HäststamHäststam

Bausgutt (NO) N 1866

C-20521

Kallblodig Travare, hingst

1951 hos Lars Granum, Norge
Profilbild

Foto: Mats Tysk

Stamböcker:
Dölestamboken 1866


Färg: brun, stj, snp
Höjd: 148 cm

Importerad: 1965 från Norge
Premierad: Godkänd (1959)

Stamtavla

Baus Tryggsön (NO)
Kallblodig Travare
Trygvald (NO)
Kallblodig Travare
Trygve (NO) T-66
Kallblodig Travare
Högnar N 1208
Dölehäst
Freia N 5446
Dölehäst
Busine (NO)
Kallblodig Travare
Busen (NO)
Kallblodig Travare
Solida (NO)
Kallblodig Travare
Baus Prinsa (NO)
Kallblodig Travare
Baus (NO)
Kallblodig Travare
Jakson (NO) T-42
Kallblodig Travare
Kora N 2164
Dölehäst
Dollarprinsessan N 7465
Dölehäst
Rap N 747
Dölehäst
Daltypa N 3689
Dölehäst
Molynjenta (NO) N 21492
Kallblodig Travare
Molyn (NO) T-150
Kallblodig Travare
Holger (NO) T-140
Kallblodig Travare
Gelmin (NO) T-73
Kallblodig Travare
Lydia
Dölehäst
Siri N 8483
Dölehäst
Gullyn N 679
Dölehäst
Molla N 6632
Dölehäst
Tove Jakken (NO) T-411
Kallblodig Travare
Jakken (NO)
Kallblodig Travare
Jakson (NO) T-42
Kallblodig Travare
Tekla
Dölehäst
Raua N 14923
Dölehäst
Tidemand Skarphedin (NO) T-65
Kallblodig Travare
Dora N 7002
Dölehäst

Övrigt:

1959-03-24, premierad, godkänd.

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
1958 Hingst Sönnavinn (NO) Kallblodig Travare Helminstjerna (NO)
1959 Sto Bassita (NO) Kallblodig Travare Sylblessa (NO) T-1451
1959 Sto Bausa (NO) Kallblodig Travare Jaksona (NO)
1959 Hingst Gjönnbaus (NO) Kallblodig Travare Stastadpila (NO)
1959 Valack Latin (NO) Kallblodig Travare Latilla (NO)
1959 Hingst Lövebaus (NO) Kallblodig Travare Lövedokka (NO)
1959 Sto Minella (NO) Kallblodig Travare Manilla (NO)
1960 Sto Basett Kallblodig Travare Remzora
1960 Valack Basun Kallblodig Travare Herdy NT 61
1960 Hingst Bausnor Kallblodig Travare Minorra
1960 Hingst Bausprinsen Kallblodig Travare Riolly
1960 Sto Bausrappa (NO) Kallblodig Travare Ilala (NO)
1960 Sto Lill Kora Kallblodig Travare Kora IV
1960 Sto Lövstatösen Kallblodig Travare Cosett
1960-05-20 Sto Bausjäntan Kallblodig Travare Hersy
1960-06-15 Sto Senda Kallblodig Travare Resenda (NO)
1960-06-16 Sto Guttina Kallblodig Travare Kelli
1960-06-16 Sto Ronessa Kallblodig Travare Roni
1960-07-01 Sto Alita NT 5 Kallblodig Travare Toralita
1960-07-01 Sto Bauri Kallblodig Travare Reminsocka
1961 Sto Hansa Kallblodig Travare Heikina (NO) T-1140
1961 Sto Tulla Kallblodig Travare Tolly
1961-04-09 Hingst Hangar Kallblodig Travare Ronicka 13239
1961-05-09 Sto Eljana Kallblodig Travare Soljana
1961-05-19 Sto Mari Kallblodig Travare Heivina (NO) NT 57
1961-06-15 Sto Kora Lill NT 83 Kallblodig Travare Kora IV
1961-06-16 Valack Rane Kallblodig Travare Röa
1961-06-19 Hingst Gylve Kallblodig Travare Gylva NT 53
1961-06-20 Valack Baus Tor Kallblodig Travare Toralita
1962 Hingst Basse Kallblodig Travare Redies
1962 Sto Wallenstina Kallblodig Travare Marstösen
1962-05-15 Sto Bausi Kallblodig Travare Orris 12298
1962-05-15 Valack Irak Kallblodig Travare Aspi (NO) T-20053
1962-05-15 Valack Wallenstein Kallblodig Travare Cita
1962-05-17 Sto Fröken Kallblodig Travare Soljana
1962-05-29 Sto Lyckja Kallblodig Travare Kri Kri
1962-06-03 Sto Bausborka Kallblodig Travare Didoborka 17774
1962-06-12 Hingst Bausgubben NT 43 Kallblodig Travare Tornora
1962-06-12 Sto Baussnoppa Kallblodig Travare Cita Lill
1962-06-15 Sto Bauskickan Kallblodig Travare Remindana
1962-06-16 Sto Bausina Kallblodig Travare Ina
1962-06-16 Sto Fixa Kallblodig Travare Fixbruden
1962-07-03 Sto Ånny Kallblodig Travare Kora IV
1962-07-07 Sto Franka Kallblodig Travare Jurmina
1963 Hingst Avagutten Kallblodig Travare Brittsol 18061
1963 Hingst Banjo Kallblodig Travare Brenda 17496
1963 Hingst Bausbläs Kallblodig Travare Bläsa
1963 Valack Bausdex Kallblodig Travare Indexbruna
1963 Sto Bausflickan Kallblodig Travare Veima
1963 Hingst Bausing Kallblodig Travare Herda NT 58
1963 Hingst Bauskungen Kallblodig Travare Herdjana NT 60
1963 Valack Bausmon Kallblodig Travare Hermona
1963 Valack Cello (52) Kallblodig Travare Centara (52)
1963 Hingst Dejgutt Kallblodig Travare Dejva 16811
1963 Hingst Gyllenpojken Kallblodig Travare Gyllenbläsa
1963 Sto Lill Tore Kallblodig Travare Torma
1963 Sto Wonny Nordsvensk Brukshäst Herny
1963-03-21 Sto Juka Kallblodig Travare Bedora
1963-04-26 Sto Jama Kallblodig Travare Romina
1963-05-02 Hingst Ponter Kallblodig Travare Dalfuxa
1963-05-05 Valack Basing Kallblodig Travare Herdsine
1963-05-13 Sto Baunetta Kallblodig Travare Hekina
1963-05-17 Valack Flygutt Kallblodig Travare Tora Flyvinn
1963-05-21 Valack Basso Kallblodig Travare Sokka N 21351
1963-05-21 Sto Baus Mona Kallblodig Travare Limona
1963-05-27 Sto Pyrola Kallblodig Travare Lill Pyla 15188
1963-05-28 Valack Alsino Kallblodig Travare Serilja
1963-05-28 Valack Drott Kallblodig Travare Toralita
1963-06-02 Sto Bavina Kallblodig Travare Vinnzora
1963-06-03 Sto Bausa Kallblodig Travare Remora 18162
1963-06-03 Valack Bauspilen Kallblodig Travare Lill Patti
1963-06-03 Valack Sällgutt Kallblodig Travare Sällvi
1963-06-08 Valack Basjung Kallblodig Travare Junghild 14745
1963-06-08 Sto Baus Ann Kallblodig Travare Remindana
1963-06-10 Sto Baustösen Kallblodig Travare Remona 18386
1963-06-11 Sto Runetta Kallblodig Travare Runa
1963-06-13 Sto Bina Kallblodig Travare Ina
1963-06-13 Valack Kalle Baus Kallblodig Travare Kally
1963-06-13 Sto Sorema Kallblodig Travare Solrema
1963-06-15 Valack Driv Kallblodig Travare Pia Rem
1963-06-17 Valack Bauslyn Kallblodig Travare Molyna
1963-06-18 Sto Stjärnbausa Kallblodig Travare Silvermona 14007
1963-06-19 Sto Pylana B. Kallblodig Travare Pylana
1963-06-20 Sto Bausjunga Kallblodig Travare Jungvina
1963-06-21 Sto Bausvi Kallblodig Travare Toravind
1963-06-21 Valack Tingal Kallblodig Travare Fennia 15954
1963-06-22 Valack Villbas Kallblodig Travare Vinga
1963-07-04 Valack Juvigutten Kallblodig Travare Juvi 18136
1963-07-04 Sto Ås Gimla Kallblodig Travare Heivina (NO) NT 57
1963-07-10 Sto Stjärnbläsa Kallblodig Travare Torvinnbläsa
1964 Hingst Bausbell Kallblodig Travare Bellina
1964 Valack Bausdan Kallblodig Travare Remindana
1964 Valack Bausrapp Kallblodig Travare Rappremina 14350
1964 Sto Bramina Kallblodig Travare Ramina
1964 Hingst Roppe Kallblodig Travare Prila
1964 Sto Åsta Kallblodig Travare Tory
1964-04-12 Valack Bausbrun Kallblodig Travare Hisketösen 17904
1964-04-23 Valack Gutten Kallblodig Travare Lillian NT 87
1964-04-29 Sto Gnia Kallblodig Travare Pavindocka
1964-05-04 Valack Corus Kallblodig Travare Cornita
1964-05-09 Sto Skimra Kallblodig Travare Toreia
1964-05-13 Sto Bausdocka Kallblodig Travare Norvinndocka
1964-05-13 Sto Baussokka Kallblodig Travare Pava
1964-05-16 Sto Bauslill Kallblodig Travare Toba
1964-05-16 Sto Fuxbläsa Kallblodig Travare Gula Czari NT 48
1964-05-20 Hingst Gyllengutt Kallblodig Travare Gyllen Siv 18556
1964-05-20 Sto Kansy Kallblodig Travare Hersy
1964-05-21 Valack Fuxpilen Kallblodig Travare Tordina
1964-05-24 Hingst Guttorm Kallblodig Travare Moricka NT 105
1964-05-24 Sto Tullemor Kallblodig Travare Tolly
1964-05-26 Valack Gusten Kallblodig Travare Pusti
1964-05-27 Sto Pasy Kallblodig Travare Passiv
1964-05-29 Valack Basen Kallblodig Travare Ralessa
1964-05-29 Sto Gardola Kallblodig Travare Herdola
1964-05-31 Hingst Hovsgutten Kallblodig Travare Nellie NT 107
1964-06-05 Hingst Gutt Kallblodig Travare Triva
1964-06-05 Valack Jämtgubben Kallblodig Travare Torinta
1964-06-06 Sto Berli Kallblodig Travare Herli NT 64
1964-06-06 Valack Heddyson Kallblodig Travare Heddy
1964-06-09 Valack Boston Kallblodig Travare Ina
1964-06-09 Sto Norette Kallblodig Travare Nory
1964-06-10 Valack Bausmin Kallblodig Travare Minorra
1964-06-12 Hingst Bläsgutten Kallblodig Travare Kally
1964-06-17 Sto Bauselsa Kallblodig Travare Pavinelsa
1964-06-20 Sto Arona Kallblodig Travare Röa
1964-06-25 Sto Bausbruna Kallblodig Travare Solfuxa
1964-06-26 Sto Barona Kallblodig Travare Heressa NT 63
1964-06-27 Hingst Bellgutt Kallblodig Travare Bellis Bell 17949
1964-07-07 Sto Basola Kallblodig Travare Solana
1964-07-11 Sto Capriana Kallblodig Travare Caprina
1964-07-19 Sto Norba Kallblodig Travare Norbyllan
1964-07-29 Hingst Remgutt Kallblodig Travare Remissa
1965 Sto Lillsnärta Kallblodig Travare Perta
1965 Sto Pryda Kallblodig Travare Reminpia
1965 Valack Socken Kallblodig Travare Sokka N 21351
1965-03-27 Sto Bausnita Kallblodig Travare Toranita
1965-04-19 Sto Solspenda Kallblodig Travare Solrema
1965-05-07 Valack Bausfuxen Kallblodig Travare Fresty
1965-05-08 Valack Öjagutten Kallblodig Travare Öjatösen
1965-05-10 Sto Bamona Kallblodig Travare Hermona
1965-05-10 Valack Heilo Kallblodig Travare Herda NT 58
1965-05-18 Sto Baustärna Kallblodig Travare Alterna (NO) 17303
1965-05-25 Sto Baustina Kallblodig Travare Rappremina 14350
1965-05-25 Sto Fux Bausi Kallblodig Travare Toralita
1965-05-25 Hingst Mongutt Kallblodig Travare Moricka NT 105
1965-06-01 Valack Bassano Kallblodig Travare Passiv
1965-06-03 Valack Bausgutten Kallblodig Travare Fresta
1965-06-06 Valack Bauser Kallblodig Travare Herdlis
1965-06-07 Sto Batina Kallblodig Travare Reminbläsa
1965-06-07 Hingst Bausels Kallblodig Travare Pavinelsa
1965-06-11 Valack Näsgutten Kallblodig Travare Torvalla
1965-06-14 Sto Kallina Kallblodig Travare Kally
1965-06-27 Valack Tricken Kallblodig Travare Triva
1965-07-01 Sto Limra Kallblodig Travare Cericka NT 17
1965-07-05 Sto Tigermön Kallblodig Travare Tigrinna
1965-07-12 Sto Gnista Kallblodig Travare Torinta
1965-07-12 Sto Herlita Kallblodig Travare Herli NT 64
1965-07-22 Sto Molik Kallblodig Travare Moliana NT 103
1966 Sto Bausild Kallblodig Travare Junghild 14745
1966 Sto Bauslina Kallblodig Travare Herlina
1966 Sto Fjällfuxa Kallblodig Travare Fjällpia
1966 Valack Relinus Kallblodig Travare Relinta
1966 Hingst Spiltagutt NT 49 Kallblodig Travare Spilta 17272
1966 Hingst Trollgutt Kallblodig Travare Trollslända
1966-04-06 Sto Zozo Kallblodig Travare Soletta 13174
1966-04-15 Valack Baus Jan Kallblodig Travare Herdjana NT 60
1966-04-16 Sto Myrtärna Kallblodig Travare Mivora
1966-04-17 Valack Smack Kallblodig Travare Solana
1966-04-26 Sto Telma Kallblodig Travare Herma
1966-05-07 Sto Grossy Kallblodig Travare Toralita
1966-05-09 Valack Sundgutten Kallblodig Travare Glansnora
1966-05-12 Valack Bauspert Kallblodig Travare Perta
1966-05-13 Valack Bas Kallblodig Travare Pila
1966-05-13 Valack Heiro Kallblodig Travare Herda NT 58
1966-05-15 Valack Orstjärn Kallblodig Travare Orvina
1966-05-15 Valack Raminogutt Kallblodig Travare Remona 18386
1966-05-18 Valack Assur Kallblodig Travare Coreia
1966-05-20 Valack Ribar Kallblodig Travare Rina
1966-05-22 Hingst Bausgold Kallblodig Travare Remgoldy
1966-05-22 Sto Berga Kallblodig Travare Terja
1966-05-25 Valack Pylen Kallblodig Travare Tervina
1966-05-27 Valack Hurra Basen Kallblodig Travare Valenta 14011
1966-05-30 Sto Bausfuxa Kallblodig Travare Torella
1966-05-31 Hingst Bauspålle Kallblodig Travare Lill Pålla
1966-05-31 Sto Gnistan Kallblodig Travare Inger
1966-06-01 Sto Pusina Kallblodig Travare Farina
1966-06-02 Valack Martell Kallblodig Travare Cassia NT 12
1966-06-05 Sto Batseba Kallblodig Travare Frejvina
1966-06-09 Sto Kallsy Kallblodig Travare Kally
1966-06-10 Sto Sjungarbruden Kallblodig Travare Sjungartösen
1966-06-16 Sto Molly Bausen Kallblodig Travare Norlyna
1966-06-22 Sto Bauslög Kallblodig Travare Torlög
1966-06-23 Valack Jorm Kallblodig Travare Ullvali
1966-07-03 Valack Orgutt Kallblodig Travare Remora 18162
1966-07-04 Valack Moblixten Kallblodig Travare Mobysvarta 18879
1966-07-11 Valack Brigham Kallblodig Travare Corlina
1966-07-12 Sto Bausetta Kallblodig Travare Gretta
1967-02-25 Valack Nalo Kallblodig Travare Nory
1967-04-01 Valack Bale Kallblodig Travare Alena
1967-04-23 Sto Bossa Kallblodig Travare Vossi Gei (utslagen)
1967-04-29 Hingst Ilgutt Kallblodig Travare Ilka
1967-05-07 Sto Felinda Kallblodig Travare Orrelsa
1967-05-07 Sto Salina Kallblodig Travare Herdylill NT 62
1967-05-14 Valack Prins Baus (52) Kallblodig Travare Patina (52)
1967-05-18 Valack Donnagutt Kallblodig Travare Donna
1967-05-21 Valack Torbas Kallblodig Travare Torina
1967-05-28 Sto Baussola Kallblodig Travare Resola 18195
1967-05-28 Valack If Kallblodig Travare Ullvali
1967-06-06 Sto Gunda Kallblodig Travare Glida NT 42
1967-06-15 Sto Juttan Kallblodig Travare Tuttan
1967-06-17 Valack Guttall Kallblodig Travare Allytösen
1967-07-01 Valack Gyllbe Kallblodig Travare Gyllna
1967-07-06 Sto Bausmön Kallblodig Travare Remella 15236
1967-07-06 Valack Sorellgutt Kallblodig Travare Sorella
1967-08-10 Sto Laina Kallblodig Travare Lorina 18390
1968 Hingst Isgutt Kallblodig Travare Isa Vinn NT 68
1968-04-30 Sto Nory Ann Kallblodig Travare Nory
1968-05-06 Valack Hidd (83) Kallblodig Travare Leily (83)
1968-05-30 Valack Bausvik Kallblodig Travare Vikstråla
1968-06-11 Sto Saba Express Kallblodig Travare Solly
1968-06-17 Hingst Solgutt Kallblodig Travare Soly
1968-06-19 Valack Karpus Kallblodig Travare Ronex
1968-07-09 Sto Wojnica Kallblodig Travare Bristolstjerna
1969-04-07 Sto Jorund Kallblodig Travare Mindina
1969-05-10 Hingst Pisco Kallblodig Travare Romina
1969-05-17 Hingst Lubigutt Kallblodig Travare Lubina NT 93
1969-05-24 Hingst Fallgutt Kallblodig Travare Fallflicka NT 34
1969-05-29 Sto Guldis Kallblodig Travare Pasona
1969-05-29 Hingst Hammarvind Kallblodig Travare Hammartösen
1969-05-31 Valack Nästelprinsen Kallblodig Travare Didoborka 17774
1969-06-22 Valack Jonte Kallblodig Travare Parry
1970-05-23 Sto Bausfröken Kallblodig Travare Orrings Tindra
1970-05-24 Sto Haldatösen Kallblodig Travare Halda
1970-05-26 Valack Blåsgutt Kallblodig Travare Juniba
1970-07-06 Sto Bauseira Kallblodig Travare Terja
1971-04-02 Sto Sorry Kallblodig Travare Fresta
1971-04-27 Sto Bausprila Kallblodig Travare Herdsine
1971-05-08 Hingst Ponken Kallblodig Travare Priska
1971-05-12 Valack Alvgutt Kallblodig Travare Allvina
1971-05-16 Sto Sokrata Kallblodig Travare Pavilja
1971-05-20 Sto Haratösen Kallblodig Travare Solly
1971-05-20 Valack Piggutt Kallblodig Travare Lill Anna
1971-05-21 Valack Glansgutt Kallblodig Travare Stega
1971-05-30 Valack Gutor Kallblodig Travare Torlis
1971-06-02 Valack Ytterå Bläsen Kallblodig Travare Yttra
1971-06-11 Sto Betula Kallblodig Travare Soltula
1971-06-14 Sto Bausvina Kallblodig Travare Gullvina
1971-06-14 Valack Kalmus Kallblodig Travare Kally
1971-06-15 Sto Vanja Kallblodig Travare Leika
1971-06-23 Sto Ockra Kallblodig Travare Röa
1971-06-30 Valack Bauspål Kallblodig Travare Pålmi
1971-08-11 Valack Järvas Kallblodig Travare Lill Järva
1972 Sto Ersbo Glada Nordsvensk Brukshäst Ersbotula
1972-03-27 Sto Doriana Kallblodig Travare Jatsi
1972-04-15 Hingst Tormigutt Kallblodig Travare Tormi
1972-05-02 Sto Elbausa Kallblodig Travare Elmora
1972-05-05 Valack Borex Kallblodig Travare Ronex
1972-05-06 Sto Målstatösen Kallblodig Travare Torlina
1972-05-07 Valack Bajur Kallblodig Travare Hevy NT 65
1972-05-12 Sto Basjuna Kallblodig Travare Junett
1972-05-16 Sto Ödstösa Kallblodig Travare Torsiva
1972-05-19 Hingst Modo Kallblodig Travare Toralita
1972-05-20 Hingst Jämtbaus Kallblodig Travare Torlis
1972-05-25 Hingst Buspojken Kallblodig Travare Lill Anna
1972-05-27 Sto Borgaflickan Kallblodig Travare Spiltaflickan
1972-06-01 Valack Toskagutt Kallblodig Travare Toska Tidemand
1972-06-06 Sto Bauszita Kallblodig Travare Hagalill NT 55
1972-06-06 Valack Monman Kallblodig Travare Monvinda
1972-06-18 Sto Bausvilda Kallblodig Travare Vilddjuret
1972-06-20 Sto Extra Kallblodig Travare Fåkra
1972-06-21 Hingst Bam Kallblodig Travare Mo Lisa NT 104
1972-07-02 Sto Bylinda Kallblodig Travare Bolva W.
1972-07-05 Sto Torkulla Kallblodig Travare Terja
1972-07-06 Sto Borgutta Kallblodig Travare Vinella
1972-07-16 Sto Gussi Kallblodig Travare Hagatösen
1972-07-18 Valack Bausrem Kallblodig Travare Remora 18162
1972-07-18 Sto Sindy Baus Kallblodig Travare Gideå
1973-03-25 Valack Rappgutt Kallblodig Travare Pusti
1973-04-06 Sto Välja Kallblodig Travare Jatsi
1973-04-11 Hingst Hegel Kallblodig Travare Lill Järva
1973-04-25 Sto Dalpyla Kallblodig Travare Pylana
1973-05-17 Sto Ödsgylla Kallblodig Travare Torsiva
1973-05-20 Sto Borzita A. Kallblodig Travare Ronex
1973-05-21 Sto Bausmi Kallblodig Travare Pålmi
1973-05-23 Valack Vibor Kallblodig Travare Vinella
1973-05-25 Sto Basa Kallblodig Travare Fressa
1973-05-26 Sto Baina Kallblodig Travare Finntora
1973-05-26 Sto Tutteliva Kallblodig Travare Minka
1973-05-29 Sto Baus Lisa Kallblodig Travare Mo Lisa NT 104
1973-05-29 Sto Vildfuxa Kallblodig Travare Zaria
1973-06-01 Valack Målstabläsen Kallblodig Travare Lill Anna
1973-06-02 Valack Minkagutten Kallblodig Travare Minkatösen
1973-06-18 Sto Somi Kallblodig Travare Gideå
1973-06-23 Sto Tuna Kallblodig Travare Terja
1973-06-25 Sto Skutti Bass Kallblodig Travare Vilddjuret
1973-07-21 Hingst Nordgårds Frej Kallblodig Travare Cornelia
1974-04-11 Sto Bauna Kallblodig Travare Glaina
1974-04-20 Valack Borgagutt Kallblodig Travare Spiltaflickan
1974-04-27 Sto Spiltana Kallblodig Travare Spilta Best
1974-04-30 Sto Mitza Kallblodig Travare Steggärda
1974-05-03 Hingst Ringstagutt Kallblodig Travare Mo Lisa NT 104
1974-05-14 Valack Bauspeter Kallblodig Travare Peterli
1974-06-03 Valack Morgutt Kallblodig Travare Herdmor
1974-06-13 Sto Larmtösen Kallblodig Travare Silverflicka
1974-06-20 Hingst Litagutt Kallblodig Travare Frejlita
1974-06-25 Sto Primella Kallblodig Travare Prella
1974-06-29 Valack Mollygutt Kallblodig Travare Tormolly
1974-08-11 Sto Yra Kallblodig Travare Herdsine
1975-01-18 Sto Cegutta Kallblodig Travare Sevilja
1975-04-09 Hingst Järven Kallblodig Travare Lill Järva
1975-04-11 Sto Spiltagull Kallblodig Travare Spilta Best
1975-05-04 Valack Skuggfaxe Kallblodig Travare Glaina
1975-05-10 Hingst Jormen Kallblodig Travare Pavinbruna
1975-05-20 Hingst Måltas Baus Kallblodig Travare Hagalill NT 55
1975-05-20 Sto Månlova Kallblodig Travare Stegglova
1975-06-06 Sto Målla Kallblodig Travare Jatsi
1975-06-09 Valack Present Kallblodig Travare Steggärda
1975-06-27 Hingst Mälgsandgutten Kallblodig Travare Gjönnita
1975-07-16 Hingst Fuxman Kallblodig Travare Pusti
1976-03-25 Valack Borgen Kallblodig Travare Spiltaflickan
1976-05-03 Sto Vikstjärna Kallblodig Travare Herdsine
1976-05-08 Valack Husku Kallblodig Travare Holmcenta
1976-05-12 Sto Dyrpålla Kallblodig Travare Glaina
1976-05-17 Hingst Libaus Kallblodig Travare Liria
1976-05-18 Sto Erika Baus Kallblodig Travare Frejra
1976-05-21 Hingst Vingutt Kallblodig Travare Tervina
1976-05-22 Hingst Bausman Kallblodig Travare Petrisa
1976-06-05 Sto Lill Björna Kallblodig Travare Urva
1976-06-05 Sto Litatösen Kallblodig Travare Frejlita
1976-06-14 Sto Jatsiba Kallblodig Travare Jatsi
1976-06-25 Sto Bauspärla (52) Kallblodig Travare Sarina (52)
1976-07-11 Sto Horga Kallblodig Travare Horka
1976-07-21 Hingst Toskus Kallblodig Travare Toska Tidemand
1977-03-29 Sto Spilta Marie Kallblodig Travare Spiltatösen
1977-05-05 Hingst Sloback Kallblodig Travare Tyme
1977-05-09 Hingst Hagar Kallblodig Travare Hagalill NT 55
1977-05-17 Hingst Jusgutt Kallblodig Travare Jusa
1977-05-30 Valack Jatsman Kallblodig Travare Jatsi
1978-04-18 Sto Basina (52) Kallblodig Travare Sarina (52)
1978-04-20 Sto Fagerbläsen Kallblodig Travare Fagertösen
1978-05-04 Sto Bausine Kallblodig Travare Herdsine
1978-07-15 Sto Baustida Kallblodig Travare Petrisa
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting