HäststamHäststam

Baus Tryggsön (NO)

C-9621

Kallblodig Travare, hingst

1941 hos Hans I. & Ø. Olsen, Norge
Profilbild

1949
Foto: Okänd


Färg: gulbrun

Stamtavla

Trygvald (NO)
Kallblodig Travare
Trygve (NO) T-66
Kallblodig Travare
Högnar N 1208
Dölehäst
Högne N 737
Dölehäst
Tulla N 1816
Dölehäst
Freia N 5446
Dölehäst
Trygg N 359
Dölehäst
Bella N 2398
Dölehäst
Busine (NO)
Kallblodig Travare
Busen (NO)
Kallblodig Travare
Omer II (NO)
Kallblodig Travare
Thekla
Dölehäst
Solida (NO)
Kallblodig Travare
Feliks N 448
Dölehäst
Alfa
Dölehäst
Baus Prinsa (NO)
Kallblodig Travare
Baus (NO)
Kallblodig Travare
Jakson (NO) T-42
Kallblodig Travare
Jak (NO) T-3
Kallblodig Travare
Prinsessa (NO)
Kallblodig Travare
Kora N 2164
Dölehäst
Njål V 239
Dölehäst
Suleika
Dölehäst
Dollarprinsessen N 7465
Dölehäst
Rap N 747
Dölehäst
Draupner N 613
Dölehäst
Dagny N 2313
Dölehäst
Daltypa N 3689
Dölehäst
Dalegutten N 210
Dölehäst
Forvesvarta
Dölehäst

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
1951 Sto Baja (NO) Kallblodig Travare Javari (NO) T-454
1951 Hingst Bausgutt (NO) N 1866 Kallblodig Travare Molynjenta (NO) N 21492
1951 Hingst Dally Bausen (NO) Kallblodig Travare Dally Mjölner (NO)
1951 Sto Forbausi (NO) Kallblodig Travare Aase Gyller (NO) T-965
1951 Sto Glavara (NO) Kallblodig Travare Gardi (NO)
1951 Sto Glima (NO) Kallblodig Travare Östby-Lilli (NO)
1951 Sto Klästad Terna (NO) Kallblodig Travare Omara (NO)
1951 Sto Spikna (NO) Kallblodig Travare Guri N 15043
1954 Sto Kora Bausson (NO) Kallblodig Travare Lise (NO)
1955 Valack Askeborken (NO) Kallblodig Travare Guri Simson (NO)
1955 Sto Dally Bausa (NO) Kallblodig Travare Dally Mjölner (NO)
1955 Sto Darvina (NO) Kallblodig Travare Darry (NO)
1955 Valack Sandor (NO) Kallblodig Travare Mokki (NO) T-986
1955 Sto Spiko (NO) Kallblodig Travare Gyller-Guri (NO)
1955 Hingst Tanner (NO) Kallblodig Travare Janka (NO)
1955 Sto Trygg Bausa (NO) Kallblodig Travare Gyller-Terna (NO)
1955 Sto Urdine (NO) Kallblodig Travare Frodine (NO)
1955-04-21 Hingst Baus Kallblodig Travare Sigrid-Attila (NO) T-723
1955-06-07 Valack Prins Tryggsön Kallblodig Travare Alterna (NO) 17303
1956 Sto Baus Tora (NO) Kallblodig Travare Krosby Tora (NO) T-1042
1956 Valack Bausar (NO) Kallblodig Travare Dally Mjölner (NO)
1956 Sto Bausmolla (NO) Kallblodig Travare Omer Molla (NO)
1956 Valack Dally Blesen (NO) Kallblodig Travare Kaprella (NO)
1956 Sto Freiagull (NO) Kallblodig Travare Freia (NO)
1956 Sto Norona (NO) Kallblodig Travare Normana (NO)
1956 Sto Torina (NO) Kallblodig Travare Hvamma (NO)
1956 Sto Tyra Bausen NT 207 Kallblodig Travare Trystorps-Tyra 11576
1956 Sto Ålsborka (NO) Kallblodig Travare Kleppan-Siri (NO)
1956-05-08 Valack Soltrygg Kallblodig Travare Soltorpa
1956-05-08 Valack Spolingen Kallblodig Travare Sol Tyra NT 162
1956-05-11 Valack Bråvin Kallblodig Travare Rypa (NO) T-1178
1956-05-16 Sto Tryggvi Kallblodig Travare Ettja
1956-05-28 Sto Silverbruden Kallblodig Travare Solcenta
1956-06-05 Valack Tryggson Kallblodig Travare Solglada
1956-06-06 Sto Lanterna Kallblodig Travare Eldora 16962
1956-06-10 Valack Tanne Trygg Kallblodig Travare Solostjärna
1956-06-15 Valack Hedebaus Kallblodig Travare Sävi 13345
1956-08-04 Valack Lille Tryggsön Kallblodig Travare Rona
1957 Sto Baus Ragni (NO) Kallblodig Travare Atlas Ravna (NO)
1957 Sto Borkbausa (NO) Kallblodig Travare Stjerneborka (NO)
1957 Sto Gyrid (NO) Kallblodig Travare Tofteterna (NO)
1957 Valack Kvit Baus (NO) Kallblodig Travare Borkny (NO)
1957 Sto Leonara (NO) Kallblodig Travare Lunara (NO)
1957 Hingst Lyngkongen (NO) Kallblodig Travare Stelma (NO)
1957 Sto Stjernebausa (NO) Kallblodig Travare Amaryll (NO)
1957-05-03 Sto Lynjenta (NO) Kallblodig Travare Lynhildjenta (NO)
1958 Sto Baus Åse (NO) Kallblodig Travare Buldra (NO)
1958 Valack Espen (NO) Kallblodig Travare Simla (NO)
1958 Sto Evy Bausa (NO) Kallblodig Travare Humla (NO) N 17183
1958 Hingst Trygg (NO) Kallblodig Travare Jetta (NO)
1958 Sto Vinstra (NO) Kallblodig Travare Hilde (NO)
1959 Sto Barda (NO) Kallblodig Travare Kari Gluntson (NO)
1959 Hingst Dally Tryggsön (NO) Kallblodig Travare Dally Mjölner (NO)
1959 Hingst Grans Bausen (NO) Kallblodig Travare Grans Terna (NO)
1959 Sto Iddebausa (NO) Kallblodig Travare Mailanda (NO)
1959 Hingst Tovar Tryggsön (NO) Kallblodig Travare Toftelill (NO)
1959-04-10 Valack Silvergrogg Kallblodig Travare Remiann
1959-04-15 Valack Baustrygg Kallblodig Travare Soltorpa
1959-04-16 Sto Lill Basan Kallblodig Travare Etra
1959-04-21 Valack Dolstjärn Kallblodig Travare Dolo
1959-04-25 Valack Åsak Kallblodig Travare Solbruden
1959-05-04 Sto Nancy Baus Kallblodig Travare Nancy B.
1959-05-08 Valack Lill Baus Kallblodig Travare Ruti
1959-05-09 Valack Basvinn Kallblodig Travare Ärla II
1959-05-10 Valack Rulle Tryggson Kallblodig Travare Laisola
1959-05-14 Sto Rona Baus Kallblodig Travare Rona
1959-05-15 Valack Baus King Kallblodig Travare Guttora
1959-05-18 Valack Baus Jarl Kallblodig Travare Piggelina
1959-05-19 Hingst Bausborken Kallblodig Travare Helmi 13123
1959-05-20 Valack Bausen Trygg Kallblodig Travare Pira
1959-06-16 Sto Goldessa NT 44 Kallblodig Travare Ingegärd
1959-06-19 Valack Friskytten Kallblodig Travare Lill Tolva
1960 Valack Bausrapp (NO) Kallblodig Travare Lailastjerna (NO)
1960 Sto Bitta (NO) Kallblodig Travare Inger (NO)
1960 Sto Cita Tryggson (52) Kallblodig Travare Satina (52)
1960 Sto Dally Blesa (NO) Kallblodig Travare Dally Molyn (NO)
1960 Valack Maks Tryggsön (NO) Kallblodig Travare Aase (NO)
1960 Valack Sepo (NO) Kallblodig Travare Toftelill (NO)
1960 Sto Silkebausa (NO) Kallblodig Travare Steggna (NO)
1960 Sto Sundsborka (NO) Kallblodig Travare Morita (NO)
1960 Sto Toftebausa (NO) Kallblodig Travare Toftejenta (NO)
1960-04-17 Hingst Trygg Baus Kallblodig Travare Pira
1960-05-03 Sto Cay Cyklon Kallblodig Travare Reina
1960-05-05 Sto Hejli Kallblodig Travare Hejra 13480
1960-05-07 Valack Bauspojken Kallblodig Travare Lill-Centa
1960-05-17 Sto Bausblomma Kallblodig Travare Blomma
1960-05-21 Sto Lill Silva Kallblodig Travare Silvri
1960-05-24 Sto Bassebrud Kallblodig Travare Solbruden
1960-05-25 Valack Blixten Kallblodig Travare Elita 13202
1960-05-27 Sto Lill Rakel Kallblodig Travare Lill Tolva
1960-06-10 Sto Bausstjärna Kallblodig Travare Bellvina
1960-06-17 Valack Solbaus Kallblodig Travare Sol Tyra NT 162
1960-06-24 Valack Prins Tryggson Kallblodig Travare Solbruna
1960-07-01 Sto Lill Trygga Kallblodig Travare Ceresliljan
1960-07-04 Hingst Tryggvinn Kallblodig Travare Majvi
1960-07-20 Sto Böna Kallblodig Travare Starkflickan NT 169
1960-08-01 Sto Ås Måna Kallblodig Travare Månklara
1960-08-03 Valack Baudin Kallblodig Travare Edina
1960-08-07 Valack Tryggprins Kallblodig Travare Solflickan
1960-08-17 Sto Omerbausa Kallblodig Travare Omerstjärna
1961 Valack Baus Dolvsönn (NO) Kallblodig Travare Dolvesvarta (NO)
1961 Valack Jan Tryggsön (NO) Kallblodig Travare Janny Stegg (NO)
1961 Sto Rekord Rosa (NO) Kallblodig Travare Marmonrosa (NO)
1961 Valack Tyri Bausen (NO) Kallblodig Travare Stegg Stripa (NO)
1961 Sto Virildokka (NO) Kallblodig Travare Viril (NO)
1962 Hingst Aabybausen (NO) Kallblodig Travare Åbya (NO)
1962 Valack Bauto (NO) Kallblodig Travare Toftelill (NO)
1962 Hingst Doffar (NO) Kallblodig Travare Bausa Jakken (NO)
1962 Sto Salova (NO) Kallblodig Travare Saloni (NO)
1962 Hingst Stegg Baus (NO) Kallblodig Travare Stegg Stripa (NO)
1962 Sto Thea (NO) Kallblodig Travare Spetella (NO)
1962 Sto Åshilda (NO) Kallblodig Travare Malli (NO)
1963 Sto Allki (NO) Kallblodig Travare Allima (NO)
1963 Sto Atle Bausa (NO) Kallblodig Travare Atle Hulda (NO)
1963 Sto Baus Gleda (NO) Kallblodig Travare Atlas Gläda (NO)
1963 Valack Baus Ola (NO) Kallblodig Travare Hegstjerna (NO)
1963 Sto Glatilla (NO) Kallblodig Travare Latilla (NO)
1963 Sto Mollybausa (NO) Kallblodig Travare Vik Molly (NO) T-1365
1963 Sto Sandakerbausa (NO) Kallblodig Travare Klangi (NO)
1963 Sto Skogli Bausa (NO) Kallblodig Travare Maytulla (NO)
1963 Sto Sol Sokka (NO) Kallblodig Travare Trygg Sölvi (NO)
1963-04-19 Valack Stjärnbaus Kallblodig Travare Ruti
1963-06-14 Valack From (NO) Kallblodig Travare Frigg (NO)
1964 Valack Donna Bausen (NO) Kallblodig Travare Donna Snippa (NO)
1964 Sto Tryggvina Kallblodig Travare Eldora 16962
1964 Hingst Ånebyborken (NO) Kallblodig Travare Tovrun (NO)
1964-05-15 Sto Carla Kallblodig Travare Solkajsa
1964-05-18 Valack Koster Kallblodig Travare Aspi (NO) T-20053
1965-06-25 Sto Baustora Kallblodig Travare Guttora
1965-07-03 Valack Rimbo Kallblodig Travare Sicki
1966 Sto Willmina (NO) Kallblodig Travare Sylfide Svarta (NO)
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting