HäststamHäststam

Norvinn (NO) T-224

C-19103

Kallblodig Travare, hingst

1947
Profilbild

Foto: Okänd

Stamböcker:
Norsk Traverstambok 224


Färg: brun

Stamtavla

Svanvinn (NO) T-133
Kallblodig Travare
Vardvin N 1283
Dölehäst
Dyril N 1212
Dölehäst
Björke N 1055
Dölehäst
Mira N 5786
Dölehäst
Gaushild N 9484
Dölehäst
Steinulv N 833
Dölehäst
Rugga N 5309
Dölehäst
Svanhilda (NO)
Kallblodig Travare
Fröy (NO)
Kallblodig Travare
Rap N 747
Dölehäst
Fröya
Dölehäst
Lenda (NO)
Kallblodig Travare
Kvass N 723
Dölehäst
Opdöla N 3158
Dölehäst
Norlirappa (NO)
Kallblodig Travare
Rappo (NO)
Kallblodig Travare
Alf (NO)
Kallblodig Travare
Gubben III (NO) T-47
Kallblodig Travare
Alfa N 5356
Dölehäst
Molly (NO)
Kallblodig Travare
Gange Rolv N 576
Dölehäst
 
Nordli Tausa (NO)
Kallblodig Travare
Norlisvarten (NO) T-128
Kallblodig Travare
Gelmin (NO) T-73
Kallblodig Travare
Nordlisvarta
Dölehäst
Lydia N 9173
Dölehäst
Toftner N 1031
Dölehäst
Lydia
Dölehäst

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
Sto Norlyst (NO) Kallblodig Travare Syrana Jakken (NO)
1954 Sto Norlyna (NO) Kallblodig Travare Lyngterna (NO)
1955 Sto Cenvina Kallblodig Travare Centora
1955 Sto Eos (NO) Kallblodig Travare Fujivara (NO)
1955 Hingst Görvinn Kallblodig Travare Görlin
1955 Sto Ingdalsfrökna (NO) Kallblodig Travare Ingdalsrita (NO)
1955 Hingst Kletus Kallblodig Travare Hamreblessa (NO) T-1337
1955 Sto Norbrisa (NO) Kallblodig Travare Östlandsdokka (NO)
1955 Hingst Nordlandsgutten (NO) Kallblodig Travare Ingmöy (NO)
1955 Sto Nortuppa (NO) Kallblodig Travare Opphaug Tuppa (NO)
1955 Valack Norvann Kallblodig Travare Simla
1955 Sto Norvi (52) Kallblodig Travare Solovi (52)
1955-07-24 Sto Norreida Kallblodig Travare Soleida
1956 Sto Norill (NO) Kallblodig Travare Steggmor (NO)
1956 Sto Norvinni (NO) Kallblodig Travare Libella (NO)
1957 Sto Brynjola Kallblodig Travare Solbrynja
1957 Sto Essvi Kallblodig Travare Essa
1957 Sto Frk.Norvinn (NO) Kallblodig Travare Molly Vilter (NO) T-1331
1957 Sto Hamrevesla (NO) Kallblodig Travare Hamresokka (NO)
1957 Sto Laika (NO) Kallblodig Travare Signor Seira (NO)
1957 Sto Nory NT 111 Kallblodig Travare Granola
1957-05-28 Sto Heivi Kallblodig Travare Heika (NO) T-695
1957-06-17 Sto Vinni NT 212 Kallblodig Travare Nipa
1958 Valack Barrvinn Kallblodig Travare Barry
1958 Valack Darrvinn (NO) Kallblodig Travare Darry (NO)
1958 Hingst Klarälven Kallblodig Travare Sätyelsa
1958 Hingst Livin Kallblodig Travare Lidis (NO)
1958 Sto Naila Kallblodig Travare Norstrandslaila 14867
1958 Hingst Norfjäll Kallblodig Travare Fjällfuxa
1958 Hingst Norrbest Kallblodig Travare Aronette 18058
1958 Hingst Norrvin Kallblodig Travare Solorita
1958 Valack Novis Kallblodig Travare Nivea
1958 Sto Pia Norvinn Kallblodig Travare Amanda
1958 Valack Stjärnnorvinn Kallblodig Travare Stjärnklara
1958-04-30 Sto Noritan Kallblodig Travare Björkötindra 7990
1958-05-08 Sto Netra Kallblodig Travare Etra
1958-05-14 Sto Norvina Kallblodig Travare Ina
1958-06-03 Valack Prins Norvinn Kallblodig Travare Lill Dansa
1958-06-10 Sto Norelsa Kallblodig Travare Erna
1958-06-16 Sto Norvinndocka Kallblodig Travare Myntdocka
1958-06-27 Sto Norisa Kallblodig Travare Cisa
1958-06-30 Sto Norvindy NT 110 Kallblodig Travare Solvindy
1959 Valack Frövin Kallblodig Travare Rudetösen
1959 Valack Hovids Gutten Kallblodig Travare Didostjärna
1959 Valack Londre Kallblodig Travare Londra
1959 Hingst Nettvin Kallblodig Travare Aronette 18058
1959 Sto Norgine Kallblodig Travare Essa
1959 Sto Norva Kallblodig Travare Allytösen
1959 Sto Norvinntösen Kallblodig Travare Åshild
1959 Valack Snärtvinn Kallblodig Travare Snärti
1959 Hingst Tjafs Kallblodig Travare Sokka-Remin (NO)
1959 Sto Vinola Kallblodig Travare Akla
1959-05-21 Sto Dovina Kallblodig Travare Soljana
1959-05-27 Sto Norblända Kallblodig Travare Solblända
1959-06-02 Sto Tanny NT 182 Kallblodig Travare Molyna
1959-06-03 Sto Norbyllan Kallblodig Travare Hovbyllan
1959-06-26 Sto Norlyna Kallblodig Travare Molly Vilter (NO) T-1331
1960 Hingst Clorvinn Kallblodig Travare Clorina 15586
1960 Hingst Lill Norvinn NT 11 Kallblodig Travare Ärla 18139
1960 Hingst Norbrun Kallblodig Travare Fagerlibruna (NO)
1960 Sto Norsina Kallblodig Travare Messina
1960 Sto Solhamra (NO) Kallblodig Travare Lynhamra (NO)
1960 Sto Vindisa Kallblodig Travare Disa 12925
1960-05-16 Sto Solnora Kallblodig Travare Solana
1960-05-29 Valack Eldnor Kallblodig Travare Triva
1961 Sto Elinora Kallblodig Travare Elka NT 29
1961 Hingst Norman Kallblodig Travare Brasa 14489
1961 Sto Norstegga Kallblodig Travare Sävina
1961 Valack Pirvinn Kallblodig Travare Pira
1961 Valack Sanna Norvinn Kallblodig Travare Valdstjärna
1961-05-09 Sto Lill Sarvi Kallblodig Travare Lill Sara
1961-05-14 Sto Norra Kallblodig Travare Sorla
1961-07-20 Valack Lyckeper Kallblodig Travare Remvaldstjärna
1962 Sto Gunn Norvinn (NO) Kallblodig Travare Ramona N 21847
1962 Sto Marmon Dokka (NO) Kallblodig Travare Greta Marmon (NO)
1962 Hingst Månvind Kallblodig Travare Månälva
1962 Sto Nora Bruna Kallblodig Travare Bruna
1962-06-12 Valack Marvinn Kallblodig Travare Jungmari
1962-06-29 Hingst Mopojken (18) Kallblodig Travare Midsommar (18)
1963 Sto Lillnora Kallblodig Travare Torinta
1963 Hingst Norrpojken Kallblodig Travare Ärla (NO)
1963 Sto Norrtiva Kallblodig Travare Triva
1963 Sto Norvega Kallblodig Travare Fagerlibruna (NO)
1963-05-30 Hingst Norbjörn Kallblodig Travare Tigra 15165
1963-06-10 Sto Pervina Kallblodig Travare Herli NT 64
1963-06-11 Sto Norexa Kallblodig Travare Morexa
1963-06-15 Valack Sanvinn Kallblodig Travare Sannie
1963-06-28 Sto Nolla Kallblodig Travare Valenta 14011
1963-08-05 Sto Yttra Kallblodig Travare Messina
1964 Sto Annemor (NO) Kallblodig Travare Mona Sigyn (NO) T-1396
1964 Sto Camilla N 23454 Dölehäst Reminetta (NO)
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting