HäststamHäststam

Slogum Tor (NO)

C-32086

Kallblodig Travare, hingst

1970-05-10 hos Martin Jonsrud, Norge
1992
Profilbild

Foto: okänd


Färg: brun, stjärn
Höjd: 153 cm

Importerad: 1988 från Norge
Premierad: Godkänd (1989)

Stamtavla

Jahn Piril (NO)
Kallblodig Travare
Jahn Sjur (NO) T-254
Kallblodig Travare
Steggbest (NO) T-233
Kallblodig Travare
Stegg (NO) T-169
Kallblodig Travare
Grasiös (NO)
Kallblodig Travare
Ljönna (NO) T-22578
Kallblodig Travare
Ljönar (NO)
Kallblodig Travare
Grasiös (NO)
Kallblodig Travare
Åreskjold Flicka (NO)
Kallblodig Travare
Drivar (NO)
Kallblodig Travare
Bausen (NO)
Kallblodig Travare
Torina (NO)
Kallblodig Travare
Åreskjold Sussi (NO)
Kallblodig Travare
Salomon (NO) N 3061
Kallblodig Travare
Åreskjold Klara (NO)
Kallblodig Travare
Slogum Tora (NO)
Kallblodig Travare
Dally Prinsen (NO)
Kallblodig Travare
Stegg (NO) T-169
Kallblodig Travare
Trygve (NO) T-66
Kallblodig Travare
Dalterna II (NO) T-201
Kallblodig Travare
Dally Mjölner (NO)
Kallblodig Travare
Mjölner (NO) T-108
Kallblodig Travare
Dally (NO) T-206
Kallblodig Travare
Molyntora (NO)
Kallblodig Travare
Molyn (NO) T-150
Kallblodig Travare
Holger (NO) T-140
Kallblodig Travare
Siri N 8483
Dölehäst
Atlastora (NO)
Kallblodig Travare
Atlasprinsen (NO) T-168
Kallblodig Travare
Viktoria (NO)
Kallblodig Travare

Övrigt:

1989-03-17, individprövad, godkänd.

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
1975 Sto Brandbu Terna (NO) Kallblodig Travare Klövbrona (NO)
1975 Sto Toftefröya (NO) Kallblodig Travare Turi N 23789
1975 Sto Ultora (NO) Kallblodig Travare Ulmi (NO)
1975-05-11 Sto Lille May (NO) Kallblodig Travare May Tidemand (NO)
1976 Sto Lövetora (NO) Kallblodig Travare Lövestjerna (NO)
1976 Sto Norset Terna (NO) Kallblodig Travare Flossy (NO)
1976 Sto Skjeggebruna (NO) Kallblodig Travare Skjegge Molly (NO)
1976 Sto Slogum Leli (NO) Kallblodig Travare Slogum Liv (NO)
1977 Sto Linnvira (NO) Kallblodig Travare Gamvira (NO)
1977 Sto Troll Tora (NO) Kallblodig Travare Grans Turi (NO)
1977 Sto Tvetensnella (NO) Kallblodig Travare Sölvhov (NO)
1977-04-20 Sto Kinge Tora (NO) Kallblodig Travare Kinge Terna (NO)
1978 Sto Garpetora (NO) Kallblodig Travare Garpa (NO)
1978 Sto Gurilla (NO) Kallblodig Travare Tofte Vira (NO)
1978 Hingst Kinge Balder (NO) Kallblodig Travare Kinge Terna (NO)
1978 Hingst Kinge Tor (NO) Kallblodig Travare Grans Frökna (NO)
1978 Sto Min Tora (NO) Kallblodig Travare Bondetuppa (NO)
1978 Sto Termonia (NO) Kallblodig Travare Bestsokka (NO)
1978 Hingst Toreno (NO) Kallblodig Travare Myre Terna (NO)
1978 Sto Tori Lill (NO) Kallblodig Travare Toröna (NO)
1978 Sto Torvara (NO) Kallblodig Travare Almvara (NO)
1978 Hingst Troll Tor (NO) Kallblodig Travare Grans Turi (NO)
1978-05-18 Sto Grini Snella (NO) Kallblodig Travare Grinistjerna (NO)
1979 Sto Asvana (NO) Kallblodig Travare Joli (NO)
1979 Sto Joker Frökna (NO) Kallblodig Travare Eggedals Jensi (NO)
1979 Sto Joker Perla (NO) Kallblodig Travare Grans Gilma (NO)
1979 Sto Kavli Borka (NO) Kallblodig Travare
1979 Valack Lemo Tor (NO) Kallblodig Travare Lemorid (NO)
1979 Sto Norbeth (NO) Kallblodig Travare Virterna (NO)
1979 Sto Norheim Tora (NO) Kallblodig Travare Frk.Ulvina (NO)
1979 Sto Runa Best (NO) Kallblodig Travare Grans Runa (NO)
1979 Valack Skold Tor (NO) Kallblodig Travare Lökkebruna (NO)
1979 Sto Slåttina (NO) Kallblodig Travare Blessi (NO)
1979 Sto Soltora (NO) Kallblodig Travare Lorri (NO)
1979 Sto Spent Tora (NO) Kallblodig Travare Spent Nite (NO)
1979 Sto Stentora (NO) Kallblodig Travare Åselill (NO)
1979 Sto Torden Tora (NO) Kallblodig Travare Torden Tove (NO)
1979 Sto Tortulla (NO) Kallblodig Travare Molly Röm (NO)
1979-04-05 Valack Slogum Grei Kallblodig Travare Greivola
1979-04-15 Sto Fuksa (NO) Kallblodig Travare Lille June (NO)
1980 Sto Bossum Svarta (NO) Kallblodig Travare Fanta (NO)
1980 Sto Donna Tora (NO) Kallblodig Travare Dale Donna (NO)
1980 Sto Lundby Stjerna (NO) Kallblodig Travare Amsnerta (NO)
1980 Sto Siljetora (NO) Kallblodig Travare Åselill (NO)
1980 Sto Veslejahni (NO) Kallblodig Travare Liljejahni (NO)
1980-05-20 Sto Flyto (NO) Kallblodig Travare Flyta (NO)
1980-07-09 Hingst Jettetor (NO) Kallblodig Travare Jette Lill (NO)
1981-03-28 Valack Slogum Blixten Kallblodig Travare Greiprima
1981-05-18 Sto Tora Bella Kallblodig Travare Borella
1981-05-25 Sto Fjeldbergjenta (NO) Kallblodig Travare Spentdokka (NO)
1982 Sto Elltora (NO) Kallblodig Travare Ellen (NO)
1982 Sto Frons Seira (NO) Kallblodig Travare Melbyseira (NO)
1982 Sto Fröytora (NO) Kallblodig Travare Fröyvinni (NO)
1982 Sto Langaard Tora (NO) Kallblodig Travare Donno Lyna (NO)
1982 Sto Maitora (NO) Kallblodig Travare Stjernemai (NO)
1982 Sto Ospetora (NO) Kallblodig Travare Ulmi (NO)
1983 Sto Glans Tora (NO) Kallblodig Travare Parkterna (NO)
1983 Sto Haga Vesla (NO) Kallblodig Travare Torden Lill (NO)
1983 Valack Kvikk Tor (NO) Kallblodig Travare Stjernemai (NO)
1983 Sto Norheim Letty (NO) Kallblodig Travare Norheim Lill (NO)
1983 Sto Torill (NO) Kallblodig Travare Dalline (NO)
1983 Sto Tårgunn (NO) Kallblodig Travare Gunn-Anita (NO)
1983 Sto Valinda (NO) Kallblodig Travare Vinda Valen (NO)
1983 Sto Vinning Tora (NO) Kallblodig Travare Vinningterna (NO)
1983-04-07 Sto Grinitösen Kallblodig Travare Besti Lill
1983-04-22 Valack Nilsby Gin Kallblodig Travare Marie Blank
1983-05-21 Sto Joker Tora (NO) Kallblodig Travare Eggedals Jensi (NO)
1983-05-23 Sto Jervana (NO) Kallblodig Travare Norheim Siv (NO)
1983-06-05 Hingst Torjerk Kallblodig Travare Borella
1983-07-26 Valack Alm Tor (NO) Kallblodig Travare Almvara (NO)
1984 Hingst Gjervinen (NO) Kallblodig Travare Stjerne Terne (NO)
1984 Hingst Haugs Tommy (NO) Kallblodig Travare Skriver Frökna (NO)
1984 Sto Juliterna (NO) Kallblodig Travare Parkterna (NO)
1984 Hingst Kinge Prinsen (NO) Kallblodig Travare Grans Frökna (NO)
1984 Hingst Vy Tor (NO) Kallblodig Travare Vy Lill (NO)
1984-05-01 Sto Elkenblessa (NO) Kallblodig Travare Elken Svarta (NO)
1984-05-21 Sto Gjerding Tora (NO) Kallblodig Travare Bestvinni (NO)
1985-04-17 Sto Brinna Kallblodig Travare Briljera
1985-05-03 Sto Extora Kallblodig Travare Elena Express
1985-05-14 Sto Toretty Kallblodig Travare Baretty
1985-05-18 Valack Mjös Tor Kallblodig Travare Öflickan
1985-05-19 Sto Gramana Kallblodig Travare Cermana
1985-05-23 Sto Lottas Fia Kallblodig Travare Lotta K.
1985-05-29 Valack H.A.Trick Kallblodig Travare H.A.Wanna
1985-05-30 Sto Ronja Stegg Kallblodig Travare Vara Best
1985-06-01 Sto Majtora Kallblodig Travare Kälsbergs Maja
1985-06-06 Valack Vallstjärn Kallblodig Travare Tomtjerky
1985-06-13 Valack Guri Tor Kallblodig Travare Guri
1985-06-15 Sto Jepptora Kallblodig Travare Jeppa
1985-06-18 Valack H.A.Rang Kallblodig Travare Gilma
1985-07-05 Valack Mini Blixten Kallblodig Travare Mini Pella
1985-07-06 Sto Månsyster Kallblodig Travare Månsola
1986-02-20 Valack Gyller Tor Kallblodig Travare Gyllerjäntan
1986-03-11 Valack Tor Sabin Kallblodig Travare Sabinett
1986-03-29 Sto Björktora Kallblodig Travare Björka
1986-03-30 Sto Fory Kallblodig Travare Älvbackatösen
1986-04-02 Sto Torfröken Kallblodig Travare Parbina
1986-04-05 Sto Tora Li Kallblodig Travare Skarptora
1986-04-15 Sto H.A.Laila Kallblodig Travare H.A.Lali
1986-04-15 Valack Tikan Kallblodig Travare Titti
1986-04-18 Sto Lill Slogy Kallblodig Travare Tvilli
1986-04-19 Hingst Sorken Kallblodig Travare Berty
1986-04-20 Valack Brinner Kallblodig Travare Briljera
1986-04-24 Hingst Kälsbergstor Kallblodig Travare Kälsbergsmön
1986-04-25 Valack Sluggo Kallblodig Travare Pavestegga
1986-04-30 Valack H.A.Rakiri Kallblodig Travare H.A.Wanna
1986-05-03 Valack Norr Tor Kallblodig Travare Lostegga
1986-05-04 Hingst Frost Kallblodig Travare Krimona
1986-05-04 Sto Torsi Kallblodig Travare Grejsi
1986-05-07 Sto Sloganne Kallblodig Travare Teadora
1986-05-08 Sto Rönn Mona Kallblodig Travare Kälsbergs Maja
1986-05-09 Sto Mållatösen Kallblodig Travare Barrytösen
1986-05-12 Valack Barrtor Kallblodig Travare Baretty
1986-05-15 Sto H.A.Jana Kallblodig Travare Jujana
1986-05-18 Valack Edde (78) Kallblodig Travare Charlotte (78)
1986-05-26 Sto Jennatösen Kallblodig Travare Jenna
1986-05-26 Sto Lillbruna Kallblodig Travare Påska
1986-05-26 Sto Stjärntora Kallblodig Travare Lilltema
1986-05-27 Sto Spilta Pigan Kallblodig Travare Bestspilta
1986-06-04 Hingst Snärtprins Kallblodig Travare Snärtan
1986-06-05 Hingst Cermanus Kallblodig Travare Cermana
1986-06-07 Valack Broder Tor Kallblodig Travare H.A.Ifa
1986-06-08 Hingst Ängstor Kallblodig Travare Bestli
1986-06-11 Sto Källdals Tora Kallblodig Travare Marina Lill
1986-06-13 Sto Hamtori Kallblodig Travare Solhamra
1986-06-22 Sto Månslogi Kallblodig Travare Månsola
1986-06-22 Sto Zimona Tösen Kallblodig Travare Zigena
1986-06-24 Hingst Kastaka Tuff Kallblodig Travare Bestminda
1986-06-25 Sto Fällbäcks Rita Kallblodig Travare Fällbäckstösen
1986-06-27 Valack Farmasus Kallblodig Travare Lill Pella
1986-07-03 Sto Tuvgumma (86) Kallblodig Travare Tuvtösen (86)
1986-07-06 Valack Parry Gutten Kallblodig Travare Parryflickan
1986-07-08 Sto Toriella Kallblodig Travare Barilla
1987 Sto Espe Blesa (NO) Kallblodig Travare Pål Jenta (NO)
1987 Sto Höiby Svarta (NO) Kallblodig Travare Tulline (NO)
1987-06-06 Hingst Fröy Åd (NO) Kallblodig Travare Fröy Jensi (NO)
1988 Hingst Kinge Ternar (NO) Kallblodig Travare Kinge Terna (NO)
1988-04-11 Hingst Kinge Fröyar (NO) Kallblodig Travare Kinge Fröya (NO)
1989-03-30 Valack Nord Kingen Kallblodig Travare Stjärnglansa
1989-04-10 Valack Torin. Kallblodig Travare Vinnsola
1989-04-10 Sto Torstjärna (52) Kallblodig Travare Bauspärla (52)
1989-04-15 Sto Rättar Tora Kallblodig Travare Mona Baus
1989-04-22 Sto Sjötora Kallblodig Travare Sjönora
1989-04-23 Sto Nilsby Gry Kallblodig Travare Nilsby Gnista
1989-04-24 Valack Vamtor Kallblodig Travare Vambotösen
1989-04-26 Sto Dångreia Kallblodig Travare Tomtgreia
1989-04-29 Sto Hallan Kallblodig Travare Halli
1989-04-30 Sto Buran (78) Kallblodig Travare Burstinta (78)
1989-05-04 Valack Sanna Tor Kallblodig Travare Iva Express
1989-05-08 Sto Andtora Kallblodig Travare Omerlotta
1989-05-10 Sto Lill Stinta Kallblodig Travare Lill Nixa
1989-05-11 Sto Lill Nina Kallblodig Travare Aurina
1989-05-11 Sto Vallby Tora Kallblodig Travare Vallbytösen
1989-05-13 Sto Solbacka Tösen Kallblodig Travare Korpungen
1989-05-14 Sto Trilja Kallblodig Travare Krilla
1989-05-15 Valack H.V.Rinjor Kallblodig Travare Rilova
1989-05-17 Hingst Best Tor Kallblodig Travare Polka Best
1989-05-18 Sto Tomas Jänta Kallblodig Travare Testa
1989-05-21 Sto Torila S.S. Kallblodig Travare Jahnpila
1989-05-22 Valack Grei Dox Kallblodig Travare Klintebruna
1989-05-25 Sto Tor Tösen Kallblodig Travare Steggly
1989-05-29 Valack Hammer Tor Kallblodig Travare Jubeljena
1989-06-01 Valack Kälsbergs Torino Kallblodig Travare Kälsbergs Lill
1989-06-01 Valack Tornix Kallblodig Travare Nixita
1989-06-04 Valack Åsen Tor Kallblodig Travare Spiltlova
1989-06-07 Valack Dally Tor Kallblodig Travare Polka Flickan
1989-06-11 Valack Slogätten Kallblodig Travare Rakätte
1989-06-18 Valack Skarptor Kallblodig Travare Skarpida
1989-06-21 Valack Tor Oden Kallblodig Travare Näsmor
1989-06-26 Sto Majbytösen Kallblodig Travare Jahnessa
1989-06-28 Valack Värsting Kallblodig Travare Omerjerki
1989-07-01 Hingst Astor. Kallblodig Travare Astri
1989-07-02 Valack Tor Erik Kallblodig Travare Tojana
1989-07-06 Valack Brytte Tor Kallblodig Travare Rivia
1989-07-06 Sto Lycko Tora Kallblodig Travare Fröken Spenter
1989-07-12 Sto Fröken Trona Kallblodig Travare Tycka
1989-07-17 Sto Ulfsåstösen Kallblodig Travare Fartmoster
1989-07-25 Valack Prins Tor (52) Kallblodig Travare Gylla (52)
1989-08-09 Valack Volltor Kallblodig Travare Vollie
1989-08-13 Hingst Sontor Kallblodig Travare Sonetty
1990-03-29 Sto Hägnans Slognora Kallblodig Travare Nordi
1990-04-03 Valack Gyller Klas Kallblodig Travare Gyllerklara
1990-04-05 Sto Glim Tösa Kallblodig Travare Glimsy
1990-04-08 Hingst Orko Kallblodig Travare Hemsyster
1990-04-19 Valack Duran Viking Kallblodig Travare Dala Lotten
1990-04-25 Valack Boåkers Tor Kallblodig Travare Knutflickan
1990-04-27 Hingst Bodaprinsen Kallblodig Travare Bro Skansa
1990-04-28 Valack Smeds Tor Kallblodig Travare Smedsmyrans Py
1990-04-30 Hingst Baus Tor Kallblodig Travare Ryona Lill
1990-05-01 Sto Mostickan Kallblodig Travare Månstickan
1990-05-02 Valack Toremo Kallblodig Travare Lilltema
1990-05-03 Valack Tore Rubin Kallblodig Travare Fjellina
1990-05-06 Valack Rapp Tor Kallblodig Travare Polka Best
1990-05-08 Valack Hejtor Kallblodig Travare Hejdi
1990-05-09 Sto Helga Kallblodig Travare Hemstjärna
1990-05-13 Sto Linn Kallblodig Travare Valldi
1990-05-20 Sto Mollytora Kallblodig Travare Lill Molly
1990-05-22 Valack Vegar Kallblodig Travare Unny
1990-05-28 Sto Jar Tora Kallblodig Travare Reona
1990-05-28 Hingst Oppat Brage Kallblodig Travare Bragestjärna
1990-06-01 Valack Slugger Kallblodig Travare Lill Tora
1990-06-07 Hingst Gull Jahn Kallblodig Travare Gulljerka
1990-06-15 Valack Trolle S.S. Kallblodig Travare Jahnpila
1990-06-20 Hingst Toto Kallblodig Travare Tokaja
1990-06-27 Valack Torskansen Kallblodig Travare Omer Skansa
1990-06-30 Sto Tora Viking Kallblodig Travare Antora Viking
1990-07-08 Valack Boda Tordön Kallblodig Travare Bodastinta
1990-07-15 Sto Torbruden Kallblodig Travare Steggly
1990-07-17 Sto Pixie Flott Kallblodig Travare Vinna Flott
1991 Valack Sluggo Pojken Korsning Bestmi
1991-03-22 Valack Vessle Tor Kallblodig Travare Bojan
1991-04-01 Sto Gyller Nea Kallblodig Travare Gyllerklara
1991-04-07 Valack Torpojken Kallblodig Travare Tul Pia
1991-04-19 Valack Lill Anton Kallblodig Travare Aurina
1991-04-27 Sto Flor Lilja Kallblodig Travare Laisa
1991-05-01 Valack Smeds Dalle Kallblodig Travare Smedsmyrans Py
1991-05-01 Hingst Sunnan Tor Kallblodig Travare Skarpglansa
1991-05-06 Sto Tora Vinter Kallblodig Travare Tjej Vinter
1991-05-09 Valack Hökaprinsen Kallblodig Travare Spiltvara
1991-05-15 Sto Boåkers Tösen Kallblodig Travare Knutflickan
1991-05-16 Sto Hally Kallblodig Travare Halli
1991-05-16 Sto Tors Fia Kallblodig Travare Böle Fia
1991-05-17 Valack Lill Tore Kallblodig Travare Lill Rappy
1991-05-21 Hingst Tore Kallblodig Travare Pila Britta
1991-05-22 Sto Nordgårdsstjärna Kallblodig Travare Pingpong
1991-05-27 Valack Torvir Kallblodig Travare Virona
1991-05-28 Sto Saxens Lyndy Kallblodig Travare Lyndytösen
1991-05-29 Sto Jana Dox Kallblodig Travare Klintebruna
1991-05-29 Sto Lill Kuta Kallblodig Travare Halling Kuta
1991-06-04 Valack Jar Tor Kallblodig Travare Reona
1991-06-04 Sto Soltora Kallblodig Travare Rilova
1991-06-09 Sto Figgis Kallblodig Travare Jahnessa
1991-06-11 Sto Juniälvan Kallblodig Travare Brunbläsa
1991-06-13 Sto Junisol Kallblodig Travare Klinte Stjärna
1991-06-19 Sto Steggpiga Kallblodig Travare Steggly
1991-06-20 Sto Rya Sloggy (2) Kallblodig Travare Rya Juna (2)
1991-06-20 Sto Tok Tora Kallblodig Travare Lorri Best
1991-06-21 Sto Solnotta Kallblodig Travare Solkonga
1991-06-26 Hingst Unnar Kallblodig Travare Unny
1991-07-04 Sto Kinstatösen Kallblodig Travare Lundstjärna
1991-07-07 Valack Tomte Tor Kallblodig Travare Omer Skansa
1991-08-02 Sto Volltina Kallblodig Travare Vollie
1991-08-30 Sto Kattfalls Tora Kallblodig Travare Steisy
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting