseth, Gjölme, Norge
Profilbild

Foto: Okänd

Stamböcker:
Norsk Traverstambok 169


Färg: svartbrun, stjbls, snp, vit krona vänster fram, vit helstrumpa höger bak


Premierad: Kårad (1943, Trondheim)

Stamtavla

Trygve (NO) T-66
Kallblodig Travare
Högnar N 1208
Dölehäst
Högne N 737
Dölehäst
Kåre N 619
Dölehäst
Norma N 1579
Dölehäst
Tulla N 1816
Dölehäst
Odin N 410
Dölehäst
Sto e Aalsborken
Dölehäst
Freia N 5446
Dölehäst
Trygg N 359
Dölehäst
Sverre N 270
Dölehäst
Silkesokka N 24
Dölehäst
Bella N 2398
Dölehäst
Grane N 545
Dölehäst
Valborg
Dölehäst
Dalterna II (NO) T-201
Kallblodig Travare
Baus (NO)
Kallblodig Travare
Jakson (NO) T-42
Kallblodig Travare
Jak (NO) T-3
Kallblodig Travare
Prinsessa (NO)
Kallblodig Travare
Kora N 2164
Dölehäst
Njål V 239
Dölehäst
Suleika
Dölehäst
Dalterna N 5645
Dölehäst
Rap N 747
Dölehäst
Draupner N 613
Dölehäst
Dagny N 2313
Dölehäst
Daltypa N 3689
Dölehäst
Dalegutten N 210
Dölehäst
Forvesvarta
Dölehäst

Övrigt:

35,035 NOK
Travrekord 1.34,4

1941: Vinnare av Kriteriet, 2100m på 1.45,1.

1942: Vinnare av Derbyt, 2200m på 1.40,6.

1944-45: Förnyat kåringsbrev.

Stationerad i Sör-Tröndelag och Akershus.

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
Sto Vitalia (NO) Kallblodig Travare Lunder-Stjerna (NO)
1944 Hingst Björkar (NO) Kallblodig Travare Nille (NO)
1944 Hingst Bolland Gubben (NO) Kallblodig Travare Bina (NO)
1944 Sto Dalblissa (NO) Kallblodig Travare Greia (NO) T-170
1944 Valack Gard (NO) Kallblodig Travare Klara-Simson (NO) T-376
1944 Sto Marit (NO) Kallblodig Travare Mari (NO) T-203
1944 Sto Noblessa (NO) Kallblodig Travare Solheims Selma (NO)
1944 Valack Reitstegg (NO) Kallblodig Travare Reitterna (NO)
1944 Sto Stegga (NO) Kallblodig Travare Hastig (NO) T-204
1944 Valack Stig-Stegg (NO) Kallblodig Travare Tömra (NO) N 15460
1944 Hingst Stigar (NO) Kallblodig Travare
1944 Hingst Sölv Stegg (NO) Kallblodig Travare Sylvia (NO)
1945 Sto Donna Stegga (NO) Kallblodig Travare Donna Vilter (NO)
1945 Sto Kina (NO) Kallblodig Travare Pjokkina (NO)
1945 Sto Rypa (NO) T-1178 Kallblodig Travare Fagra (NO)
1945 Sto Steggdonna (NO) Kallblodig Travare Solberg Donna (NO)
1945 Hingst Steggvar (NO) Kallblodig Travare Vinoga (NO) T-259
1945 Sto Sölvterna (NO) Kallblodig Travare Sölvet (NO)
1945 Sto Tora Gran (NO) Kallblodig Travare Vesletora (NO)
1945 Hingst Urdsönn (NO) T-244 Kallblodig Travare Urd (NO) T-248
1945 Sto Vossedua (NO) N 21488 Kallblodig Travare Horda (NO) T-508
1946 Hingst Arkton (NO) Kallblodig Travare Kleiva (NO)
1946 Hingst Baus Steggsön (NO) T-211 Kallblodig Travare Baus Prinsa (NO)
1946 Sto Grans Terna (NO) Kallblodig Travare Viktoria (NO)
1946 Valack Lykke Stegg (NO) Kallblodig Travare Kviberg-Stjerna (NO)
1946 Sto Pokala (NO) Kallblodig Travare Gorma (NO)
1946 Sto Resenda (NO) Kallblodig Travare Skoda (NO)
1946 Sto Rishild (NO) Kallblodig Travare Bolla Jakken (NO)
1946 Sto Stegg Lunda (NO) Kallblodig Travare Haugen-Roara (NO)
1946 Sto Stegg Rosa (NO) Kallblodig Travare Bojalina (NO)
1946 Sto Stegg Svarta (NO) Kallblodig Travare Silkesvarta (NO)
1946 Sto Stegg Sylfiden (NO) Kallblodig Travare Siff Sylfiden (NO)
1946 Sto Stegg-Gulle (NO) Kallblodig Travare Simsgulle (NO) T-266
1946 Sto Stegga Vilter (NO) Kallblodig Travare Donna Vilter (NO)
1946 Sto Steggi Gran (NO) Kallblodig Travare Vesletora (NO)
1946 Sto Vally Stegg (NO) Kallblodig Travare Lyna (NO)
1946 Hingst Vinvar (NO) T-230 Kallblodig Travare Vinoga (NO) T-259
1947 Sto Dalilla (NO) Kallblodig Travare Nusse (NO)
1947 Hingst Gardegg (NO) Kallblodig Travare Gardi (NO)
1947 Sto Hoffs-Dama (NO) Kallblodig Travare Donna Nikla (NO) T-724
1947 Hingst Lynblesen (NO) Kallblodig Travare
1947 Valack Norderhovs Viggo (NO) Kallblodig Travare Snartum-Laila (NO) T-255
1947 Sto Spikla (NO) Kallblodig Travare Guri N 15043
1947 Sto Steggna (NO) Kallblodig Travare Guri Simson (NO)
1947 Hingst Steggnor (NO) Kallblodig Travare Vangne Nora (NO)
1947 Sto Tofteterna (NO) Kallblodig Travare Tofte-Sylfiden (NO)
1947-03-21 Hingst Steggbest (NO) T-233 Kallblodig Travare Grasiös (NO)
1948 Valack Alf Sylfiden (NO) Kallblodig Travare Gubben Sylfiden (NO) T-254
1948 Valack Bäringen (NO) Kallblodig Travare Begndöla (NO) T-507
1948 Sto Donna Snippa (NO) Kallblodig Travare Donna Vilter (NO)
1948 Sto Elly Stegg (NO) Kallblodig Travare Kvammajenta (NO)
1948 Sto Fjelldokka (NO) Kallblodig Travare Lillebil (NO)
1948 Hingst Fyk (NO) Kallblodig Travare Fysa (NO)
1948 Sto Glaeda (NO) Kallblodig Travare Omara (NO)
1948 Hingst Glans (NO) Kallblodig Travare Tove Jakken (NO) T-411
1948 Sto Gullsokka (NO) Kallblodig Travare Nitedöla (NO)
1948 Valack Löva Sokken (NO) Kallblodig Travare Löva (NO) T-191
1948 Sto Spikgun (NO) Kallblodig Travare Odals-Kora (NO)
1948 Valack Steggjakk (NO) Kallblodig Travare Bolla Jakken (NO)
1948 Sto Steggmor (NO) Kallblodig Travare Litamor (NO) T-462
1948 Hingst Steggvon (NO) Kallblodig Travare Vinoga (NO) T-259
1948 Hingst Sylfidblesen (NO) Kallblodig Travare Salmi (NO)
1948 Valack Tore Jonsok (NO) Kallblodig Travare Thoralill (NO) T-1027
1949 Hingst Aasblesen (NO) Kallblodig Travare Nora Gyller (NO)
1949 Sto Helmindokka (NO) Kallblodig Travare Helminraua (NO)
1949 Sto Leika (NO) Kallblodig Travare Östby-Lilli (NO)
1949 Sto Lise Stegg (NO) Kallblodig Travare Donnamöy (NO)
1949 Sto May Stella (NO) Kallblodig Travare May Tidemand (NO)
1949 Hingst Rundar (NO) Kallblodig Travare Rundi (NO)
1949 Sto Stegg Löva (NO) Kallblodig Travare Sognhild (NO)
1950 Sto Garjenta (NO) Kallblodig Travare Aurikka (NO) 15579
1950 Sto Hammer Kari (NO) Kallblodig Travare Vildis (NO)
1950 Sto Herdis (NO) Kallblodig Travare Flatasvarta (NO)
1950 Sto Lappe Lisa (NO) T-1394 Kallblodig Travare Vormgylla (NO)
1950 Hingst Leo Stegg (NO) Kallblodig Travare Valstadbrona (NO) N 17338
1950 Sto Nipla (NO) Kallblodig Travare Orla (NO)
1950 Sto Steggli Kallblodig Travare Senorita (NO)
1951 Sto Aleth (NO) Kallblodig Travare Selja (NO)
1951 Valack August (NO) Kallblodig Travare Dalterna Kvikk (NO)
1951 Sto Brynda (NO) Kallblodig Travare Brynvill (NO)
1951 Hingst Futtar (NO) Kallblodig Travare Dråka (NO)
1951 Hingst Grimen (NO) Kallblodig Travare Tröimöy (NO)
1951 Hingst Morastegg (NO) Kallblodig Travare Mora (NO)
1951 Hingst Opal (NO) Kallblodig Travare Donna Dalterna (NO)
1951 Sto Simla (NO) Kallblodig Travare Teita (NO)
1951 Sto Soldiss (NO) Kallblodig Travare Sol-Nora (NO)
1951 Sto Trygga Vangen (NO) Kallblodig Travare Eva Vangen (NO)
1951 Sto Vanja (NO) Kallblodig Travare Lyngterna (NO)
1952 Sto Gry (NO) Kallblodig Travare Goddy (NO)
1952 Hingst Hems Stegg (NO) Kallblodig Travare Sands-Tulla (NO)
1952 Sto Jessnesblessa (NO) Kallblodig Travare Guri Simson (NO)
1952 Hingst Kil Stegg (NO) Kallblodig Travare Kil Snella (NO)
1952 Sto Klästad Stjerna (NO) Kallblodig Travare Omara (NO)
1952 Valack Krutt (NO) Kallblodig Travare Brynvill (NO)
1952 Valack Luxen (NO) Kallblodig Travare Libella (NO)
1952 Hingst Löven (NO) Kallblodig Travare Lövetulla (NO)
1952 Hingst Modum Steggen (NO) Varmblodig Travhäst Lise-Gyller (NO)
1952 Sto Ry (NO) Kallblodig Travare Kleppan-Siri (NO)
1952 Sto Stegg Diva (NO) Kallblodig Travare Dalterna Kvikk (NO)
1952 Sto Stegg Dua (NO) Kallblodig Travare Dolla (NO)
1952 Sto Stegg Stripa (NO) Kallblodig Travare Rekordrosa (NO)
1952 Hingst Steggtor (NO) Kallblodig Travare Krosby Tora (NO) T-1042
1952 Sto Stelma (NO) Kallblodig Travare Hjelma (NO)
1952 Sto Vålelyna (NO) Kallblodig Travare Haugan-Snella (NO)
1953 Sto Aadsi (NO) Kallblodig Travare Mona (NO)
1953 Sto Bjerkestjerna (NO) Kallblodig Travare Bjerke Fia (NO)
1953 Valack Bliss (NO) Kallblodig Travare Ernada (NO)
1953 Valack Darron (NO) Kallblodig Travare Darry (NO)
1953 Hingst Dikk (NO) Kallblodig Travare Robilsvarta (NO)
1953 Valack Dollaprinsen (NO) Kallblodig Travare Atlas-Dolla (NO)
1953 Sto Donna Stegg (NO) Kallblodig Travare Madonna (NO)
1953 Sto Finnejenta (NO) Kallblodig Travare Farmenguri (NO)
1953 Valack Framsteg (NO) Kallblodig Travare Kaplyst (NO)
1953 Sto Framtia (NO) Kallblodig Travare Orgie (NO)
1953 Sto Granseira (NO) Kallblodig Travare Viktilla (NO)
1953 Sto Gunni Stegg (NO) Kallblodig Travare Gussi (NO)
1953 Valack Gylstjern (NO) Kallblodig Travare Gylni (NO)
1953 Sto Hjalla (NO) Kallblodig Travare Donna Lita (NO)
1953 Hingst Hoff Stegg (NO) Kallblodig Travare Molynstjerna (NO)
1953 Hingst Kappstegg (NO) Kallblodig Travare Kaprella (NO)
1953 Sto Linea (NO) Kallblodig Travare Agni (NO)
1953 Sto Maiterna (NO) Kallblodig Travare Teddy-Stjerna (NO)
1953 Sto Njarda (NO) Kallblodig Travare Donna Molyn (NO)
1953 Sto Sangen Brona (NO) Kallblodig Travare Sangen-Ljöna (NO)
1953 Sto Satri (NO) Kallblodig Travare Salmi (NO)
1953 Valack Sim (NO) Kallblodig Travare Guri Simson (NO)
1953 Sto Stega (NO) Kallblodig Travare Irpa (NO)
1953 Sto Stegg Molla (NO) Kallblodig Travare Omer Molla (NO)
1953 Sto Stegg Tutta (NO) Kallblodig Travare Ranora (NO)
1953 Sto Steggbruden (NO) Kallblodig Travare Gubberosa (NO)
1953 Hingst Steggprinsen Kallblodig Travare Ilajung
1953 Sto Steggrypa (NO) Kallblodig Travare Agnistjerna (NO)
1953 Sto Steggtora (NO) T-1720 Kallblodig Travare Krosby Tora (NO) T-1042
1953 Hingst Terje (NO) Kallblodig Travare Ester Bausa (NO)
1953 Hingst Viktor (NO) Kallblodig Travare Viktoria (NO)
1953-04-29 Hingst Normann (NO) Kallblodig Travare Normana (NO)
1954 Hingst Attison (NO) Kallblodig Travare Atti (NO)
1954 Hingst Bausvinn (NO) Kallblodig Travare Aasbruna (NO)
1954 Hingst Borkstegg (NO) Kallblodig Travare Torisvarta (NO)
1954 Sto Elina (NO) Kallblodig Travare Elinor (NO)
1954 Sto Idalill (NO) Kallblodig Travare Maylill (NO)
1954 Hingst Pregg (NO) Kallblodig Travare Bausa Åsa (NO)
1954 Sto Steggsula (NO) Kallblodig Travare Havsula (NO)
1954 Sto Torun (NO) Kallblodig Travare Thoralill (NO) T-1027
1954 Hingst Vestlands Gubben (NO) Kallblodig Travare Lunara (NO)
1954 Sto Åseth Borka (NO) Kallblodig Travare Mobilstjerna (NO)
1955 Sto Baderosa (NO) Kallblodig Travare Siska (NO)
1955 Sto Fjällstegga NT 35 Kallblodig Travare Fjälla 9347
1955 Hingst Grans Stegg (NO) Kallblodig Travare Omara (NO)
1955 Sto Hoppa Kallblodig Travare Lillmonika
1955 Hingst Huldresönn (NO) Kallblodig Travare Huldrehetta (NO)
1955 Sto Janny Stegg (NO) Kallblodig Travare Janny Simson (NO)
1955 Valack Kjön (NO) Kallblodig Travare Lise-Gyller (NO)
1955 Sto Lailastjerna (NO) Kallblodig Travare Gyller-Laila (NO)
1955 Sto Mindina (NO) Kallblodig Travare Minda (NO) T-730
1955 Sto Myrsnipa (NO) Kallblodig Travare Myrtel (NO)
1955 Sto Nellika Kallblodig Travare Festa 13255
1955 Sto Norstjerna (NO) Kallblodig Travare Pålla (NO)
1955 Sto Sarina (NO) Kallblodig Travare Tedda (NO)
1955 Hingst Solstegg Kallblodig Travare Sol Tyra NT 162
1955 Hingst Staksvollprinsen (NO) Kallblodig Travare Staksvollstjerna (NO)
1955 Sto Stegg Arna (NO) Kallblodig Travare Avlös-Arna (NO)
1955 Hingst Steggarv (NO) Kallblodig Travare Monja (NO) T-1079
1955 Valack Steggbläsen Kallblodig Travare Ärla II
1955 Hingst Steggdöl (NO) Kallblodig Travare Begndöla (NO) T-507
1955 Valack Steggleif Kallblodig Travare Eduna
1955 Hingst Steggman Kallblodig Travare Laila
1955 Sto Steima Kallblodig Travare Milda
1955 Hingst Stein (NO) Kallblodig Travare Elka-Mira (NO)
1955 Sto Steini Kallblodig Travare Glaini
1955 Sto Sävina Kallblodig Travare Sävi 13345
1955 Sto Tele Terna (NO) Kallblodig Travare Lövheim Molyna (NO)
1955 Hingst Vinden Kallblodig Travare Eikli Rosa (NO)
1955 Sto Virilla (NO) Kallblodig Travare Viril (NO)
1955 Sto Åbya (NO) Kallblodig Travare Eva II (NO)
1955-05-20 Sto Stegga Kallblodig Travare Stensröddokka (NO)
1955-06-02 Sto Nossa Kallblodig Travare Inga 13261
1956 Sto Bongi (NO) Kallblodig Travare Wigdal Stjerna (NO)
1956 Hingst Brynje Kallblodig Travare Solbrynja
1956 Sto Dölestegga (NO) Kallblodig Travare Mariell (NO)
1956 Valack Fagerprinsen (NO) Kallblodig Travare Lövheim Molyna (NO)
1956 Hingst Hegg Kallblodig Travare Hekina
1956 Sto Helgerödstjerna (NO) Kallblodig Travare Moly Jakken (NO)
1956 Valack Hvirvelvind (NO) Kallblodig Travare Kil Snella (NO)
1956 Hingst Kongsvinger Atlas (NO) Kallblodig Travare Atlas Frida (NO)
1956 Sto Kongsvinger Stegga (NO) Kallblodig Travare Atlas Mia (NO)
1956 Valack Sleipner Kallblodig Travare Solhaga
1956 Hingst Steggen Kallblodig Travare Milda
1956 Sto Steggnara (NO) Kallblodig Travare Donna Bianca (NO)
1956 Sto Steggrita Kallblodig Travare Cerita
1956 Sto Steggy Kallblodig Travare Draga 17955
1956 Sto Teledokka (NO) Kallblodig Travare Telestjerna (NO)
1956-06-08 Sto Wearterna (NO) Kallblodig Travare Tittfot (NO)
1956-06-29 Sto Staga Kallblodig Travare Doska 11740
1956-06-30 Sto Steggviva Kallblodig Travare Eiviva
1957 Valack Bogerudsblixten Kallblodig Travare Gladi
1957 Hingst Heggnir (NO) Kallblodig Travare Junisol (NO)
1957 Sto Helen (NO) Kallblodig Travare Aurana (NO)
1957 Valack Kongsvinger Svarten (NO) Kallblodig Travare Atlas Frida (NO)
1957 Sto Maimöy (NO) Kallblodig Travare Gubbemöy (NO)
1957 Sto Norma (NO) Kallblodig Travare Normana (NO)
1957 Valack Sprett (NO) Kallblodig Travare Atlas Vira (NO)
1957 Sto Stegg Nusse (NO) Kallblodig Travare Hvamma (NO)
1957 Sto Steggdine (NO) Kallblodig Travare Frodine (NO)
1957 Sto Steggmary (NO) Kallblodig Travare Marilla (NO)
1957 Valack Steggor Kallblodig Travare Eldora 16962
1957 Hingst Toraprinsen (NO) Kallblodig Travare Atlastora (NO)
1957 Hingst Tordar (NO) Kallblodig Travare Thora Lita (NO)
1958 Hingst Brynjulf Kallblodig Travare Solbrynja
1958 Hingst Dally Prinsen (NO) Kallblodig Travare Dally Mjölner (NO)
1958 Hingst Föker (NO) Kallblodig Travare Lulli (NO)
1958 Valack Gråstegg Kallblodig Travare Östbysvarta 18277
1958 Hingst Guld Stegg Kallblodig Travare Guldpiga NT 49
1958 Sto Hejemor Kallblodig Travare Hejra 13480
1958 Sto Karita (NO) Kallblodig Travare Gussi (NO)
1958 Sto Molda (NO) Kallblodig Travare Monja (NO) T-1079
1958 Sto Nellvana (NO) Kallblodig Travare Nelli Modi (NO)
1958 Sto Nordlys (NO) Kallblodig Travare Normana (NO)
1958 Sto Ranka Kallblodig Travare Lise Atlas (NO) 15670
1958 Hingst Saerstegg (NO) Kallblodig Travare Moltina (NO)
1958 Hingst Sanna Stegg Kallblodig Travare Sally
1958 Hingst Silver Stegg Kallblodig Travare Vosseflinka N 20866
1958 Sto Steda (NO) Kallblodig Travare Dally Molyn (NO)
1958 Hingst Steggalf Kallblodig Travare Alfa 17137
1958 Sto Steggbyllan Kallblodig Travare Hovbyllan
1958 Sto Steggfjaera (NO) Kallblodig Travare Toftefjaera (NO)
1958 Valack Steggflykt Kallblodig Travare Eduna
1958 Sto Steggita Kallblodig Travare Rita Jackson
1958 Hingst Steggsol Kallblodig Travare Soli
1958 Valack Steggtor Kallblodig Travare Soltorpa
1958 Sto Stegguna Kallblodig Travare Untra 12213
1958 Valack Stjärnestegg Kallblodig Travare Laisola
1958 Hingst Valle Steggson Kallblodig Travare Vally
1958 Hingst Vindros Kallblodig Travare Solvina 18304
1958 Sto Vivan (NO) Kallblodig Travare Atlas Vira (NO)
1958-04-10 Sto Buga Kallblodig Travare Lillmonika
1958-04-21 Valack Hedestegg Kallblodig Travare Sävi 13345
1958-04-22 Hingst Stil Kallblodig Travare Milda
1958-04-24 Sto Steggtula Kallblodig Travare Eitula
1958-04-29 Sto Fröken Stegg Kallblodig Travare Ärla II
1958-05-01 Sto Steggbruden Kallblodig Travare Solbruden
1958-05-03 Sto Steggflickan Kallblodig Travare Dalfjälla
1958-05-19 Sto Steggdora Kallblodig Travare Eldora 16962
1958-05-28 Valack Stegglin Kallblodig Travare Piggelina
1958-05-31 Sto Steggsy Kallblodig Travare Primsy
1958-06-10 Sto Lill Stegga Kallblodig Travare Lundebruna
1958-06-17 Sto Steggvi Kallblodig Travare Stenvi 14108
1958-07-08 Valack Tolvskillingen Kallblodig Travare Lill Tolva
1958-07-10 Sto Steggvega Kallblodig Travare Atlasvega
1958-07-20 Hingst Vern Kallblodig Travare Elslill
1958-07-31 Sto Steggstjärna Kallblodig Travare Elsy
1959 Valack Barrstegg Kallblodig Travare Barrsina
1959 Valack Fluster Kallblodig Travare Tejola
1959 Sto Molly Stegga (NO) Kallblodig Travare Vik Molly (NO) T-1365
1959 Valack Steggar Kallblodig Travare Draga 17955
1959 Hingst Steggkungen Kallblodig Travare Nesrappa (NO) T-1308
1959 Hingst Steggson NT 20 Kallblodig Travare Missola
1959 Valack Steggvärst Kallblodig Travare Pavetyra
1959 Hingst Stensil (NO) Kallblodig Travare Hertina (NO)
1959 Sto Stili (NO) Kallblodig Travare Gussi (NO)
1959-05-07 Valack Steggvinn Kallblodig Travare Reidun
1959-05-10 Hingst Prins Stegg Kallblodig Travare Alfa 17137
1959-05-10 Sto Stjärnsocka Kallblodig Travare Österbruna
1959-05-12 Valack Steggtyr Kallblodig Travare Elsasstyra NT 31
1959-05-13 Sto Stegglill Kallblodig Travare Kollsy
1959-05-18 Valack Teknik Kallblodig Travare Bedora
1960 Sto Anne Gunn (NO) Kallblodig Travare Atlastora (NO)
1960 Valack Flylyn Kallblodig Travare Elsy
1960 Hingst Molly Steggen (NO) Kallblodig Travare Vik Molly (NO) T-1365
1960 Hingst Pilestegg (NO) Kallblodig Travare Sascha IV (NO)
1960 Hingst Sölvkvikken (NO) Kallblodig Travare Normana (NO)
1960-04-20 Sto Pandy Kallblodig Travare Pandora 12691
1960-04-24 Sto Stjärnstegga Kallblodig Travare Mjörvi
1960-05-03 Sto Steggfjälla Kallblodig Travare Dalfjälla
1960-05-04 Hingst Solfjegg Kallblodig Travare Solorita
1960-05-08 Sto Steggvolly Kallblodig Travare Vollkey
1960-05-26 Valack Elstegg Kallblodig Travare Åby Lissa
1960-06-21 Sto Steggjola Kallblodig Travare Solbrynja
1960-06-27 Sto Steggärda NT 170 Kallblodig Travare Pussy
1960-07-04 Valack Borrino Kallblodig Travare Borrina
1960-07-08 Sto Omerstegga Kallblodig Travare Omra
1961 Valack Felix (NO) Kallblodig Travare Vassdalsvarta (NO)
1961 Sto Gisken (NO) Kallblodig Travare Snerti (NO)
1961 Sto Maistjerna (NO) Kallblodig Travare Sylvine (NO)
1961 Sto Rosa Stegg (NO) Kallblodig Travare Lynterna (NO)
1961 Sto Sigla (NO) Kallblodig Travare Kronmolly (NO)
1961 Sto Sigyn Stegg (NO) Kallblodig Travare Mona Sigyn (NO) T-1396
1961 Sto Skarpa (NO) Kallblodig Travare Monetta (NO)
1961 Sto Solseira (NO) Kallblodig Travare Solsvarta (NO)
1961 Sto Stenina (NO) Kallblodig Travare Undra (NO)
1962 Sto Frk.Stegg (NO) Kallblodig Travare Levara (NO)
1962 Sto Gjeite Blessa (NO) Kallblodig Travare Stjerneblessa (NO)
1962 Sto Gjölmes Stegga (NO) Kallblodig Travare Ildrid (NO)
1962 Sto Guri Malla (NO) Kallblodig Travare Mjölna Molvin (NO)
1962 Sto Presthus Frökna (NO) Kallblodig Travare Argmöy (NO)
1962 Sto Vera Stegg (NO) Kallblodig Travare Druna (NO)
1962-04-20 Sto Stegra (NO) Kallblodig Travare Rappy (NO) T-1704
1962-05-13 Valack Clay Kallblodig Travare Garjenta (NO)
1962-05-30 Hingst Jämt Stegg Kallblodig Travare Molyna
1963 Valack Aabystegg (NO) Kallblodig Travare Aabyvinna (NO)
1963 Hingst Gjölmes Stegg (NO) Kallblodig Travare Gjölmes Mari (NO)
1963 Sto Hegge Lena (NO) Kallblodig Travare Dråka (NO)
1963 Sto Höggna (NO) Kallblodig Travare Vega Molyn (NO)
1963 Hingst Jillman Kallblodig Travare Ronicka 13239
1963 Hingst Reitstegg (NO) Kallblodig Travare Reitmolly (NO)
1963 Sto Sigyn (NO) Kallblodig Travare Mona Sigyn (NO) T-1396
1963 Hingst Steggo Kallblodig Travare Stjärntuna
1963-05-05 Sto Jiga Kallblodig Travare Aspi (NO) T-20053
1963-05-07 Sto Glänspigga Kallblodig Travare Glänsa 17318
1963-06-21 Sto Steggbläsa Kallblodig Travare Anita (NO)
1967-06-30 Sto Graciella Kallblodig Travare Orrbris 17022
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting