HäststamHäststam

Alm Svarten (NO)

NK-810158

Kallblodig Travare, hingst

1981 hos Knut Alm, Norge
2008 (fläkskada)
Profilbild

Foto: Okänd


Tillhörig: uppfödaren
Färg: svartbrun, strmbls, vit kota vänster bak
Höjd: 151 cm

Stamtavla

Granvar (NO)
Kallblodig Travare
Vinvar (NO) T-230
Kallblodig Travare
Stegg (NO) T-169
Kallblodig Travare
Trygve (NO) T-66
Kallblodig Travare
Dalterna II (NO) T-201
Kallblodig Travare
Vinoga (NO) T-259
Kallblodig Travare
Gjildarbu N 908
Dölehäst
Authen-Sylfiden N 6790
Dölehäst
Klästad Terna (NO)
Kallblodig Travare
Baus Tryggsön (NO)
Kallblodig Travare
Trygvald (NO)
Kallblodig Travare
Baus Prinsa (NO)
Kallblodig Travare
Omara (NO)
Kallblodig Travare
Omergubben (NO)
Kallblodig Travare
Viktoria (NO)
Kallblodig Travare
Oleanne (NO)
Kallblodig Travare
Jerker (NO)
Kallblodig Travare
Jahn Sjur (NO) T-254
Kallblodig Travare
Steggbest (NO) T-233
Kallblodig Travare
Ljönna (NO) T-22578
Kallblodig Travare
Litalill (NO)
Kallblodig Travare
Silver (NO)
Kallblodig Travare
Fröken Litalill (NO)
Kallblodig Travare
Rudstjerna (NO)
Kallblodig Travare
Attila (NO) T-146
Kallblodig Travare
Atlas (NO) T-164
Kallblodig Travare
Odberg-Sylfiden (NO) N 11530
Kallblodig Travare
Atlas Gläda (NO)
Kallblodig Travare
Atlasprinsen (NO) T-168
Kallblodig Travare
Guri Simson (NO)
Kallblodig Travare

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
1986 Sto Aleksandra (NO) Kallblodig Travare Sent Linja (NO)
1986 Hingst Alm Hellin (NO) Kallblodig Travare Finstad Gry (NO)
1986 Sto Anniken (NO) Kallblodig Travare Aurora (NO)
1986 Sto Bleikli Terna (NO) Kallblodig Travare Edel (NO)
1986 Valack Gam Silver (NO) Kallblodig Travare Gampila (NO)
1986 Sto Granavolds Frökna (NO) Kallblodig Travare Frk. Greger (NO)
1986 Valack Greger Stjernen (NO) Kallblodig Travare Gregers Jerki (NO)
1986 Valack Heggvinn (NO) Kallblodig Travare Asvana (NO)
1986 Sto Linsokka (NO) Kallblodig Travare Nilblessa (NO)
1986 Hingst Mjölner Jo (NO) Kallblodig Travare Mjölnerblesa (NO)
1986 Hingst Rapp (NO) Kallblodig Travare Holmine (NO)
1986 Sto Svarva (NO) Kallblodig Travare Mai-Perla (NO)
1986 Sto Vikturi Vin (NO) Kallblodig Travare Viktoria Vin (NO)
1986 Sto Öytora (NO) Kallblodig Travare Pilmine (NO)
1986-03-21 Valack Greger Gubben (NO) Kallblodig Travare Jerker Lill (NO)
1986-04-03 Hingst Lykkebron (NO) Kallblodig Travare Stjerne Vira (NO)
1986-04-09 Hingst Alm Silver (NO) Kallblodig Travare Grans Ulla (NO)
1986-04-15 Sto Ramstad Svarta (NO) Kallblodig Travare Jerka (NO)
1986-05-09 Hingst Kryllingsvarten (NO) Kallblodig Travare Pirilsvarta (NO)
1986-05-30 Sto Riffifi (NO) Kallblodig Travare Finstad Stegga (NO) T-24104
1986-11-19 Hingst Lyngmar (NO) Kallblodig Travare Lyngmari (NO)
1987 Sto Alm Erna (NO) Kallblodig Travare Grans Ulla (NO)
1987 Hingst Elken Balder (NO) Kallblodig Travare Elken Svarta (NO)
1987 Sto Fröy Svarta (NO) Kallblodig Travare Fröy Prinsessa (NO)
1987 Sto Greger Svarta (NO) Kallblodig Travare Jerker Lill (NO)
1987 Hingst Hedalknekten (NO) Kallblodig Travare Pirilsvarta (NO)
1987 Valack Joker Bläsen (NO) Kallblodig Travare Eggedals Jensi (NO)
1987 Sto Kviberg Blessa (NO) Kallblodig Travare Runille (NO)
1987 Sto Lomsblessa (NO) Kallblodig Travare Jahny (NO)
1987 Sto Lygna Fina (NO) Kallblodig Travare Stjerne-Molly (NO)
1987 Sto Lövsilja (NO) Kallblodig Travare Fröy Vika (NO)
1987 Hingst Mjölner Tor (NO) Kallblodig Travare Mjölnerblesa (NO)
1987 Valack Pegasus (NO) Kallblodig Travare Japido (NO)
1987 Valack Romus (NO) Kallblodig Travare Finstad Hanne (NO)
1987 Sto Trö Alma (NO) Kallblodig Travare Trö Jerka (NO)
1987-02-01 Sto Alm Lydia (NO) Kallblodig Travare Mini Stöva (NO)
1987-04-29 Sto Eitviv (NO) Kallblodig Travare Trönderjenta (NO)
1987-04-30 Valack Almblesen (NO) Kallblodig Travare Finstad Gry (NO)
1987-05-04 Hingst Torden Knut (NO) Kallblodig Travare Torden Tove (NO)
1987-05-10 Sto Turi Vin (NO) Kallblodig Travare Vikturi (NO)
1987-05-12 Sto Juve Svarta (NO) Kallblodig Travare Nösterappa (NO)
1987-05-15 Hingst Sjungar Svarten Kallblodig Travare Sjunga Best
1987-05-19 Valack Spiktom (NO) Kallblodig Travare Spiktorild (NO)
1987-05-30 Hingst Iddmin (NO) Kallblodig Travare Edel (NO)
1987-06-07 Sto Brita Best (NO) Kallblodig Travare Stegga (NO)
1987-06-09 Sto Kryllingrosa (NO) Kallblodig Travare Alm Sylfiden (NO)
1987-06-28 Sto Slogum Sky (NO) Kallblodig Travare Slogum Sol (NO)
1987-07-06 Hingst Risslass (NO) Kallblodig Travare Aggita (NO)
1987-07-15 Valack Minisvarten Kallblodig Travare Ministrimma
1987-08-03 Valack Gottbrun Kallblodig Travare Solremma
1987-08-13 Sto Alm Tärna Kallblodig Travare Kinge Tärna
1987-09-02 Valack Almbest Kallblodig Travare Randy Best
1988 Sto Aaby Elin (NO) Kallblodig Travare Aaby Janne (NO)
1988 Sto Anki (NO) Kallblodig Travare Evelynstjerna (NO)
1988 Valack Boklisvarten (NO) Kallblodig Travare Boklistjerna (NO)
1988 Sto Else Lorita (NO) Kallblodig Travare Finstad Gro (NO)
1988 Sto Indregaards Stjerna (NO) Kallblodig Travare Stjerne Ruthi (NO)
1988 Hingst Spiktoto (NO) Kallblodig Travare Spiktorild (NO)
1988 Sto Torden Liv (NO) Kallblodig Travare Torden Tove (NO)
1988 Sto Tvedt Blesa (NO) Kallblodig Travare Remöy (NO)
1988 Hingst Varg Jo (NO) Kallblodig Travare Fröy Grana (NO)
1988 Sto Vermöystjerna (NO) Kallblodig Travare Myre Terna (NO)
1988 Valack Vetle Knut (NO) Kallblodig Travare Kipmindi (NO)
1988 Hingst Vira Brun (NO) Kallblodig Travare Stjerne Vira (NO)
1988 Hingst Vorset Alvin (NO) Kallblodig Travare Flatlaraua (NO)
1988-03-26 Sto Altora (NO) Kallblodig Travare Donna Tora (NO)
1988-03-27 Valack Alm Turist (NO) Kallblodig Travare Vera Vin (NO)
1988-04-07 Sto Dagalma (NO) Kallblodig Travare Örlanda (NO)
1988-04-09 Sto Svartmay (NO) Kallblodig Travare Aaby May (NO)
1988-04-09 Valack Union Jerker Kallblodig Travare Gjömle Jerka (NO)
1988-04-12 Sto Lydiblesa (NO) Kallblodig Travare Lydi (NO)
1988-04-26 Sto Ragni (NO) Kallblodig Travare Frk.Dolly (NO)
1988-04-29 Hingst Ramses (NO) Kallblodig Travare Fröy Vika (NO)
1988-05-02 Sto Arja Liisa (NO) Kallblodig Travare Finstadvesla (NO)
1988-05-02 Hingst Ulsvarten (NO) Kallblodig Travare Ultana (NO)
1988-05-08 Sto Samseth Blesa (NO) Kallblodig Travare Ulsrud Stella (NO)
1988-05-17 Valack Sölvragg (NO) Kallblodig Travare Stastad Frökna (NO)
1988-05-18 Hingst Svartmin (NO) Kallblodig Travare Finstad Perla (NO)
1988-05-19 Sto Binna (NO) Kallblodig Travare Bipila (NO)
1988-05-21 Valack Dörsen (NO) Kallblodig Travare Aurora (NO)
1988-05-23 Sto Hannie (NO) Kallblodig Travare Joker Frökna (NO)
1988-06-02 Valack Brynjar (NO) Kallblodig Travare Jökla (NO)
1988-06-02 Valack Kong Barfodt (NO) Kallblodig Travare Edel (NO)
1988-06-20 Sto Åslinn (NO) Kallblodig Travare Åsnelill (NO)
1988-06-23 Hingst Marine Svarten (NO) Kallblodig Travare Krumelure (NO)
1989 Sto Alm Erika (NO) Kallblodig Travare Grans Ulla (NO)
1989 Sto Alm Turi (NO) Kallblodig Travare Vera Vin (NO)
1989 Sto Tyri (NO) Kallblodig Travare Haaketussa (NO)
1989-02-27 Valack Alameki (NO) Kallblodig Travare Finstad Gro (NO)
1989-03-16 Sto Greger Tora (NO) Kallblodig Travare Gregers Jerki (NO)
1989-03-30 Sto Spira (NO) Kallblodig Travare Lapprun (NO)
1989-04-14 Valack Sandino (NO) Kallblodig Travare Vesle Rita (NO)
1989-04-24 Sto Norheim Stöva (NO) Kallblodig Travare Norheim Sölvi (NO)
1989-04-26 Sto Hilde Sokka (NO) Kallblodig Travare Hilde Trolla (NO)
1989-05-01 Valack Geif Gutten (NO) Kallblodig Travare Ultrablessa (NO)
1989-05-06 Hingst Almtinder Kallblodig Travare Svantindra
1989-05-07 Hingst Mörtvedt Kvikk (NO) Kallblodig Travare Mörtvedt Alma (NO)
1989-05-10 Valack Kildesvarten (NO) Kallblodig Travare Frk.Kilde (NO)
1989-06-02 Valack Moen's Blesen (NO) Kallblodig Travare Stastad Frökna (NO)
1989-06-06 Valack Arias (NO) Kallblodig Travare Japido (NO)
1989-06-11 Valack Fröy Svarten (NO) Kallblodig Travare Fröy Prinsessa (NO)
1990 Sto Alm Rakel (NO) Kallblodig Travare Grans Ulla (NO)
1990 Sto Hornbäk Stjerna (NO) Kallblodig Travare Finstad Gry (NO)
1990 Sto Slogum Kvikka (NO) Kallblodig Travare Slogum Kinga (NO)
1990 Sto Vrenie (NO) Kallblodig Travare Joker Frökna (NO)
1990-04-12 Valack Mikkola (NO) Kallblodig Travare Finstadvesla (NO)
1990-05-02 Sto Borgheim Gratie (NO) Kallblodig Travare Slogum Jilly (NO)
1990-05-20 Valack Altan (NO) Kallblodig Travare Stentana (NO)
1990-05-20 Sto Smidi (NO) Kallblodig Travare Hadla (NO)
1990-05-21 Hingst Gullsvarten (NO) Kallblodig Travare Stjernetine (NO)
1990-05-22 Sto Lumine (NO) Kallblodig Travare Lumina (NO)
1990-05-31 Hingst Abraham (NO) Kallblodig Travare Spurt Pia (NO)
1990-06-21 Sto Alm Lea (NO) Kallblodig Travare Alm Frökna (NO)
1990-07-03 Sto Kraftsol (NO) Kallblodig Travare Solbergbruna (NO)
1991 Sto Alma (NO) Kallblodig Travare Wettre Jenta (NO)
1991 Sto Almelinn (NO) Kallblodig Travare Heggesblessa (NO)
1991 Sto Heidi Frökna (NO) Kallblodig Travare Haakelinda (NO)
1991 Sto Penni (NO) Kallblodig Travare Emmeli (NO)
1991 Sto Tida (NO) Kallblodig Travare Pettoria (NO)
1991-02-27 Valack Linesvarten (NO) Kallblodig Travare Lineto (NO)
1991-03-17 Valack Rakås Blesen (NO) Kallblodig Travare Rakkås Stjerna (NO)
1991-04-13 Sto Bro Gina Kallblodig Travare Brojerka
1991-05-05 Valack Valfly (NO) Kallblodig Travare Valjana (NO)
1991-05-13 Valack Senna N. (NO) Kallblodig Travare Finstadvesla (NO)
1991-05-26 Sto Sinclar Stjerna (NO) Kallblodig Travare Krumelure (NO)
1991-06-20 Valack Skogssäter Kallblodig Travare Sjurbritt
1991-06-30 Valack Almsvart Steinen (NO) Kallblodig Travare Gundri (NO)
1991-07-05 Sto Valeisy (NO) Kallblodig Travare Valtilla (NO)
1991-07-22 Sto Torden Krutti (NO) Kallblodig Travare Torden Tove (NO)
1992 Sto Alm Perla (NO) Kallblodig Travare Grans Ulla (NO)
1992 Sto Arja Svarta (NO) Kallblodig Travare Finstadvesla (NO)
1992 Sto Gam Mari (NO) Kallblodig Travare Gampila (NO)
1992 Sto Höibyseira (NO) Kallblodig Travare Frk. Tia (NO)
1992 Sto Kullsvarta (NO) Kallblodig Travare Lyn Dally (NO)
1992 Sto Skjeppe Liv (NO) Kallblodig Travare Skjeppe Mai (NO)
1992 Sto Spikturi (NO) Kallblodig Travare Spik Svarta (NO)
1992 Sto Ulvara (NO) Kallblodig Travare Uljerka (NO)
1992-01-26 Valack Kresti Knut (NO) Kallblodig Travare Krestibrit (NO)
1992-03-10 Sto Bokli Svarta (NO) Kallblodig Travare Boklistjerna (NO)
1992-03-12 Valack Temperton (NO) Kallblodig Travare Temi (NO)
1992-03-22 Hingst Rognsvarten (NO) Kallblodig Travare Torvara (NO)
1992-03-30 Sto Gik Stjerna (NO) Kallblodig Travare Giklingstjerna (NO)
1992-04-01 Sto Tutti Frutti (NO) Kallblodig Travare Kile Senta (NO)
1992-04-03 Hingst Maro Svarten (NO) Kallblodig Travare Tortulla (NO)
1992-04-12 Valack Emrik (NO) Kallblodig Travare Emmeli (NO)
1992-04-16 Sto Perle Anne (NO) Kallblodig Travare Perle Turi (NO)
1992-04-26 Valack Kildebausen (NO) Kallblodig Travare Kil Bausa (NO)
1992-04-28 Sto Burita (78) Kallblodig Travare Burstinta (78)
1992-04-28 Valack Linnstjern (NO) Kallblodig Travare Sätertora (NO)
1992-05-03 Hingst Sagi Knut (NO) Kallblodig Travare Glans Tora (NO)
1992-05-17 Hingst Willbass (NO) Kallblodig Travare Willstjerna (NO)
1992-05-18 Hingst Linder (NO) Kallblodig Travare Linsi (NO)
1992-05-22 Valack Finnbo Harald Kallblodig Travare Svanviva
1992-05-23 Sto Karlabläsa Kallblodig Travare Nöstepila (NO)
1992-05-24 Sto Loalmy Kallblodig Travare Lospilta
1992-05-24 Hingst Pålgutten (NO) Kallblodig Travare Solbergstjerna (NO)
1992-05-25 Hingst Atom Pluggen (NO) Kallblodig Travare Åslill (NO)
1992-05-28 Valack Böens Viktor (NO) Kallblodig Travare Böens Viril (NO)
1992-06-17 Valack Minifax Kallblodig Travare Mini Jana
1992-06-25 Sto Lövtösen (52) Kallblodig Travare Mosätra (52)
1992-06-25 Sto Smart Rosalita (NO) Kallblodig Travare Rosa Line (NO)
1992-07-12 Valack Solbun (NO) Kallblodig Travare Elita (NO)
1993 Sto Buaas Turi (NO) Kallblodig Travare Giklingstjerna (NO)
1993 Sto Idtuva (NO) Kallblodig Travare Slogum Tuva (NO)
1993 Sto Krumeline (NO) Kallblodig Travare Krumelure (NO)
1993 Sto Svartana (NO) Kallblodig Travare Sjurba (NO)
1993-02-27 Sto Norin (NO) Kallblodig Travare Nortunjenta (NO)
1993-04-01 Sto Flatla Perla (NO) Kallblodig Travare Flatina (NO)
1993-04-22 Sto Sölv Perla (NO) Kallblodig Travare Sölv Pila (NO)
1993-05-05 Hingst Röder (NO) Kallblodig Travare Linsi (NO)
1993-05-10 Sto Grans Mai (NO) Kallblodig Travare Grans Ina (NO)
1993-05-10 Valack Luminar (NO) Kallblodig Travare Lumina (NO)
1993-05-14 Valack Lill Kompis (NO) Kallblodig Travare Veslefrida (NO)
1993-05-23 Sto Unita Kallblodig Travare Tronita
1993-06-05 Hingst Ulsrud Egon (NO) Kallblodig Travare Melnes Tara (NO)
1993-06-10 Sto Öyers Palma (NO) Kallblodig Travare Pijerka (NO)
1993-06-11 Valack Heggspretten (NO) Kallblodig Travare Tyrella (NO)
1993-06-14 Sto Mörtvedt Stjerna (NO) Kallblodig Travare Mörtvedt Alma (NO)
1993-06-17 Valack Peer Gynt (NO) Kallblodig Travare Gundri (NO)
1993-06-26 Valack Aro (NO) Kallblodig Travare Tortulla (NO)
1994 Sto Rabbsvarta (NO) Kallblodig Travare Norheim Tora (NO)
1994-01-27 Sto Temgull (NO) Kallblodig Travare Temi (NO)
1994-03-04 Sto Flatla Frökna (NO) Kallblodig Travare Flatina (NO)
1994-03-29 Sto Hilmine (NO) Kallblodig Travare Slåttina (NO)
1994-04-21 Hingst Jakop (NO) Kallblodig Travare Ultora (NO)
1994-04-25 Sto Dollyblessa (NO) Kallblodig Travare Sjur Dolly (NO)
1994-05-05 Sto Lövhjärtat (52) Kallblodig Travare Mosätra (52)
1994-05-10 Sto Effi (NO) Kallblodig Travare Emmeli (NO)
1994-05-22 Valack Svall Jerry Kallblodig Travare Svall Indra
1994-05-30 Hingst Gam Faks (NO) Kallblodig Travare Gampila (NO)
1994-06-02 Valack Björnsen (NO) Kallblodig Travare Torvara (NO)
1994-06-22 Hingst Vest Prinsen (NO) Kallblodig Travare Oda (NO)
1994-07-12 Valack Sevlien (NO) Kallblodig Travare Alm Frökna (NO)
1995 Sto Fjellalfa (NO) Kallblodig Travare Rolandsbesta (NO)
1995 Sto Svart Perla (NO) Kallblodig Travare Pernille (NO)
1995 Sto Vestgårdspila (NO) Kallblodig Travare Sylfide Trolla (NO)
1995 Sto Vårsol (NO) Kallblodig Travare Sätertora (NO)
1995-03-17 Hingst Moasvarten (NO) Kallblodig Travare Sjur Tora (NO)
1995-03-24 Sto Biinntekta (NO) Kallblodig Travare Pilbruna (NO)
1995-04-30 Hingst Riansvarten (NO) Kallblodig Travare Aker Stjerna (NO)
1995-05-02 Sto Gann Stjerna (NO) Kallblodig Travare Åspe Frökna (NO)
1995-05-05 Valack Gam Gnist (NO) Kallblodig Travare Gam Jerka (NO)
1995-05-09 Valack Amper (NO) Kallblodig Travare Aasgulle (NO)
1995-05-18 Sto Almwilma Kallblodig Travare Steigen Wilma (NO)
1995-05-18 Valack Jepping (NO) Kallblodig Travare Ingmira (NO)
1995-06-21 Hingst Lannem Sjur (NO) Kallblodig Travare Lannem Sjura (NO)
1995-07-02 Sto Nebbenes Snerta (NO) Kallblodig Travare Gampila (NO)
1996 Sto Granvar Pia (NO) Kallblodig Travare Spurt Pia (NO)
1996 Sto Majasvarta (NO) Kallblodig Travare Vikse Maja (NO)
1996 Sto Spang Oleanne (NO) Kallblodig Travare Britta (NO)
1996 Sto Temligo (NO) Kallblodig Travare Temi (NO)
1996-01-07 Valack Alm Morgan (NO) Kallblodig Travare Alm Trolla (NO)
1996-02-07 Sto Rakkås Alma (NO) Kallblodig Travare Rakkås Stjerna (NO)
1996-02-22 Valack Trollfanten (NO) Kallblodig Travare Trollenka (NO)
1996-03-03 Sto Knatten's Ronja (NO) Kallblodig Travare Haugestad Gulla (NO)
1996-03-26 Hingst Kong Svarten (NO) Kallblodig Travare Lalla (NO)
1996-03-31 Hingst Sagi Fyr (NO) Kallblodig Travare Glans Tora (NO)
1996-04-04 Sto Buaas Jansi (NO) Kallblodig Travare Giklingstjerna (NO)
1996-04-16 Valack Håkeblesen (NO) Kallblodig Travare Haakemai (NO)
1996-04-22 Sto Vassfjell Rypa (NO) Kallblodig Travare Vassfjelljenta (NO)
1996-04-25 Hingst Salsnes Kvikk (NO) Kallblodig Travare Salsnes Vira (NO)
1996-05-02 Sto Spang Lenda (NO) Kallblodig Travare Skogli Lenda (NO)
1996-05-04 Hingst Sesmar (NO) Kallblodig Travare Fröy Vika (NO)
1996-05-24 Valack Haugestad Lappen (NO) Kallblodig Travare Krumelure (NO)
1996-05-26 Sto Ingmisa (NO) Kallblodig Travare Ingmira (NO)
1996-06-02 Sto Lappe Gurla (NO) Kallblodig Travare Lappe Anna (NO)
1996-06-12 Valack Granvinnar (NO) Kallblodig Travare Granvinna (NO)
1996-06-12 Valack Trons Trollvar (NO) Kallblodig Travare Trons Mindi (NO)
1996-06-29 Hingst Nebbenes Svarten (NO) Kallblodig Travare Piltora (NO)
1996-07-01 Valack Mediaas Knut (NO) Kallblodig Travare Salsnes Jerka (NO)
1996-07-12 Sto Sifvar Osane (NO) Kallblodig Travare Dorrane (NO)
1997 Sto Donnfrida (NO) Kallblodig Travare Sjur Donna (NO)
1997 Sto Erlika (NO) Kallblodig Travare Gjölmes Trolla (NO)
1997 Sto Gik Blesa (NO) Kallblodig Travare Giklingstjerna (NO)
1997 Sto Miranne (NO) Kallblodig Travare Pilmira (NO)
1997 Sto Nesalma (NO) Kallblodig Travare Neslita (NO)
1997 Sto Norica (NO) Kallblodig Travare Lille Todda (NO)
1997 Sto Ylvblessa (NO) Kallblodig Travare Stjerne Ylva (NO)
1997-01-31 Sto Knappen S.R. Kallblodig Travare Tronpila
1997-02-05 Valack Alm Klipper (NO) Kallblodig Travare Alm Trolla (NO)
1997-04-02 Valack Tigergutt (NO) Kallblodig Travare Vibergs Vinnie (NO)
1997-04-10 Valack Solöy Steggen (NO) Kallblodig Travare Solöy Stegga (NO)
1997-04-12 Sto Alm Nadia (NO) Kallblodig Travare Alm Linda (NO)
1997-04-23 Sto Åvik Svarta (NO) Kallblodig Travare Texas Lene (NO)
1997-04-26 Sto Aure Jenta (NO) Kallblodig Travare Måna Nixi (NO)
1997-05-08 Sto Maisvarta (NO) Kallblodig Travare Gullsvarta (NO)
1997-05-10 Sto Nettan S.R. Kallblodig Travare Parrytösen
1997-05-12 Hingst Björkasvarten (NO) Kallblodig Travare Mehlsogna (NO)
1997-05-14 Sto Ösängets Svala Kallblodig Travare Skarpelli
1997-05-21 Sto Hafell Tina (NO) Kallblodig Travare Hafell Trolla (NO
1997-05-25 Sto Järvsö Alma Kallblodig Travare Järvsö Sara
1997-05-28 Sto Almaina (NO) Kallblodig Travare Almastjerna (NO)
1997-05-28 Valack Hafell Svarten (NO) Kallblodig Travare Hafell Frigge (NO)
1997-05-29 Sto Polar Frökna (NO) Kallblodig Travare Kvitdalstjerna (NO)
1997-06-07 Sto Alsina (NO) Kallblodig Travare Ingine Best (NO)
1997-06-11 Valack Åvik Pelle (NO) Kallblodig Travare Appella (NO)
1997-06-12 Sto Hjelset Bris (NO) Kallblodig Travare Storma
1997-06-26 Sto Lorry Gunn (NO) Kallblodig Travare Jakson Stjerna (NO)
1997-06-27 Valack Tullun (NO) Kallblodig Travare Braute Pila (NO)
1997-07-01 Hingst Slottelid Svarten (NO) Kallblodig Travare Ull Mona (NO)
1997-07-03 Hingst Polar Svarten (NO) Kallblodig Travare Skoglilja (NO)
1997-07-08 Valack Perle Ole (NO) Kallblodig Travare Perle Turi (NO)
1998 Sto Noralma (NO) Kallblodig Travare Nortunjenta (NO)
1998-03-10 Hingst Orrevinn (NO) Kallblodig Travare Oddevinna (NO)
1998-03-29 Sto Voje Liss (NO) Kallblodig Travare Voje Lita (NO)
1998-04-13 Sto Nesflya (NO) Kallblodig Travare Neslita (NO)
1998-04-18 Hingst Rakalm (NO) Kallblodig Travare Rakkås Stjerna (NO)
1998-06-24 Hingst Mediaas Bjönn (NO) Kallblodig Travare Salsnes Jerka (NO)
1999 Sto Aldina (NO) Kallblodig Travare Fjeldina (NO)
1999 Sto Brödsjö Bausa (NO) Kallblodig Travare Brödsjö Borka (NO)
1999 Sto Eikhuldra (NO) Kallblodig Travare Skogly Lisa (NO)
1999 Sto Gaupen Stjerna (NO) Kallblodig Travare Höiby Tina (NO)
1999 Sto Nebbenes Mette (NO) Kallblodig Travare Spikdokka (NO)
1999 Hingst Tangen Jörn (NO) Kallblodig Travare Slogum Bra (NO)
1999-03-25 Sto Skjönneberg Trolla (NO) Kallblodig Travare Ramstad Trolla (NO)
1999-04-18 Sto Mai Betzy (NO) Kallblodig Travare Maidonna (NO)
1999-04-30 Valack Nebbenes Odin (NO) Kallblodig Travare Piltora (NO)
1999-05-19 Sto Granly Prinsessa (NO) Kallblodig Travare Granly Svarta (NO)
1999-05-20 Valack Ramstad Spring (NO) Kallblodig Travare Ramstad Perla (NO)
1999-05-28 Sto Nebbenes Mia (NO) Kallblodig Travare Nebbenes Dally (NO)
1999-07-12 Sto Peppana (NO) Kallblodig Travare Peppeline (NO)
2000-03-16 Valack Nebbenes Lars (NO) Kallblodig Travare Nebbenes Terna (NO)
2000-04-18 Sto Edel Jenta (NO) Kallblodig Travare Bleikli Edel (NO)
2000-05-12 Sto Limo Jenta (NO) Kallblodig Travare Aker Stjerna (NO)
2000-05-14 Valack Alm Bravo (NO) Kallblodig Travare Alm Trolla (NO)
2000-05-27 Sto Grevinna (NO) Kallblodig Travare Seier Pila (NO)
2000-06-12 Sto Vinraua (NO) Kallblodig Travare Super Trolla (NO)
2000-06-19 Valack Bodbäcksknut Kallblodig Travare Alm Linda (NO)
2001 Valack Skjeppe Sjarmör (NO) Kallblodig Travare Skjeppe Marry (NO)
2001-06-06 Hingst Stjärnsvarten Kallblodig Travare Soltösa
2001-07-09 Sto Fröken Karma (NO) Kallblodig Travare Tyrella (NO)
2002 Valack Lilleborken (NO) Kallblodig Travare Turbo Lill (NO)
2002 Hingst Rigel Stjernen (NO) Kallblodig Travare Stjerne Riga (NO)
2002-05-09 Sto Tangen Mi (NO) Kallblodig Travare Slogum Vår (NO)
2002-05-15 Sto Röde Pippi (NO) Kallblodig Travare Elbruna (NO)
2002-06-05 Sto Finseth Frost (NO) Kallblodig Travare Finseth Huldra (NO)
2002-06-10 Valack Brendli Jokeren (NO) Kallblodig Travare Kari Stjerna (NO)
2003 Valack Brenne Junior (NO) Kallblodig Travare Siljeterna (NO)
2003-03-28 Sto Sagi Malin (NO) Kallblodig Travare Glans Tora (NO)
2003-05-02 Hingst Skogbryn Svarten (NO) Kallblodig Travare Venger Tora (NO)
2003-05-20 Hingst Mediaas Varg (NO) Kallblodig Travare Salsnes Jerka (NO)
2003-05-26 Valack Komplett (NO) Kallblodig Travare Vill (NO)
2003-06-14 Sto Tangen Toja (NO) Kallblodig Travare Slogum Bra (NO)
2004-05-07 Sto Hönn Stjerna (NO) Kallblodig Travare Bestul Stjerna (NO)
2004-05-09 Valack Grötta Ari (NO) Kallblodig Travare Arisana (NO)
2004-05-25 Valack Bo Jular (NO) Kallblodig Travare Super Trolla (NO)
2010-06-10 Sto Mezzo Sopran (NO) Kallblodig Travare Galine (NO)
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting