HäststamHäststam

Toddy (NO)

C-33918

Kallblodig Travare, hingst

1972 hos Andreas Hove, Norge
1996
Profilbild

Foto: Erik Widén


Färg: brun, bred skj stj, köttf ul
Höjd: 155 cm


Premierad: Godkänd (1986), A (1993)

Stamtavla

Spent Jakken (NO)
Kallblodig Travare
Spenter (NO) T-259
Kallblodig Travare
Molyn (NO) T-150
Kallblodig Travare
Holger (NO) T-140
Kallblodig Travare
Siri N 8483
Dölehäst
Toftestjerna (NO) T-259
Kallblodig Travare
Toftegubben (NO)
Kallblodig Travare
Gubben Sylfiden (NO) T-254
Kallblodig Travare
Tora Jakken (NO)
Kallblodig Travare
Trygg Jakken (NO) T-161
Kallblodig Travare
Jakken (NO)
Kallblodig Travare
Dokka (NO)
Kallblodig Travare
Nöstestjerna (NO)
Kallblodig Travare
Reitar (NO) T-117
Kallblodig Travare
Nöste (NO) T-440
Kallblodig Travare
Elvina (NO)
Kallblodig Travare
Jahn Piril (NO)
Kallblodig Travare
Jahn Sjur (NO) T-254
Kallblodig Travare
Steggbest (NO) T-233
Kallblodig Travare
Ljönna (NO) T-22578
Kallblodig Travare
Åreskjold Flicka (NO)
Kallblodig Travare
Drivar (NO)
Kallblodig Travare
Åreskjold Sussi (NO)
Kallblodig Travare
Elina (NO)
Kallblodig Travare
Stegg (NO) T-169
Kallblodig Travare
Trygve (NO) T-66
Kallblodig Travare
Dalterna II (NO) T-201
Kallblodig Travare
Elinor (NO)
Kallblodig Travare
Håkon (NO)
Kallblodig Travare
Eli Bausson (NO)
Kallblodig Travare

Övrigt:

1986-03-22, individprövad, godkänd.

1993-11-01, avkommebedömd, godkänd, A - Mycket god förärvning.

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
1978 Sto Toddina N.O. (NO) Kallblodig Travare Alida (NO)
1978-06-24 Sto Tamona (NO) Kallblodig Travare Ramona (NO)
1979 Sto Frk.Toddy (NO) Kallblodig Travare Donate (NO)
1979 Sto Ogghild (NO) Kallblodig Travare Jahnette (NO)
1979 Hingst Tom-Toddy (NO) Kallblodig Travare Tomba (NO)
1979 Sto Åspe-Lyna (NO) Kallblodig Travare Leonara (NO)
1980 Hingst Oggvind (NO) Kallblodig Travare Jahnette (NO)
1981 Sto Boklisa (NO) Kallblodig Travare Solbergstjerna (NO)
1981 Sto Elle (NO) Kallblodig Travare Elene (NO)
1981 Sto Kile Rikka (NO) Kallblodig Travare Ulrika (NO)
1981 Sto Lille Todda (NO) Kallblodig Travare Lille Gunn (NO)
1981 Sto Toddsie (NO) Kallblodig Travare Averstadvinni (NO)
1981 Valack Toddy Gnisten (NO) Kallblodig Travare Glatina (NO)
1981 Sto Tova (NO) Kallblodig Travare Vampyr (NO)
1981-05-12 Sto Willstjerna (NO) Kallblodig Travare Willmina (NO)
1982 Sto Engesethjenta (NO) Kallblodig Travare Fröken Jerker (NO)
1982 Sto Haaps Idun (NO) Kallblodig Travare Dally Borgana (NO)
1982 Valack Palmer (NO) Kallblodig Travare Grans Mari (NO)
1982 Sto Stjernemina (NO) Kallblodig Travare Donnastjerna (NO)
1982 Valack Ternvinn (NO) Kallblodig Travare Grönliterna (NO)
1982 Sto Wettre Jenta (NO) Kallblodig Travare Jenka (NO)
1982-06-03 Sto Toddylina Kallblodig Travare Nelly Express
1983 Sto Ar Linex (NO) Kallblodig Travare Ar Tela (NO)
1983 Hingst Dale Baus (NO) Kallblodig Travare Dally Stöva (NO)
1983 Sto Gjömle Blesa (NO) Kallblodig Travare Hems Bläsa (NO)
1983 Valack Toddyrauen (NO) Kallblodig Travare Isolde (NO)
1983 Sto Voje Lita (NO) Kallblodig Travare Triplilla (NO)
1983 Valack Walter (NO) Kallblodig Travare Best Spensa (NO)
1983-04-03 Hingst Kile Pjolter (NO) Kallblodig Travare Ulrika (NO)
1983-04-25 Sto Todni (NO) Kallblodig Travare Kolkinn Venni (NO)
1983-05-20 Hingst Langaard Piril (NO) Kallblodig Travare Wenche Sjur (NO)
1984 Valack Lyngtoddy (NO) Kallblodig Travare Anica (NO)
1984 Valack Skarptoddy (NO) Kallblodig Travare Garpa (NO)
1984 Hingst Unni Knerten (NO) Kallblodig Travare Undina (NO)
1984-05-15 Hingst Langaard Loke (NO) Kallblodig Travare Donno Lyna (NO)
1985 Hingst Aas Stjernen (NO) Kallblodig Travare Finstadstjerna (NO)
1985 Valack Caruso N. (NO) Kallblodig Travare Garpa (NO)
1985 Sto Hellesvarta (NO) Kallblodig Travare Erlinda (NO)
1985 Hingst Simbad (NO) Kallblodig Travare Jerklill (NO)
1985 Sto Stjernetine (NO) Kallblodig Travare Solbergstjerna (NO)
1985 Sto Topila (NO) Kallblodig Travare Finstadpila (NO)
1985-04-15 Sto Ramstad Stjerna (NO) Kallblodig Travare Jerka (NO)
1985-05-12 Sto Vardaas Lill (NO) Kallblodig Travare Pilvinni (NO)
1985-06-26 Valack Gjömle Jakken (NO) Kallblodig Travare Gjömle Jerka (NO)
1986 Sto Eidsraua (NO) Kallblodig Travare Eidsmolly (NO)
1986 Hingst Fosen Todd (NO) Kallblodig Travare Ingliss (NO)
1986 Sto Hafell Lilja (NO) Kallblodig Travare Löngturi (NO)
1986 Sto Löngnora (NO) Kallblodig Travare Gamvinni (NO)
1986 Sto Moshus Blesa (NO) Kallblodig Travare Moshus Vira (NO)
1986 Sto Pave Toddina (NO) Kallblodig Travare Siglita (NO)
1986 Valack Slogum Prins (NO) Kallblodig Travare Slogum Mia (NO)
1986 Sto Solöy Inger (NO) Kallblodig Travare Lula Stegg (NO)
1986 Sto Sörås Luni (NO) Kallblodig Travare Lunblessa (NO)
1986 Valack Tim Toddy (NO) Kallblodig Travare Morten's Dröm (NO)
1986 Valack Toddmin (NO) Kallblodig Travare Pålmine (NO)
1986 Sto Toddy Frökna (NO) Kallblodig Travare Sjur Tora (NO)
1986 Valack Toddy Junior (NO) Kallblodig Travare Ane Sigyn (NO)
1986 Valack Trons Bausen (NO) Kallblodig Travare Sirkeline (NO)
1986 Sto Turusokka (NO) Kallblodig Travare Fosenterna (NO)
1986-03-29 Hingst Nuggern (NO) Kallblodig Travare Vormdöla (NO)
1986-04-04 Hingst Lorry Knerten (NO) Kallblodig Travare Jakson Stjerna (NO)
1986-05-13 Sto Svinta (NO) Kallblodig Travare Lyni (NO)
1986-05-15 Sto Löngtora (NO) Kallblodig Travare Ullsjura (NO)
1986-06-01 Valack Rydningsbrunen (NO) Kallblodig Travare Fodnes Pila (NO)
1986-06-02 Valack Pilmin Toddy (NO) Kallblodig Travare Pilminrosa (NO)
1987-03-24 Sto Amorina Timotej Kallblodig Travare Ultima
1987-03-26 Sto Ejtonia Kallblodig Travare Ejmonia
1987-04-04 Sto Lissy Kallblodig Travare Qia Express
1987-04-11 Sto Toddsy Kallblodig Travare Snärtsy
1987-04-11 Sto Toddy Mona Kallblodig Travare Bestbläsan
1987-04-14 Sto Böle Teddy Kallblodig Travare Böle Mia
1987-04-15 Sto Elina Pegg Kallblodig Travare Pegglillan
1987-04-20 Valack Toddy Best Kallblodig Travare Tessy Best
1987-04-23 Sto Toddi Kallblodig Travare Hemjänta
1987-04-23 Sto Trollmoor Kallblodig Travare Näsmor
1987-04-26 Sto Toddita Kallblodig Travare Månita
1987-04-27 Sto Klass Flickan Kallblodig Travare Mini Elsa
1987-04-27 Hingst Soltodd Kallblodig Travare Solreva
1987-04-28 Sto Hindra Kallblodig Travare Eizora
1987-04-29 Valack Torpeden Kallblodig Travare Jigmi
1987-04-30 Hingst Sörbo Todden Kallblodig Travare Smedsmyrans Py
1987-05-02 Sto Qlan Kallblodig Travare Kajsa Lill
1987-05-03 Valack Säter (52) Kallblodig Travare Best Zätra (52)
1987-05-05 Sto Toddy Sola Kallblodig Travare Fixy
1987-05-06 Sto Djurstas Perlina Kallblodig Travare Hallingsätra
1987-05-06 Sto Smulan Ö. Kallblodig Travare Lotösen
1987-05-08 Sto Haga Lill Kallblodig Travare Tomtlill
1987-05-08 Sto K.A.Toya Kallblodig Travare Bergona
1987-05-11 Hingst Toddyson Kallblodig Travare Grani
1987-05-12 Sto Bro Jäntan Kallblodig Travare Hia Express
1987-05-14 Sto Hoglita Kallblodig Travare Ruvi Best
1987-05-14 Valack Tormod Kallblodig Travare Svantindra
1987-05-15 Valack Flor Toddy Kallblodig Travare Tildora
1987-05-15 Sto Mirakel Kallblodig Travare Astri
1987-05-16 Sto Jakkstjärna Kallblodig Travare Toba
1987-05-16 Sto Mickoya Kallblodig Travare Mickenett
1987-05-16 Sto Toddvi (52) Kallblodig Travare Stjerne Pige (52)
1987-05-17 Valack Sätertoddy Kallblodig Travare Säterbäcka
1987-05-17 Hingst Toddy Svarten Kallblodig Travare Majvi
1987-05-17 Sto Torva (78) Kallblodig Travare Sylvia (78)
1987-05-18 Sto Haga Lotta Kallblodig Travare Haga Li
1987-05-18 Hingst Lill Svarten Kallblodig Travare Greifa
1987-05-18 Valack Lönn Pojken Kallblodig Travare Minirella
1987-05-18 Sto Omera Kallblodig Travare Omerjerki
1987-05-18 Sto Toddyjäntan Kallblodig Travare Borgajäntan
1987-05-19 Valack Broddy Kallblodig Travare Berica
1987-05-19 Valack Forsbo Toddy Kallblodig Travare Nylunda
1987-05-21 Valack Tonic Kallblodig Travare Nicorina
1987-05-23 Valack Hogablixten Kallblodig Travare Onette Express
1987-05-24 Sto Gangsy Kallblodig Travare Gangnica
1987-05-24 Sto Presenta Lill Kallblodig Travare Lill Presenta
1987-05-25 Valack Smedsmyrans Knall Kallblodig Travare Smedsmyrans Besta
1987-05-27 Sto Lilltova Kallblodig Travare Valldi
1987-05-27 Valack Tobby Kallblodig Travare Minsta
1987-05-28 Sto Nordanvind Kallblodig Travare Montora
1987-05-28 Valack Rodnix Kallblodig Travare Nixona
1987-05-29 Sto Toddlis (52) Kallblodig Travare Pokina (52)
1987-05-30 Sto Dansösen Kallblodig Travare Dansstegga
1987-05-31 Sto Beonita Kallblodig Travare Beonova
1987-05-31 Sto Solbella Kallblodig Travare Solsessan
1987-05-31 Hingst Toddmin Kallblodig Travare Mini Vila
1987-06-01 Valack Baus Todd Kallblodig Travare Ryona Lill
1987-06-01 Sto Diana Odds Kallblodig Travare Lapploma
1987-06-02 Valack Vintoddy Kallblodig Travare Bestvindy
1987-06-03 Hingst Tofte Kallblodig Travare Vindy N.
1987-06-06 Valack Dångutt Kallblodig Travare Tomtgreia
1987-06-07 Sto Hulte Tina Kallblodig Travare Tysta
1987-06-07 Valack Toddy j:r Kallblodig Travare Polka Express
1987-06-07 Sto Åkre Axan Kallblodig Travare Ede Kuta
1987-06-08 Sto Kolarkickan Kallblodig Travare Rejenka
1987-06-09 Sto Stormsessan Kallblodig Travare Jerkpava
1987-06-10 Sto Toddyvina Kallblodig Travare Vinjänta
1987-06-11 Sto Lill Jenna Kallblodig Travare Säterjana
1987-06-11 Valack Tejapojken Kallblodig Travare Teja
1987-06-13 Hingst Lupin Kallblodig Travare Radera
1987-06-13 Sto Myllarflickan Kallblodig Travare Myllan
1987-06-13 Valack Roddy Kallblodig Travare Reviva
1987-06-16 Valack Lassas Lavin Kallblodig Travare Lavina
1987-06-16 Valack Myllartoddy Kallblodig Travare Myllarstjärna
1987-06-18 Valack Toddyman Kallblodig Travare Brittlis
1987-06-19 Valack Gotton Kallblodig Travare Svinna
1987-06-20 Sto Minty Kallblodig Travare Printy
1987-06-23 Valack Backe Frigg Kallblodig Travare Kalita
1987-06-23 Valack Lill Toddy Kallblodig Travare Bränna Lill
1987-06-24 Sto Gustavsbo Vittra Kallblodig Travare Fjällvittra
1987-06-24 Sto Viggebotösen Kallblodig Travare Bläzita
1987-06-27 Sto Hallsta Selma Kallblodig Travare Hallsta Besta
1987-06-27 Valack Stjärn Toddy Kallblodig Travare Dally Stjärna
1987-06-29 Valack Järvson Kallblodig Travare Järvsöjäntan
1987-06-30 Sto Pila Tösen Kallblodig Travare Pylita
1987-07-01 Valack Yxbackateddy Kallblodig Travare Kajsa Express
1987-07-02 Valack Pil Toddy Kallblodig Travare Smedsmyrans Pila
1987-07-03 Sto Måntoddan Kallblodig Travare Månsola
1987-07-05 Valack Toddy Viking Kallblodig Travare Antora Viking
1987-07-06 Hingst Spiltatodden Kallblodig Travare Steggspilta
1987-07-08 Sto Toddyloza Kallblodig Travare Losea
1987-07-10 Sto Rötoddan Kallblodig Travare Röajill
1987-07-15 Sto Billan Kallblodig Travare Sabrina
1987-07-18 Sto Hamtoddi Kallblodig Travare Solhamra
1987-07-18 Sto Toddina Kallblodig Travare Pagonia
1987-07-22 Valack Bartoddy Kallblodig Travare Barrydrottningen
1987-07-25 Sto Teddybläsa Kallblodig Travare Kelly
1988 Sto Haug Leita (NO) Kallblodig Travare Kavli Borka (NO)
1988 Sto Torina (NO) Kallblodig Travare Bori (NO)
1989-04-18 Sto Atom Pila (NO) Kallblodig Travare Åslill (NO)
1989-06-22 Valack Gylden Todd (NO) Kallblodig Travare Gylden Rosa (NO)
1989-06-27 Hingst Tobas (NO) Kallblodig Travare Svartfly (NO)
1990-04-21 Valack Dram (NO) Kallblodig Travare Pålmine (NO)
1990-05-29 Sto Gyllstjerna (NO) Kallblodig Travare Gyllsjura (NO)
1990-06-03 Hingst Minijakken (NO) Kallblodig Travare Stjernesnippa (NO)
1991-03-31 Sto Toddytulla (NO) Kallblodig Travare Brase Blesa (NO)
1991-04-27 Sto Anne Viktoria (NO) Kallblodig Travare Canikke (NO)
1991-05-02 Sto Toddy Löva (NO) Kallblodig Travare Freia (NO)
1991-05-06 Hingst Rådimtoddy (NO) Kallblodig Travare Borisjenta (NO)
1992 Sto Fjeldmai (NO) Kallblodig Travare Ingdina (NO)
1992 Sto Rönning Lisa (NO) Kallblodig Travare Årnsethlisa (NO)
1992 Sto Voje Blesa (NO) Kallblodig Travare Voje Jenny (NO)
1992-02-26 Sto Bol Fröya (NO) Kallblodig Travare Bolblesa (NO)
1992-04-18 Valack Bol Rauen (NO) Kallblodig Travare Bolsokka (NO)
1992-06-01 Sto Kopstad Lill (NO) Kallblodig Travare Kopstadflikka (NO)
1992-06-08 Sto Toddy Mina (NO) Kallblodig Travare Lymina (NO)
1993-04-04 Valack Svanå Rasken Kallblodig Travare Poldi B.
1993-04-09 Sto Emma Tabac Kallblodig Travare Sara Lotta
1993-04-09 Sto Nygårds Lillan Kallblodig Travare Dala Lotten
1993-04-14 Hingst Bazar Tabac Kallblodig Travare Pia Tabac
1993-04-14 Valack Snoken Kallblodig Travare Davessa
1993-04-15 Sto Sör Tingla Kallblodig Travare Oreda
1993-04-17 Valack Ösby Toddy Kallblodig Travare Lill Snärtan
1993-04-22 Sto Toddsan Kallblodig Travare Mafalda Best
1993-04-24 Sto Lindetjejen Kallblodig Travare Lindejäntan
1993-04-25 Sto Fara Tabac Kallblodig Travare Carina Tabac
1993-04-27 Valack Skrubba Emil Kallblodig Travare Ånja B.
1993-04-28 Valack Toddybläsen Kallblodig Travare Piri
1993-04-29 Sto Ester Tabac Kallblodig Travare Fröken Dally
1993-05-02 Sto Edvina B. Kallblodig Travare Lostjärna
1993-05-06 Sto Elsie Tabac Kallblodig Travare Marie Tabac
1993-05-08 Sto Todsy Kallblodig Travare Paj Svinta
1993-05-09 Valack Toddyfnatt Kallblodig Travare Fnattran
1993-05-09 Sto Ösby Junga Kallblodig Travare Kraka Junga
1993-05-11 Valack Jakk Mobac Kallblodig Travare Asle Rosa
1993-05-13 Valack Sör Toddy Kallblodig Travare Stjärnpålla
1993-05-15 Valack Rötoddy Kallblodig Travare Solitära
1993-05-15 Valack Vallby Toddy Kallblodig Travare Rosa Best
1993-05-16 Valack Hubbe Kallblodig Travare Myllan
1993-05-16 Sto Väskinge Bläsa Kallblodig Travare Ånarvs Bruden
1993-05-17 Valack Ösby Karl Johan Kallblodig Travare Vallby Rosen
1993-05-18 Sto Trixa Best Kallblodig Travare Besti Tabac
1993-05-19 Sto B.A.S.Lotti Kallblodig Travare Kajsa Lotta
1993-05-20 Valack Dån P.F. Kallblodig Travare Tomtgreia
1993-05-20 Valack Virus Kallblodig Travare Ösby Vira
1993-05-21 Sto Kajsa Guma Kallblodig Travare Eidis
1993-05-21 Sto Spilta Emma Kallblodig Travare Spiltafröken
1993-05-22 Sto Närstussla Kallblodig Travare Håenjerka
1993-05-25 Sto Axa Kallblodig Travare Reselestjärna
1993-05-27 Sto Jakki Mobac Kallblodig Travare Solinda
1993-05-30 Valack Henvis G. Kallblodig Travare Quistatösen
1993-06-01 Sto Madam Todd Kallblodig Travare Nixy Tabac
1993-06-04 Sto Ella Tabac Kallblodig Travare Bravina Best
1993-06-06 Valack Fridhems Toddy Kallblodig Travare Stina Lill
1993-06-06 Valack Yxbacka Kelvin Kallblodig Travare Kajsa Express
1993-06-09 Hingst Ängs Odin Kallblodig Travare Lovina
1993-06-10 Valack Eddie Tabac Kallblodig Travare Laverda
1993-06-10 Valack Erik Tabac Kallblodig Travare Efrika
1993-06-11 Valack Egil Tabac Kallblodig Travare Lena Tabac
1993-06-12 Valack Masur James Kallblodig Travare Bestmi
1993-06-13 Valack Tur Toddy Kallblodig Travare Aurina
1993-06-16 Hingst Virkon Kallblodig Travare Polka Express
1993-06-19 Sto Myrtodda Kallblodig Travare Myr Musette
1993-06-21 Sto Nickbo Toddan Kallblodig Travare Bestetösen
1993-06-24 Hingst Betebrotoddy Kallblodig Travare Soska
1993-06-25 Sto Trixi Guma Kallblodig Travare Eida
1993-07-05 Sto Örängs Elin Kallblodig Travare Örängspärla
1993-07-11 Sto Fridhems Julitös Kallblodig Travare Svall Pärlan
1993-07-11 Valack Rya Ragge Kallblodig Travare Rya Bestros
1993-07-15 Valack Toddvigg Kallblodig Travare Viggojäntan
1994-04-22 Valack Lindetodd Kallblodig Travare Lindegrevinnan
1994-05-05 Sto Majtoddan Kallblodig Travare Barrbassa
1994-05-11 Valack Åbotodden Kallblodig Travare Majtula
1994-05-19 Hingst Fingal Tabac Kallblodig Travare Laverda
1994-05-21 Hingst Pikku Todd Kallblodig Travare Aprilla
1994-05-27 Sto Väskinge Polka Kallblodig Travare Ånarvs Bruden
1994-05-29 Sto Trixa Kallblodig Travare Nixy Tabac
1994-06-02 Sto Virina Kallblodig Travare Ösby Vira
1994-06-26 Valack Frank Tabac Kallblodig Travare Lena Tabac
1994-07-01 Hingst Rya Toddy (2) Kallblodig Travare Rya Juna (2)
1994-07-09 Sto Freja Tabac Kallblodig Travare Minilla
1995-04-30 Sto Jerkflickan Kallblodig Travare Bojerka
1995-05-04 Sto Hulte Stjärna Kallblodig Travare Tysta
1995-05-07 Sto Soltodda Kallblodig Travare Solmaysi
1995-05-15 Hingst Dalsbo Gnisten Kallblodig Travare Korfrigge (NO)
1995-05-26 Valack Bajkal Vind Kallblodig Travare Trollnita
1995-05-27 Sto Toddynett Kallblodig Travare Hoganette
1995-06-02 Sto Brovina Kallblodig Travare Brojerka
1995-06-06 Valack Totte Spex Kallblodig Travare Pålsätra
1995-06-12 Valack Kiltoddy Kallblodig Travare Finta
1995-06-13 Valack Toddyhans Kallblodig Travare Hansy
1996-05-19 Hingst Hovvarpner Kallblodig Travare Jervana (NO)
1996-05-23 Hingst Gys Stumpen Kallblodig Travare Spilta Stumpan
1996-05-24 Sto Bragdtodda Kallblodig Travare Bragdstjärna
1996-06-08 Hingst Ålidens Toddy Kallblodig Travare Slo Troni
1996-06-18 Valack Gottman Kallblodig Travare Gottja
1996-06-24 Valack Pyronto Kallblodig Travare Pyrona
1997-07-14 Valack Fiber Tabac Kallblodig Travare Aniara Tabac
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting