HäststamHäststam

Lyngsvarten (NO)

NK-790510

Kallblodig Travare, hingst

1979 hos Bjarne Gravdal, Norge
Profilbild

Foto: Erik Widén

Stamtavla

Pilmin (NO)
Kallblodig Travare
Jahn Piril (NO)
Kallblodig Travare
Jahn Sjur (NO) T-254
Kallblodig Travare
Steggbest (NO) T-233
Kallblodig Travare
Ljönna (NO) T-22578
Kallblodig Travare
Åreskjold Flicka (NO)
Kallblodig Travare
Drivar (NO)
Kallblodig Travare
Åreskjold Sussi (NO)
Kallblodig Travare
Mindi (NO)
Kallblodig Travare
Mindin (NO) T-226
Kallblodig Travare
Stjerneprins (NO) T-122
Kallblodig Travare
Minda (NO) T-730
Kallblodig Travare
Toftestjerna (NO) T-259
Kallblodig Travare
Toftegubben (NO)
Kallblodig Travare
Gubben Sylfiden (NO) T-254
Kallblodig Travare
Lyngmöy (NO)
Kallblodig Travare
Kaprell (NO) T-275
Kallblodig Travare
Steggtor (NO)
Kallblodig Travare
Stegg (NO) T-169
Kallblodig Travare
Krosby Tora (NO) T-1042
Kallblodig Travare
Kaprella (NO)
Kallblodig Travare
Nordstjern (NO) T-153
Kallblodig Travare
Dally (NO) T-206
Kallblodig Travare
Sölvmöy (NO)
Kallblodig Travare
Sölv Stegg (NO)
Kallblodig Travare
Stegg (NO) T-169
Kallblodig Travare
Sylvia (NO)
Kallblodig Travare
Gilmöy (NO)
Kallblodig Travare
Gilmaks (NO)
Kallblodig Travare
Möyfrid (NO)
Kallblodig Travare

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
Sto Mehlsogna (NO) Kallblodig Travare Björka Liv (NO)
1985 Valack Asklibest (NO) Kallblodig Travare Eljahna (NO)
1985 Sto Elbruna (NO) Kallblodig Travare Eljanka (NO)
1985 Valack Hallingmin (NO) Kallblodig Travare Hallingtuppa (NO)
1985 Hingst Karell (NO) Kallblodig Travare Finstadkari (NO)
1985 Sto Lyngaka (NO) Kallblodig Travare Anica (NO)
1985 Sto Myr Stjerna (NO) Kallblodig Travare Pål Stjerna (NO)
1985 Hingst Sjölblesen (NO) Kallblodig Travare Glov Frökna (NO)
1985 Sto Vågperla (NO) Kallblodig Travare Haakeperla (NO)
1985-04-28 Valack Jan Ross (NO) Kallblodig Travare Piril Donna (NO)
1985-04-29 Valack Lynvingen (NO) Kallblodig Travare Nilblessa (NO)
1985-05-31 Valack Rönningblesen (NO) Kallblodig Travare Årnsethlisa (NO)
1986 Sto Ann (NO) Kallblodig Travare Bob Line (NO)
1986 Hingst Bergbest (NO) Kallblodig Travare Kongsåse (NO)
1986 Sto Bles Vilja (NO) Kallblodig Travare Stjerne Tove (NO)
1986 Sto Mai Jensi (NO) Kallblodig Travare Fröy Jensi (NO)
1986 Sto Rolandsbesta (NO) Kallblodig Travare Stjernebesta (NO)
1986 Hingst Smart Snippen (NO) Kallblodig Travare Norheim Lill (NO)
1986 Valack Travolta (NO) Kallblodig Travare Tulli Stjerna (NO)
1986 Sto Tronja (NO) Kallblodig Travare Neslands Perla (NO)
1986-05-01 Valack Ludden (NO) Kallblodig Travare Jahnmina (NO)
1986-06-18 Sto Erna Kvikk (NO) Kallblodig Travare Ranka Piril (NO)
1986-07-25 Valack Löve Sprinten (NO) Kallblodig Travare Heifrigga (NO)
1987 Hingst Baiagast (NO) Kallblodig Travare Sjöstjerna (NO)
1987 Valack Bitin (NO) Kallblodig Travare Bittina (NO)
1987 Sto Borgmöy (NO) Kallblodig Travare Kvikksi (NO)
1987 Sto Charmjenta (NO) Kallblodig Travare Charmöy (NO)
1987 Sto Haaps Flikka (NO) Kallblodig Travare Dubspenta (NO)
1987 Sto Toppen (NO) Kallblodig Travare Finstad Gro (NO)
1987-03-28 Sto Lena (NO) Kallblodig Travare Stine (NO)
1987-04-24 Sto Särheims Bente (NO) Kallblodig Travare Särheims Flikka (NO)
1987-05-30 Sto Steigen Wilma (NO) Kallblodig Travare Lödina (NO)
1987-06-17 Hingst Lyngborken (NO) Kallblodig Travare Anica (NO)
1988 Sto Siv Dalen (NO) Kallblodig Travare Norheim Siv (NO)
1988 Sto Sognelinn (NO) Kallblodig Travare Sognejenta (NO)
1988-04-27 Sto Milenda (NO) Kallblodig Travare Milia (NO)
1988-05-24 Sto Kine Lill (NO) Kallblodig Travare Kiina (NO)
1988-05-26 Hingst Skjoldsvarten (NO) Kallblodig Travare Pil Jerka (NO)
1988-06-18 Hingst Lönsvollsvarten (NO) Kallblodig Travare Slogum Perla (NO)
1988-06-18 Valack Riddaren (NO) Kallblodig Travare Finstadkari (NO)
1989 Hingst Eidslyn (NO) Kallblodig Travare Eidsmolly (NO)
1989 Sto Helisokka (NO) Kallblodig Travare Smörli Sokka (NO)
1989 Sto Jonrun (NO) Kallblodig Travare Granrun (NO)
1989 Sto Vika Tora (NO) Kallblodig Travare Vika Kari (NO)
1989-03-21 Valack Inger Prinsen (NO) Kallblodig Travare Jani Kvikka (NO)
1989-04-22 Sto Eidslynga (NO) Kallblodig Travare Eidsjerka (NO)
1989-05-07 Hingst Lamon Svarten (NO) Kallblodig Travare Bröttum Jansi (NO)
1989-05-07 Hingst Salsnes Lyngen (NO) Kallblodig Travare Perle Vira (NO)
1989-05-17 Hingst Snärtgutt (NO) Kallblodig Travare Snärtstrimma
1989-05-20 Hingst Skjeppe Lyn (NO) Kallblodig Travare Skjeppe Mai (NO)
1989-05-26 Hingst Salsnes Lars (NO) Kallblodig Travare Salsnes Vira (NO)
1989-05-26 Valack Vassfjell Gutten (NO) Kallblodig Travare Vassfjelljenta (NO)
1990 Valack Martin (NO) Kallblodig Travare Satilla (NO)
1990 Sto Tildestjerna (NO) Kallblodig Travare Tilde Terna (NO)
1990 Sto Torden June (NO) Kallblodig Travare Torden Tove (NO)
1990-05-03 Valack Lykke Svarten (NO) Kallblodig Travare Helminsjura (NO)
1990-05-15 Sto Maud Mollyn (NO) Kallblodig Travare Nanna (NO)
1990-05-16 Hingst Voje Baus (NO) Kallblodig Travare Nordli Tulla (NO)
1990-05-25 Hingst Pajaprins (NO) Kallblodig Travare Paja (NO)
1990-05-30 Valack Vibergs Pil (NO) Kallblodig Travare Rödsara (NO)
1990-06-20 Sto Spik Lynga (NO) Kallblodig Travare Spik Tulla (NO)
1990-07-02 Hingst Linksvarten (NO) Kallblodig Travare Linka (NO)
1991 Sto Eike Vinna (NO) Kallblodig Travare Rapplill (NO)
1991 Sto Grans Texa (NO) Kallblodig Travare Texika (NO)
1991 Sto Kamomilla (NO) Kallblodig Travare Aker Vinda (NO)
1991 Sto Moe Vilja (NO) Kallblodig Travare Lund Blessa (NO)
1991-04-19 Hingst Astor (NO) Kallblodig Travare Hendina (NO)
1991-05-11 Sto Findal Frökna (NO) Kallblodig Travare Ar Senta (NO)
1991-05-28 Valack Oggsvarten (NO) Kallblodig Travare Ogghild (NO)
1991-06-14 Sto Östmo Stjerna (NO) Kallblodig Travare Hanes Prinsessa (NO)
1991-07-06 Valack Aker Max (NO) Kallblodig Travare Aker Stina (NO)
1991-07-09 Valack Stenmax (NO) Kallblodig Travare Stentana (NO)
1992-03-05 Sto Nigra Crik Kallblodig Travare Pildina (NO)
1992-03-08 Sto Simrona (NO) Kallblodig Travare Torstjerna (NO)
1992-04-15 Sto Bambi Lu (NO) Kallblodig Travare Troll Letti (NO)
1992-05-01 Sto Sölv Mai (NO) Kallblodig Travare Skjeldri (NO)
1992-05-08 Sto Arena Tabac Kallblodig Travare Jorlidokka (NO)
1992-05-08 Sto Tröndermöy (NO) Kallblodig Travare Trönder Turi (NO)
1992-05-29 Sto Flytlin (NO) Kallblodig Travare Flyto (NO)
1993 Sto Lex Mai (NO) Kallblodig Travare Lexine (NO)
1993 Sto Lyngmai (NO) Kallblodig Travare Anica (NO)
1993-04-01 Hingst Gildar (NO) Kallblodig Travare Stuve Jerka (NO)
1993-04-02 Sto Kviberg Vesla (NO) Kallblodig Travare Kviberg Blessa (NO)
1993-04-07 Sto Höntorp Laila (NO) Kallblodig Travare Atoma (NO)
1993-05-01 Hingst Engli Svarten (NO) Kallblodig Travare Rykina (NO)
1993-05-05 Hingst Moro (NO) Kallblodig Travare Moshus Riga (NO)
1993-05-05 Valack Tynderö Kallblodig Travare Hafellsokka (NO)
1993-05-08 Valack Prost (NO) Kallblodig Travare Arja Liisa (NO)
1993-05-12 Sto Grönli Mia (NO) Kallblodig Travare Grönlifaksa (NO)
1993-05-13 Valack Jan Maien Kallblodig Travare Gärde Maja
1993-05-16 Hingst Vinnisvarten (NO) Kallblodig Travare Vibergs Vinnie (NO)
1993-05-25 Hingst Spiktord (NO) Kallblodig Travare Spiktorild (NO)
1993-05-27 Valack Dalsbo Krossen Kallblodig Travare Krosby Terna (NO)
1993-05-29 Valack Furu Blesen (NO) Kallblodig Travare Juve Stjerna (NO)
1993-05-30 Valack Böens Prins (NO) Kallblodig Travare Böens Viril (NO)
1993-07-20 Sto Säther Mia (NO) Kallblodig Travare Säther Blesa (NO)
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting