HäststamHäststam

Lapp Lars (NO) T-1933

C-24943

Kallblodig Travare, hingst

1959 hos Johannes Kløvjan, Norge
Profilbild

Foto: Erik Widén

Stamböcker:
Norsk Traverstambok 1933


Tillhörig: uppfödaren
Färg: brun

Stamtavla

Årnseth Rauen (NO)
Kallblodig Travare
Remnor (NO) T-193
Kallblodig Travare
Remin (NO) T-170
Kallblodig Travare
Andöl Gyller (NO) T-76
Kallblodig Travare
Rebekka N 10525
Dölehäst
Vangne Nora (NO)
Kallblodig Travare
Vangne N 1270
Dölehäst
Fårajenta (NO)
Kallblodig Travare
Anny Margrete (NO)
Kallblodig Travare
Skaril (NO)
Kallblodig Travare
Gelmin (NO) T-73
Kallblodig Travare
Eva N 9545
Dölehäst
Ulnare (NO)
Kallblodig Travare
Hildar (NO)
Kallblodig Travare
Bruna
Dölehäst
Lappe Lisa (NO) T-1394
Kallblodig Travare
Stegg (NO) T-169
Kallblodig Travare
Trygve (NO) T-66
Kallblodig Travare
Högnar N 1208
Dölehäst
Freia N 5446
Dölehäst
Dalterna II (NO) T-201
Kallblodig Travare
Baus (NO)
Kallblodig Travare
Dalterna N 5645
Dölehäst
Vormgylla (NO)
Kallblodig Travare
Remin (NO) T-170
Kallblodig Travare
Andöl Gyller (NO) T-76
Kallblodig Travare
Rebekka N 10525
Dölehäst
Jonetta (NO)
Kallblodig Travare
Frigutt (NO)
Kallblodig Travare
Dalajenta
Dölehäst

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
1966 Hingst Lapp Erik (NO) Kallblodig Travare Flinka (NO)
1966 Sto Lapp Sara (NO) Kallblodig Travare Trosetstjerna N 21606
1966 Sto Reitlisa (NO) Kallblodig Travare Reitmolly (NO)
1967 Hingst Lapp Levin (NO) Kallblodig Travare Levina (NO)
1967 Sto Rantakari (NO) Kallblodig Travare Lynmara (NO)
1968 Sto Capella (NO) Kallblodig Travare Nortuppa (NO)
1968 Sto Fosenterna (NO) Kallblodig Travare Lynmara (NO)
1968 Valack Hegges Gutten (NO) Kallblodig Travare Frökena (NO)
1968 Sto Lapp Flinka (NO) Kallblodig Travare Sigra (NO)
1968 Sto Lappi (NO) Kallblodig Travare Mjölna Molvin (NO)
1968 Sto Lappmona (NO) Kallblodig Travare Monetta (NO)
1968 Valack Lappson (NO) Kallblodig Travare Hegge Lena (NO)
1968 Valack Perle Lars (NO) Kallblodig Travare Gamperla (NO)
1968 Hingst Reitlappen (NO) Kallblodig Travare Reitmolly (NO)
1968 Hingst Roger (NO) T-2101 Kallblodig Travare Primula (NO)
1968 Sto Skarsblessa (NO) Kallblodig Travare Sylvermöy (NO)
1968 Hingst Skjegge Blessen (NO) Kallblodig Travare Mollmix (NO)
1969 Sto Lapp Fjära (NO) Kallblodig Travare Steggfjaera (NO)
1969 Sto Reitlappa (NO) Kallblodig Travare Reitmolly (NO)
1969 Hingst Sokkeprins (NO) Kallblodig Travare Fröken Attila (NO)
1970 Sto Averstadvinni (NO) Kallblodig Travare Gransvinni (NO)
1970 Hingst Klaff (NO) Kallblodig Travare Spetella (NO)
1970 Hingst Vardar (NO) Kallblodig Travare Gjönnhild (NO)
1971 Sto Frk.Fina (NO) Kallblodig Travare Steggfjaera (NO)
1971 Sto Lapplilja (NO) Kallblodig Travare Vikan Lilli (NO)
1971 Sto Lumara (NO) Kallblodig Travare Luni (NO)
1971-05-17 Sto Lapploma Kallblodig Travare Solmi
1971-06-23 Sto Lanilla Kallblodig Travare Sonilla
1971-07-13 Hingst Lars Joel Kallblodig Travare Pusti
1972 Sto Lunblessa (NO) Kallblodig Travare Luni (NO)
1973 Sto Dovresokka (NO) Kallblodig Travare Fjöra N 22665
1973 Hingst Gjeiteblessen (NO) Kallblodig Travare Gjeite Blessa (NO)
1973 Sto Lapp-Lisa N 24139 Dölehäst Bruna
1974 Sto Athine (NO) Kallblodig Travare Nesfrid (NO)
1974 Sto Bläs-Lisa (NO) Kallblodig Travare Bläs Flikka (NO)
1974 Hingst Bork Lars (NO) Kallblodig Travare Höylands Blesa (NO)
1974 Sto Lappe Jenta (NO) Kallblodig Travare Gry Janka (NO)
1974 Hingst Ronson (NO) Kallblodig Travare Leonara (NO)
1975 Hingst Björklia Pålle (NO) Kallblodig Travare Flyndra (NO)
1975 Sto Grans Lappi (NO) Kallblodig Travare Grans Pia (NO)
1975 Sto Hvattina (NO) Kallblodig Travare Linjerva (NO)
1975 Sto Lapp Rosa (NO) Kallblodig Travare Grans Perla (NO)
1975 Sto Lapp Vira (NO) Kallblodig Travare Muntra (NO)
1975 Sto Lappraudi (NO) Kallblodig Travare Tordentexa (NO)
1975 Sto Lars Mira (NO) Kallblodig Travare Bestmira (NO)
1975 Sto Vital Rosa (NO) Kallblodig Travare Vital-Stjerna (NO)
1976 Hingst Björkligutten (NO) Kallblodig Travare Flyndra (NO)
1976 Valack Duar (NO) Kallblodig Travare Ova (NO)
1976 Sto Kipjenta (NO) Kallblodig Travare Kipsi (NO)
1976 Sto Lökke Lappa (NO) Kallblodig Travare Ritablessa (NO)
1976-07-14 Sto Galina Kallblodig Travare Galeja
1977 Hingst Björke Lars (NO) Kallblodig Travare Vikastjerna (NO)
1977 Hingst Ranta Lars (NO) Kallblodig Travare Ranita (NO)
1978 Sto Lapp Bruno (NO) Kallblodig Travare Bekk Lilja (NO)
1978 Sto Lapp Totti (NO) Kallblodig Travare Eorosa (NO)
1979 Sto Heggvinni (NO) Kallblodig Travare Nettina (NO)
1979 Hingst Jevnaker-Gråen Dölehäst Igelsrudsvarta II N 24581
1979 Sto Lappemari (NO) Kallblodig Travare Vardhild (NO)
1981 Sto Guri-Lappa (NO) Kallblodig Travare Guri Malla (NO)
1981 Sto Lapp Frida (NO) Kallblodig Travare Fridvira (NO)
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting