HäststamHäststam

Alm Rigel (NO)

C-37328

Kallblodig Travare, hingst

1975 hos Knut Alm, Norge
1993
Profilbild

Foto: Erik Widén


Tillhörig: Ruth Sverre, Norge
Färg: brun, stj, vita fläckar på skenan höger bak, vit fläck i inre kronranden vänster bak
Höjd: 151 cm


Premierad: Godkänd (1990)

Stamtavla

Nilen (NO)
Kallblodig Travare
Vinvar (NO) T-230
Kallblodig Travare
Stegg (NO) T-169
Kallblodig Travare
Trygve (NO) T-66
Kallblodig Travare
Dalterna II (NO) T-201
Kallblodig Travare
Vinoga (NO) T-259
Kallblodig Travare
Gjildarbu N 908
Dölehäst
Authen-Sylfiden N 6790
Dölehäst
Molynstjerna (NO)
Kallblodig Travare
Molyn (NO) T-150
Kallblodig Travare
Holger (NO) T-140
Kallblodig Travare
Siri N 8483
Dölehäst
Viktoria (NO)
Kallblodig Travare
Omergubben (NO)
Kallblodig Travare
Viktoria (NO)
Kallblodig Travare
Oleanne (NO)
Kallblodig Travare
Jerker (NO)
Kallblodig Travare
Jahn Sjur (NO) T-254
Kallblodig Travare
Steggbest (NO) T-233
Kallblodig Travare
Ljönna (NO) T-22578
Kallblodig Travare
Litalill (NO)
Kallblodig Travare
Silver (NO)
Kallblodig Travare
Fröken Litalill (NO)
Kallblodig Travare
Rudstjerna (NO)
Kallblodig Travare
Attila (NO) T-146
Kallblodig Travare
Atlas (NO) T-164
Kallblodig Travare
Odberg-Sylfiden (NO) N 11530
Kallblodig Travare
Atlas Gläda (NO)
Kallblodig Travare
Atlasprinsen (NO) T-168
Kallblodig Travare
Guri Simson (NO)
Kallblodig Travare

Övrigt:

1990-09-28, individprövad, godkänd.

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
1980 Sto Mörtvedt Alma (NO) Kallblodig Travare Finstad Gry (NO)
1980 Sto Riga (NO) Kallblodig Travare Maituppa (NO)
1980 Valack Rigelstjern (NO) Kallblodig Travare Torstjerna (NO)
1980 Sto Stjerne Riga (NO) Kallblodig Travare Plata (NO)
1980 Sto Toria Vin (NO) Kallblodig Travare Vikturi (NO)
1980-05-12 Valack Rigolor (NO) Kallblodig Travare Lorett Lunda (NO)
1980-05-13 Hingst Fröy Rigel (NO) Kallblodig Travare Årnseth Fröya (NO)
1981 Hingst Alm Kvik (NO) Kallblodig Travare Grans Ulla (NO)
1981 Hingst Grans Trygg (NO) Kallblodig Travare Grans Erna (NO)
1981 Sto Steinsvadjenta (NO) Kallblodig Travare Lydi (NO)
1981-01-28 Hingst Glans (NO) Kallblodig Travare Finstad Gry (NO)
1982-06-14 Sto Rigelline (NO) Kallblodig Travare Norena (NO)
1983 Hingst Bleikliprinsen (NO) Kallblodig Travare Haakine (NO)
1983 Valack Gam Ternar (NO) Kallblodig Travare Gamina (NO)
1983 Hingst Pil Rigel (NO) Kallblodig Travare Svartfly (NO)
1983 Sto Ulvinstjerna (NO) Kallblodig Travare Hallingblesa (NO)
1983-03-20 Sto Lorett Alma (NO) Kallblodig Travare Lorett Lunda (NO)
1983-04-30 Sto Smörli Sokka (NO) Kallblodig Travare Helina (NO)
1983-05-14 Sto Almanda (NO) Kallblodig Travare Jahna (NO)
1983-07-07 Sto Jorlidokka (NO) Kallblodig Travare Jorlistjerna (NO)
1984 Hingst Helmin Rigel (NO) Kallblodig Travare Helmi (NO)
1984 Sto Klästad Mai (NO) Kallblodig Travare Frk.Mars (NO)
1984 Sto Moshus Riga (NO) Kallblodig Travare Viralill (NO)
1984-04-04 Sto Ulrigela (NO) Kallblodig Travare Ullfly (NO)
1984-04-27 Hingst Grans Rigel (NO) Kallblodig Travare Grans Pia (NO)
1984-05-15 Sto Kongsrigla (NO) Kallblodig Travare Aassnella (NO)
1984-06-18 Sto Riga Lill (NO) Kallblodig Travare Mona Lita (NO)
1985 Hingst Atom Vinter (NO) Kallblodig Travare Åslill (NO)
1985 Sto Daehl Riga (NO) Kallblodig Travare Lorett Lunda (NO)
1985 Hingst Lydi Pjokken (NO) Kallblodig Travare Lydi (NO)
1985 Hingst Måna Kvikk (NO) Kallblodig Travare Plata (NO)
1985 Sto Rustad Ranja (NO) Kallblodig Travare Atlas Ranja (NO)
1985 Valack Slogum Prikk (NO) Kallblodig Travare Slogum Mia (NO)
1985 Valack Slogum Tass (NO) Kallblodig Travare Slogum Toja (NO)
1985 Sto Stina Rigel (NO) Kallblodig Travare Svitina (NO)
1985 Sto Zulu Alma (NO) Kallblodig Travare Kasi (NO)
1985-03-15 Valack Briegel (NO) Kallblodig Travare Pilbruna (NO)
1985-04-21 Sto Auriga N. (NO) Kallblodig Travare Turusvarta (NO)
1985-05-15 Valack Rio (NO) Kallblodig Travare Sjurdi (NO)
1985-06-13 Sto Rigel Pila (NO) Kallblodig Travare Slidre Blesa (NO)
1985-07-13 Valack Lökke Rigel (NO) Kallblodig Travare Lökkegun (NO)
1986 Valack Rigelgnist (NO) Kallblodig Travare Brage Spenta (NO)
1986 Sto Sotina (NO) Kallblodig Travare Marita (NO)
1986-05-28 Valack Flagrigg (NO) Kallblodig Travare Roma (NO)
1986-06-24 Valack Klästad Kvikk (NO) Kallblodig Travare Frk.Mars (NO)
1986-07-15 Sto Hvattine (NO) Kallblodig Travare Hvattina (NO)
1987 Sto Klästad Seira (NO) Kallblodig Travare Frk.Mars (NO)
1987 Sto Raian (NO) Kallblodig Travare Raily (NO)
1987 Valack Rigelsprint (NO) Kallblodig Travare Brage Spenta (NO)
1987 Sto Sorbriga (NO) Kallblodig Travare Sorba (NO)
1987-05-06 Sto Irena (NO) Kallblodig Travare Stastad Frökna (NO)
1988 Sto Aker Mai (NO) Kallblodig Travare Gorm Pila (NO)
1988 Sto Grönnvik Stjerna (NO) Kallblodig Travare Maijenta (NO)
1988 Hingst Huken Pil (NO) Kallblodig Travare Sölv Pila (NO)
1988 Sto Tuvjenta (NO) Kallblodig Travare Rapp Lisa (NO)
1988-04-13 Sto Lier Tulla (NO) Kallblodig Travare Askjem Tulla (NO)
1988-05-01 Sto Anita (NO) Kallblodig Travare Soltora (NO)
1988-05-13 Sto Mai Rigla (NO) Kallblodig Travare Stjernebet (NO)
1988-05-18 Hingst Bork Rigel (NO) Kallblodig Travare Linsi (NO)
1988-05-31 Sto Flatlariga (NO) Kallblodig Travare Flatvara (NO)
1988-06-01 Valack Freidig Frikk (NO) Kallblodig Travare Elita (NO)
1988-06-14 Sto Rigel Stjerna (NO) Kallblodig Travare Löset Pila (NO)
1988-06-26 Sto Reinli Stjerna (NO) Kallblodig Travare Valdresdokka (NO)
1989 Sto Amulett (NO) Kallblodig Travare Sanett (NO)
1989 Sto April Stöva (NO) Kallblodig Travare Mostöva (NO)
1989 Sto Björge Vira (NO) Kallblodig Travare Frk. Thea (NO)
1989 Sto Eldy (NO) Kallblodig Travare Hendy (NO)
1989 Sto Hemsil Vinni (NO) Kallblodig Travare Flatvinni (NO)
1989 Sto Rigelvira (NO) Kallblodig Travare Ingvira (NO)
1989 Sto Solberg Lassi (NO) Kallblodig Travare Seljahna (NO)
1989 Sto Tori Jenta (NO) Kallblodig Travare Tori Gläda (NO)
1989 Sto Tun Alma (NO Kallblodig Travare Dub Vina (NO)
1989-04-03 Hingst Lydi Grane (NO) Kallblodig Travare Lydi (NO)
1989-04-05 Sto Gam Stjerna (NO) Kallblodig Travare Gampila (NO)
1989-04-27 Sto Skavik Stjerna (NO) Kallblodig Travare Nesveig (NO)
1989-05-03 Sto Hvatt Jerva (NO) Kallblodig Travare Hvattina (NO)
1989-05-12 Sto Palma (NO) Kallblodig Travare Almstina (NO)
1989-05-13 Valack Kongsrambo (NO) Kallblodig Travare Kongsblesa (NO)
1989-05-16 Valack Rören Kvikk (NO) Kallblodig Travare Alvimjenta (NO)
1989-05-18 Valack Fargo Rigel (NO) Kallblodig Travare Lerud Spenta (NO)
1989-05-21 Valack Spik Pål (NO) Kallblodig Travare Spik Svarta (NO)
1989-05-27 Hingst Tern Rigel (NO) Kallblodig Travare Myre Terna (NO)
1989-05-29 Sto Gjerdingstjerna (NO) Kallblodig Travare Gjerdingvinni (NO)
1989-06-05 Valack Tori Stjernen (NO) Kallblodig Travare Toriseira (NO)
1989-06-15 Sto Heidi Texa (NO) Kallblodig Travare Bleikli Texa (NO)
1989-07-01 Sto Rigelmine (NO) Kallblodig Travare Minjerka (NO)
1989-07-01 Valack Tuv Rigel (NO) Kallblodig Travare Rapp Lisa (NO)
1990 Sto Dag Riga (NO) Kallblodig Travare Örlanda (NO)
1990 Hingst Hallingdölen (NO) Kallblodig Travare Hallingbragda (NO)
1990 Sto Kalma (NO) Kallblodig Travare Kanga (NO)
1990 Sto Trons Rigla (NO) Kallblodig Travare Sirkeline (NO)
1990-04-05 Sto Joker Ternen (NO) Kallblodig Travare Joker Bruden (NO)
1990-04-08 Valack Trons Triger (NO) Kallblodig Travare Troll Tora (NO)
1990-04-30 Sto Rigeldolly (NO) Kallblodig Travare Pirildolly (NO)
1990-05-10 Sto Tangen Alma (NO) Kallblodig Travare Vidun (NO)
1990-05-24 Valack Rigel Roy (NO) Kallblodig Travare Syltexa (NO)
1990-05-28 Sto Boklibeth (NO) Kallblodig Travare Boklistjerna (NO)
1990-05-29 Valack Rigel Rönner (NO) Kallblodig Travare Myre Terna (NO)
1990-06-09 Valack Haugs Prinsen (NO) Kallblodig Travare Gjövik Gläda (NO)
1990-06-11 Hingst Villrigel (NO) Kallblodig Travare Minjerka (NO)
1990-06-13 Hingst Dalar (NO) Kallblodig Travare Daltone (NO)
1990-06-16 Sto Toriterna (NO) Kallblodig Travare Toriseira (NO)
1990-06-18 Hingst Norset Rigel (NO) Kallblodig Travare Norset Terna (NO)
1990-06-20 Valack Birigel (NO) Kallblodig Travare Bipila (NO)
1990-06-23 Valack Rigel Pjokken (NO) Kallblodig Travare Helinda (NO)
1990-07-03 Hingst Pål Rigel (NO) Kallblodig Travare Solbergstjerna (NO)
1990-07-03 Valack Ulsrud Bausen (NO) Kallblodig Travare Melnes Tara (NO)
1990-07-10 Sto Öya (NO) Kallblodig Travare Vikturi (NO)
1991 Sto Kjapp Spensa (NO) Kallblodig Travare Stegg Spensa (NO)
1991 Hingst Metsgar (NO) Kallblodig Travare Slogum Jilly (NO)
1991 Sto Stjerne Alma (NO) Kallblodig Travare Stjernemina (NO)
1991 Sto Tori Rigel (NO) Kallblodig Travare Taila (NO)
1991 Sto Ulsrud Cora (NO) Kallblodig Travare Melnes Tara (NO)
1991-04-25 Sto Horgen Riga (NO) Kallblodig Travare Vidun (NO)
1991-04-28 Sto Tvetenriga (NO) Kallblodig Travare Tvetensnella (NO)
1991-04-30 Hingst Lundrigel (NO) Kallblodig Travare Lundstjerna (NO)
1991-05-12 Sto Björge Riga (NO) Kallblodig Travare Frk. Thea (NO)
1991-05-13 Valack Fraun Rigel (NO) Kallblodig Travare Fraun Fröya (NO)
1991-05-19 Hingst Mix Mollyn (NO) Kallblodig Travare Nanna (NO)
1991-05-20 Hingst Litt Harry (NO) Kallblodig Travare Fröyvinni (NO)
1991-05-27 Sto Skjold Jerka (NO) Kallblodig Travare Pil Jerka (NO)
1991-06-03 Sto Holter Riga (NO) Kallblodig Travare Kinge Tora (NO)
1991-06-08 Valack Jan Gunnar (NO) Kallblodig Travare Daily (NO)
1991-06-08 Hingst Prins Rigel (NO) Kallblodig Travare Evelynstjerna (NO)
1991-06-11 Valack Kjölberg Rigel (NO) Kallblodig Travare Lotora (NO)
1991-06-17 Hingst Is Öye (NO) Kallblodig Travare Soli Pia (NO)
1991-06-17 Hingst Rigel Jo (NO) Kallblodig Travare Trollenka (NO)
1991-06-20 Sto Cate (NO) Kallblodig Travare Anne Lisa (NO)
1991-06-25 Sto Rigeljenta (NO) Kallblodig Travare Fjeldbergjenta (NO)
1991-06-30 Hingst Skansepilen (NO) Kallblodig Travare Skanse Pila (NO)
1991-07-29 Valack Hanes Rigel (NO) Kallblodig Travare Piri-Sula (NO)
1991-07-31 Valack Nilsemann (NO) Kallblodig Travare Virella (NO)
1992 Sto Böens Fröya (NO) Kallblodig Travare Böens Vinta (NO)
1992 Sto Rigelvine (NO) Kallblodig Travare Ulvine (NO)
1992-04-18 Sto Rilitha (NO) Kallblodig Travare Lilith (NO)
1992-05-12 Valack Bossum Rigel (NO) Kallblodig Travare Bossum Svarta (NO)
1992-05-20 Valack Kjölberggutten (NO) Kallblodig Travare Lotora (NO)
1992-05-27 Valack Kong Rigel (NO) Kallblodig Travare Sirvana (NO)
1992-06-01 Sto Sarigela (NO) Kallblodig Travare Sabun (NO)
1993 Sto Frk. Hedda (NO) Kallblodig Travare Lynfrökna (NO)
1993 Sto Helfly (NO) Kallblodig Travare Svartfly (NO)
1993 Sto Rigel Blesa (NO) Kallblodig Travare Flatvira (NO)
1993 Sto Yrvild (NO) Kallblodig Travare Hennie Seira (NO)
1993 Sto Åmli Riga (NO) Kallblodig Travare Rolandsbesta (NO)
1993-02-25 Sto Rigel Edda (NO) Kallblodig Travare Eiva (NO)
1993-03-04 Valack Laban (NO) Kallblodig Travare Spurt Pia (NO)
1993-03-08 Sto Bläs Lina (NO) Kallblodig Travare Elina Viker (NO)
1993-03-08 Hingst Higgen (NO) Kallblodig Travare Drusella (NO)
1993-03-08 Sto Horgen Mari (NO) Kallblodig Travare Pirilblesa (NO)
1993-03-13 Sto Boklistina (NO) Kallblodig Travare Boklisa (NO)
1993-03-18 Sto Gomnes Jenta (NO) Kallblodig Travare Slogum Bris (NO)
1993-03-20 Valack Riseth Rigel (NO) Kallblodig Travare Vidun (NO)
1993-03-21 Sto Rigel Eina (NO) Kallblodig Travare Stjernesokka (NO)
1993-03-23 Sto Spang Torila (NO) Kallblodig Travare Britta (NO)
1993-04-05 Sto Sobrina Soberano (NO) Kallblodig Travare Trollswifta (NO)
1993-04-07 Hingst Grorud Jubel (NO) Kallblodig Travare Sjur Milla (NO)
1993-04-18 Sto Ramsklara (NO) Kallblodig Travare Klara (NO)
1993-04-22 Hingst Mjölner Stian (NO) Kallblodig Travare Mjölnerblesa (NO)
1993-04-22 Hingst Spring Rigel (NO) Kallblodig Travare Springtilla (NO)
1993-05-04 Valack Kilbo Rigel (NO) Kallblodig Travare Sirvana (NO)
1993-05-11 Valack Kjölberg Prinsen (NO) Kallblodig Travare Lotora (NO)
1993-05-14 Valack Svenrapp (NO) Kallblodig Travare Svenilla (NO)
1993-05-16 Hingst Mjölner Nils (NO) Kallblodig Travare Knallmine (NO)
1993-05-16 Hingst Mjölner Snert (NO) Kallblodig Travare Mjölnerpia (NO)
1993-05-18 Sto Engsmyr Lotta (NO) Kallblodig Travare Lea (NO)
1993-05-19 Sto Runerigla (NO) Kallblodig Travare Vesle Raui (NO)
1993-05-22 Hingst Slogum Jörn (NO) Kallblodig Travare Slogum Sol (NO)
1993-06-01 Valack Trons Jerkrigel (NO) Kallblodig Travare Trons Jerka (NO)
1993-06-05 Valack Spang Rigel (NO) Kallblodig Travare Perle Luna (NO)
1993-06-08 Sto Prima (NO) Kallblodig Travare Piluna (NO)
1993-06-08 Sto Springtina (NO) Kallblodig Travare Frk. Glatina (NO)
1993-06-11 Sto Scan Stjerna (NO) Kallblodig Travare Scan Perla (NO)
1993-06-23 Sto Riga Mollyn (NO) Kallblodig Travare Nanna (NO)
1993-06-23 Valack Stjerne Best (NO) Kallblodig Travare Mai Best (NO)
1993-06-25 Hingst Fröyding (NO) Kallblodig Travare Fröytora (NO)
1993-06-28 Sto Julie Best (NO) Kallblodig Travare Frk.Julie (NO)
1993-06-29 Hingst Rigel Tor (NO) Kallblodig Travare Aasgulle (NO)
1993-06-30 Sto Kongsrud Wiola (NO) Kallblodig Travare Eva Sjur (NO)
1993-07-01 Valack Rapp Rigel (NO) Kallblodig Travare Rappstjerna (NO)
1993-07-06 Valack Ted Rigel (NO) Kallblodig Travare Haaps Idun (NO)
1994 Sto Horgen Vinnie (NO) Kallblodig Travare Sara Balder (NO)
1994-02-28 Valack Spang Piril (NO) Kallblodig Travare Britta (NO)
1994-03-25 Sto Jerkun Stjerna (NO) Kallblodig Travare Jerkun (NO)
1994-04-02 Sto Horgen Anne (NO) Kallblodig Travare Pirilblesa (NO)
1994-04-06 Valack Edvard Rigel Kallblodig Travare Vallbytösen
1994-04-07 Hingst Atom Joker'n (NO) Kallblodig Travare Åslill (NO)
1994-04-18 Valack Rigel Rasken (NO) Kallblodig Travare Eiva (NO)
1994-04-19 Valack Åsebö Kongen (NO) Kallblodig Travare Fröy Vika (NO)
1994-04-20 Valack Thaulow (NO) Kallblodig Travare Toriseira (NO)
1994-04-21 Hingst Troll Rigel (NO) Kallblodig Travare Trollenka (NO)
1994-04-25 Valack Angdorr (NO) Kallblodig Travare Angdobra (NO)
1994-04-26 Sto Buriga (78) Kallblodig Travare Burstinta (78)
1994-04-29 Sto År Riga (NO) Kallblodig Travare Årfrid (NO)
1994-05-08 Valack Stjerne Tor (NO) Kallblodig Travare Donnostjerna (NO)
1994-05-20 Sto Qia Rigel Kallblodig Travare Qia Express
1994-05-24 Hingst Dala Jo (NO) Kallblodig Travare Smetanina (NO)
1994-05-26 Sto Riga Lynn (NO) Kallblodig Travare Löbergs Stjerna (NO)
1994-05-29 Sto Mirakel (NO) Kallblodig Travare Lea (NO)
1994-05-30 Sto Trons Sjura (NO) Kallblodig Travare Lyngsjura (NO)
1994-06-04 Valack Saturn Rigel (NO) Kallblodig Travare Sabun (NO)
1994-06-04 Sto Smeaböls Helga Amin (NO) Kallblodig Travare Rådimfrökna (NO)
1994-06-11 Sto Jotun Terna (NO) Kallblodig Travare Toftejenta (NO)
1994-07-02 Hingst Lyn Jo (NO) Kallblodig Travare Frk.Julie (NO)
1994-07-17 Sto Mjölner Ann (NO) Kallblodig Travare Mjölner Sjura (NO)
1994-07-17 Valack Torden Rigel (NO) Kallblodig Travare Don Jahna (NO)
1994-07-26 Hingst Marimus (NO) Kallblodig Travare Ansi Vinna (NO)
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting