HäststamHäststam

Ingmar (NO)

C-30425

Kallblodig Travare, hingst

1966 hos Eilif Schou, Norge
Profilbild

Foto: Mats Tysk


Färg: brun

Stamtavla

Marinus (NO)
Kallblodig Travare
Kvikk Sylfiden (NO)
Kallblodig Travare
Erlargubben (NO)
Kallblodig Travare
Erlar N 1345
Dölehäst
Gubben Sylfiden (NO) T-254
Kallblodig Travare
Gubben Sylfiden (NO) T-254
Kallblodig Travare
Salomon (NO) T-61
Kallblodig Travare
Tullik (NO)
Kallblodig Travare
Ljönna (NO) T-22578
Kallblodig Travare
Ljönar (NO) T-165
Kallblodig Travare
Trygve (NO) T-66
Kallblodig Travare
Flora N 10976
Dölehäst
Grasiös (NO)
Kallblodig Travare
Granit (NO)
Kallblodig Travare
Molla (NO) T-371
Kallblodig Travare
Inger (NO)
Kallblodig Travare
Steggbest (NO) T-233
Kallblodig Travare
Stegg (NO) T-169
Kallblodig Travare
Trygve (NO) T-66
Kallblodig Travare
Dalterna II (NO) T-201
Kallblodig Travare
Grasiös (NO)
Kallblodig Travare
Granit (NO)
Kallblodig Travare
Molla (NO) T-371
Kallblodig Travare
Komnesjenta (NO)
Kallblodig Travare
Gregus (NO)
Kallblodig Travare
Veslerauen (NO)
Kallblodig Travare
Grasiös (NO)
Kallblodig Travare
Omerlilja (NO)
Kallblodig Travare
Omergubben (NO)
Kallblodig Travare
Aunlilja (NO)
Kallblodig Travare

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
1970 Sto Caroline (NO) Kallblodig Travare Stjerne Dokka (NO)
1972 Sto Ingstad Stjerna (NO) Kallblodig Travare Fröy Stjerna (NO)
1972 Valack Jo Inge (NO) Kallblodig Travare Jonsokblesa (NO)
1972 Sto Jöril (NO) Kallblodig Travare Pepita (NO)
1972 Sto Raja (NO) Kallblodig Travare Hjally (NO)
1972 Sto Stjerne-Molly (NO) Kallblodig Travare Molly Jenta (NO)
1972 Sto Timid (NO) Kallblodig Travare Plata (NO)
1972 Sto Tinka (NO) Kallblodig Travare Hjalla (NO)
1972 Sto Vosse Vinja (NO) Kallblodig Travare Vossa (NO)
1972-05-17 Valack Ingmar j:r Kallblodig Travare Gittan
1973 Sto Inglina (NO) Kallblodig Travare Eli Håp (NO)
1973 Sto Ingmi (NO) Kallblodig Travare Sylfide Stjerna (NO)
1973 Hingst Lyngmin (NO) Kallblodig Travare Höylands Blesa (NO)
1973 Hingst Rappsvarten (NO) Kallblodig Travare Ågunn (NO)
1973-05-21 Sto Lyni (NO) Kallblodig Travare Lynmolly (NO)
1974 Sto Lyngmari (NO) Kallblodig Travare Lyngmöy (NO)
1974 Sto Nanna (NO) Kallblodig Travare Kristine Mollyn (NO)
1974 Hingst Prins Ingmar (NO) Kallblodig Travare Atlasmolla (NO)
1974 Hingst Spikus (NO) Kallblodig Travare Spikto (NO)
1974 Hingst Stranding (NO) Kallblodig Travare Strandjenta (NO)
1974 Hingst Tor Pjokken (NO) Kallblodig Travare Fröy Stjerna (NO)
1974 Hingst Ulsrud Kvikk (NO) Kallblodig Travare Perla (NO)
1974 Hingst Ulsrud Pjokken (NO) Kallblodig Travare Melissa (NO)
1974-07-12 Sto Ingvira (NO) Kallblodig Travare Viranta (NO)
1976 Sto Hotvedt Snella (NO) Kallblodig Travare Jerkmöy (NO)
1976 Hingst Torshov Vinn (NO) Kallblodig Travare Thora (NO)
1976-05-04 Hingst Finstadmort (NO) Kallblodig Travare Finstadpila (NO)
1977 Sto Mollmara (NO) Kallblodig Travare Atlasmolla (NO)
1978 Sto Evy Nok (NO) Kallblodig Travare Frk. Enok (NO)
1978 Hingst Hektor (NO) Kallblodig Travare Sjuba (NO)
1978 Hingst Ingemann (NO) Kallblodig Travare Löve Bausa (NO)
1978 Sto Ingine (NO) Kallblodig Travare Sylfide Blessa (NO)
1978 Sto Ingliss (NO) Kallblodig Travare Fosenseira (NO)
1978 Sto Krinilla (NO) Kallblodig Travare Ternelill (NO)
1978 Sto Röynsjenta (NO) Kallblodig Travare Röynstjerna (NO)
1978 Sto Vassfjelljenta (NO) Kallblodig Travare Sjurjenta (NO)
1979 Sto Ingmira (NO) Kallblodig Travare Valeterna (NO)
1980 Sto Ing Mari (NO) Kallblodig Travare Rubina Best (NO)
1980 Hingst Kasper (NO) Kallblodig Travare Prilar-Guri (NO)
1980 Sto Norheim Blessa (NO) Kallblodig Travare Gamvinni (NO)
1980 Hingst Skjeggemar (NO) Kallblodig Travare Skjeggebruna (NO)
1981 Sto Gransbleso (NO) Kallblodig Travare Kinge Stjerna (NO)
1982-04-18 Valack Ingo Tor Kallblodig Travare Greijerky
1982-04-22 Valack Jerking Kallblodig Travare Jerkpava
1982-04-30 Valack Borrmar Kallblodig Travare Borrvina
1982-05-01 Sto Jemma Kallblodig Travare Jema B.
1982-05-03 Sto Guld Mari Kallblodig Travare Vilaflickan
1982-05-05 Sto Ingmartösen Kallblodig Travare Kläpptösen
1982-05-06 Sto Mån Inga Kallblodig Travare Månflickan
1982-05-10 Sto Lill Marina Kallblodig Travare Bessy Best
1982-05-13 Hingst Tinderman Kallblodig Travare Jerktindra
1982-05-18 Valack Ajsing Kallblodig Travare Aja
1982-05-23 Sto Intilla Kallblodig Travare Kesola
1982-06-03 Valack Slogum King Kallblodig Travare Slogum Linn (NO)
1982-06-04 Sto Bjällsta Sessan Kallblodig Travare Minna Best
1982-06-05 Sto Inglova Kallblodig Travare Bestlova
1982-06-05 Hingst Ingvin Kallblodig Travare Jerker Dam
1982-06-09 Hingst Tringo Kallblodig Travare Treblinka
1982-06-21 Sto Imma Kallblodig Travare Myrfuxa
1982-06-27 Sto Cyrena Kallblodig Travare Hamreflickan
1982-06-28 Hingst Ingo Stegg Kallblodig Travare Mona Stegg
1982-07-04 Hingst Tillmar Kallblodig Travare Lycka Till
1982-07-14 Hingst Sporren Kallblodig Travare Sporrduva
1983 Valack Alm Viking (NO) Kallblodig Travare Finstad Gry (NO)
1983 Valack Ingulv (NO) Kallblodig Travare Frk.Ulvina (NO)
1983 Valack Röyns Kvikken (NO) Kallblodig Travare Röynskvikka (NO)
1983 Sto Silvelin (NO) Kallblodig Travare Norheimunn (NO)
1984-04-10 Valack Ingjald Kallblodig Travare Besetty
1984-04-15 Sto Lill Tuva (9) Kallblodig Travare Tuva (9) 20363
1984-04-27 Sto Maressa Kallblodig Travare Pavessa
1984-05-01 Valack Ingman Kallblodig Travare Fonita
1984-05-09 Hingst Manillo Kallblodig Travare Junetty
1984-05-17 Valack Ymergutten Kallblodig Travare Laina
1984-05-24 Valack Ingmind Kallblodig Travare Tyrminda
1984-05-29 Sto Solbetty Kallblodig Travare Solstegga
1984-06-28 Valack Oskar Kallblodig Travare Ols Stegga
1984-07-03 Sto Ing Skansa Kallblodig Travare Bro Skansa
1984-07-17 Valack Ingmarsgutten Kallblodig Travare Finstajäntan
1984-07-20 Sto Ida Kvick Kallblodig Travare Skarpvina
1985-04-13 Sto Inga Min Kallblodig Travare Anna Best
1985-04-24 Valack Ingress Kallblodig Travare Pavessa
1985-04-25 Sto Inga Stegg Kallblodig Travare Stegga Timotej
1985-04-30 Hingst Åsing Kallblodig Travare Fixina
1985-05-03 Sto Glans Inger Kallblodig Travare Glans Tofta
1985-05-07 Sto Tobausjäntan Kallblodig Travare Toba
1985-05-21 Hingst Tuving (9) Kallblodig Travare Tuva (9) 20363
1985-06-07 Valack Mauritz Kallblodig Travare Wahltofta
1985-06-13 Sto Skansfrigga Kallblodig Travare Bro Skansa
1985-06-16 Hingst Jingo Kallblodig Travare Jervina
1985-06-19 Hingst Solberry Kallblodig Travare Solflickan
1986 Hingst Rösholm Rönder (NO) Kallblodig Travare Ulsrud Terna (NO)
1987 Sto Ingmar Glitra (NO) Kallblodig Travare Kvikk Glitra (NO)
1987 Sto Ingståla (NO) Kallblodig Travare Kvikk Ståla (NO)
1987 Hingst Kvikkmar (NO) Kallblodig Travare Kvikk Lona (NO)
1988 Valack Ragmar (NO) Kallblodig Travare Ragella (NO)
1989 Valack Hans Ingmar (NO) Kallblodig Travare Kvikk Glitra (NO)
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting